Låna en energimätare

Du kan enkelt ta reda på hur mycket energi dina hushållsapparater drar. Det gör du genom att låna en energimätare av oss.

Mätaren ansluter du direkt i vägguttaget, den är portabel och lätt att använda. Med energimätaren kan du mäta vad varje enskild apparat drar.

Låna en energidisplay till din villa fastighet

En energidisplay hjälper dig att bli medveten om din totala elanvändning. Energidisplayen består av en sändare och en display. Sändaren som fästes på elmätaren läser kontinuerligt av och skickar informationen trådlöst till displayen. Riktar sig till dom som bor i villa eller radhus och har tillgång till elmätaren.

Så här gör du om du vill låna en mätare

Om du vill låna en energimätare ringer du vårt Kundcenter på 021-39 50 50 och bokar en mätare eller skickar ett meddelande till oss. När det finns en mätare ledig hämtar du ut den på Mälarhuset Sjöhagsvägen 3, Västerås.