Så fungerar fjärrkyla

Fjärrkyla bygger på samma teknik som fjärrvärme, men istället för värme är det kyla och svalka som levereras.

Fjärrkyla används i huvudsak till att skapa ett behagligt inomhusklimat på kontor och arbetsplatser, i varuhus och i offentliga lokaler. Vi producerar och levererar även fjärrkyla till ett 40-tal större fastigheter i Västerås, däribland Erikslunds shoppingcenter, kommunhuset och sjukhuset. Produktionen uppgår till cirka 25 GWh kyla årligen och produceras dels i två stycken värmepumpsanläggningar samt i en absorptionsmaskin.

Principen för fjärrkylan är ungefär som när man på sommaren vill kyla en flaska. Det effektivaste sättet är att svepa en fuktig handduk kring flaskan. När vattnet avdunstar tar det med sig värmen och kyler därmed flaskan. 

När värmepumparna har tagit hand om värmen i vattnet kyls det ner till cirka 2-10 °C, och det är den kylan som vi sedan använder. I anslutning till värmepumparna finns en kylstation som överför kyla till ett fjärrkylenät. 

Första fjärrkylan i Sverige

Västerås var först ut i landet med att erbjuda fjärrkyla. Fjärrkylenätet har successivt byggts ut och omfattar flera större fastigheter i centrala Västerås. Utbyggnadsplanerna för Västerås gäller framför allt större fastigheter i city.

Vill du veta mer om fjärrkyla är du välkommen att ringa vårt Kundcenter, 021-39 50 50.