Grönt vatten i fjärrvärmeledningarna

Om du upptäcker grönt vatten i kranen beror det på att vi felsöker. Vi tillsätter då ett natriumsalt som heter Pyranin, och om det finns läckande varmvattenberedare upptäcks det genom att fjärrvärmevattnet färgas grönt.

Läckande varmvattenberedare upptäcks genom att fjärrvärmevattnet strömmar över i tappvattensystemet och färgar varmvattnet grönt. Pyraninet är fluorescerande och kan upptäckas med hjälp av UV-ljus även i mycket små koncentrationer. Läckage i ledningsnätet leds ofta till mark eller till dagvattenledningar. Genom provtagning i dagvattenledningarna och i vattensamlingar kan ungefärliga lägen för läckor fastställas.

Natriumsalt som används vid läcksökning

Pyranin är ett natriumsalt som under lång tid använts vid läcksökning i ledningar och metoden är godkänd av Livsmedelsverket och Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Västerås. Någon risk för färgpåverkan på tvätt, hår och dylikt finns inte. Men använd däremot inte grönfärgat varmvatten till matlagning. En god regel är att aldrig använda varmvatten när du lagar mat.

Fjärrvärmenätet i Västerås innehåller cirka 24 000 m3 vatten. Till nätet finns en ansluten ackumulatortank som rymmer cirka 25 000 m3. Totalt används cirka 49 000 m3 vatten för att transportera värmeenergi till byggnaderna i Västerås. Läckage i ledningsnät och varmvattenberedare med mera medför att vatten kontinuerligt måste fyllas på i nätet.