Dosera tvättmedlet rätt

Tänk på miljön genom att dosera rätt

Hårdhet är ett mått som redovisar vattnets innehåll av kalcium och magnesium. På tvättpaket anges doseringsanvisningar beroende på vattnets hårdhet. Vi rekommenderar att ni som bor i Västerås tätort, Skultuna, Tortuna, Kärsta, Ändesta och Orresta doserar för mjukt vatten.

Välj kläder med färre miljögifter

Textilier är den grupp av varor som innehåller flest miljögifter. Även om många miljögifter är förbjudna inom EU är risken stor att de ändå finns i till exempel importerade kläder och handdukar.

Att minska klädinköpen, handla second hand och vintage är bra tips liksom att titta efter miljömärkta textilier. Fråga i affären efter allväderskläder och skor som inte innehåller högfluorerade föreningar. Köp inte kläder som innehåller bakteriedödande ämnen, som till exempel silver.