Så fungerar fjärrvärme

Fjärrvärme är den ledande uppvärmningsformen i Sverige eftersom det är en prisvärt och bekvämt. När det heta vattnet i fjärrvärmenätet lämnar kraftvärmeverket håller det cirka 74-120 ºC. Via en fjärrvärmecentral, som placeras i din fastighet, överförs värmeenergin till ditt värmesystem för att värma upp element och vatten.

I Västerås är 98 procent av alla fastigheter kopplade till fjärrvärme via 86 mil ledningar. Fördelarna med fjärrvärme är många, inte minst för miljön. Genom att ta tillvara energi som annars skulle gå till spillo kan många få del av samma uppvärmning.

Fjärrvärmesystemet är som ett kretslopp

Fjärrvärmens flöde från kraftvärmeverketFjärrvärmesystemet bygger på ett slutet system, likt ett kretslopp. Istället för att varje hus har en egen värmekälla levereras värmen från en central anläggning.

I Västerås kommer fjärrvärmen från Kraftvärmeverket. Här värms vatten till 74-120 grader och varmvattnet pumpas sedan ut på ledningsnätet och vidare till de olika fastigheterna.

I fastigheten finns en fjärrvärmecentral som överför värmen till elementen och varmvattnet. En modern fjärrvärmecenteral är inte större än ett badrumsskåp och kan placeras på väggen i ett litet utrymme. Den låter inte, smutsar inte ner och kräver nästan inget underhåll eftersom tekniken är enkel och driftsäkerheten hög. 

När dina element och ditt vatten är uppvärmt återvänder vattnet i returledningar till Kraftvärmeverket för att värmas upp igen. Kretsloppet är slutet. Men inte nog med det. I Västerås tar man vara på den återstående värmen i returledningarna. På vintern bidrar den till att hålla gator i centrum isfria. 

Vad eldar Mälarenergi med?

Vid Kraftvärmeverket produceras värme och el genom förbränning. I Kraftvärmeverket tas hela 90 % av den tillförda energin i bränslet ut som nyttig energi i form av el och värme.

För att minimera miljöpåverkan har Mälarenergi fasat ut det mesta av fossila bränslen som kol och olja. Istället satsar vi på förnybara bränslen som biobränsle, till exempel trä, och avfall. Ungefär hälften av avfallet kommer från Västeråsregionen. Genom att elda med avfall kan vi utvinna energi ur det en sista gång istället för att bara lägga på deponi. En lösning som är bra för våra kunder – och för miljön. 

Fjärrvärmens ursprungsmärkning och miljöpåverkan

Mälarenergis hållbarhetsredovisning

Fjärrvärmelagen

Den 1 juli 2008 trädde en ny fjärrvärmelag i kraft. Fjärrvärmelagen syftar främst till att stärka din ställning som fjärrvärmekund och öka insynen i en fjärrvärmeverksamhet. Det är framför allt förhållandet mellan fjärrvärmeföretaget och fjärrvärmekunden som lagen avser. Mer information om fjärrvärmelagen hittar du på Riksdagens hemsida.

Grönt vatten i kranen

För att effektivt kunna söka efter läckor i varmvattenberedare och i ledningsnät färgar vi vattnet grönt med hjälp av färgämnet Pyranin.

Om ditt vatten är grönfärgat