Produkter och tjänster

Mälarenergi erbjuder dig ett bekvämt liv. Sådant som bara ska fungera, som rent vatten i kranen och skön värme hemma. Men också elavtal och bredband, bland många andra tjänster. Här hittar du vårt utbud för privatpersoner.

Fast, Rörligt, Mix eller Elpoolen

Vilket elavtal passar dina behov bäst? Vi har flera fördelaktiga avtalsformer att erbjuda och i elavtalen ingår det alltid hundra procent el från vattenkraft. Vi kan också leverera vind- och solkraft om du hellre vill ha det.

Fast elavtal ger dig trygghet och kontroll. Du har samma elpris under hela avtalstiden. Du vet exakt vilket elpris du betalar per kilowattimma, oavsett årstid. Våra fasta avtalslängder löper från sex månader upp till fem år.
Fast elavtal.

Rörligt timavtal följer marknadens utveckling. Avtalsformen har ett rörligt elpris och följer marknadens prissvängningar timma för timma. Eftersom det rörliga elpriset är timavläst matchas din elanvändning mot priset för varje timma.
Rörligt timavtal.

Mix 50/50 är en ”lagom” avtalsform. Du binder halva din elanvändning till ett fast elpris och den andra halvan har ett rörligt elpris.
Mix 50/50.

Mälarenergis Elpool är vårt tryggaste och kanske smartaste elavtal någonsin. Det är en kombination av timing och kunskap. Våra experter bygger ihop ett nytt fast elpris inför varje år genom att köpa in el i små portioner när timingen är rätt.
Elpool.

Anvisat avtal. Som nyinflyttad i någon av de städer där vi är anvisat elhandelsföretag får du automatiskt anvisat avtal med anvisat pris om du inte tecknat något elhandelsavtal.
Anvisat avtal

Fast avtal 3 månader. När ditt elavtal löper ut och du inte väljer att teckna nytt elhandelsavtal hamnar du automatiskt på Fast avtal 3 månader med ett fast pris i tre månader.
Fast avtal 3 månader

Vinterprissäkring innebär att du låser ditt elpris från tidigast första november till och med sista mars och slipper oroa dig för elprisets utveckling under vintermånaderna.
Vinterprissäkring

Solel, solceller och mikroproduktion

Solen är den perfekta förnybara energikällan. Mälarenergi erbjuder kompletta solcellspaket för egen elproduktion. Men om du inte vill ha egna solpaneler kan du köpa den förnybara elen som produceras i solparken mellan Västerås och Enköping.

Jag vill köpa solcellsanläggning

Köp ett komplett solcellspaket inklusive montage och installation till ditt hus. Mälarenergi hjälper dig med allt du behöver.
Mälarenergis solcellspaket

Solcellskollen – hur mycket el kan ditt tak ge?

Solkartan

Jag vill ansluta min solcellsanläggning till elnätet

Mikroproduktion med solceller blir allt vanligare. Med solceller producerar du egen energi och för varje kWh du slipper köpa genom att producera den själv sparar du lika mycket som du betalar för den köpta elen.
Mikroproduktion

Jag vill sälja min överskottsel

Välj nettodebitering och sälj din överskottsel till Mälarenergi. Varje producerad kWh har samma värde som en använd. Du kvittar helt enkelt den överskottsel du producerar mot elen du använder.
Nettodebitering

Jag vill boka en plats i solparken och köpa solel

Släpp in lite sol i ditt elavtal! Som privatkund kan du reservera en egen solcellspanel i solparken. Det kostar 35 kronor i månaden att lägga till solel och då får du ursprungsgarantierna för ca 400 kWh varje år.
Jag vill släppa in sol i mitt elavtal

Stadsnät - Internet, TV och telefoni via fiber

Mälarenergi Stadsnät Västerås är det lokala öppna bredbandsnätet där du fritt väljer internet, TV, telefoni och andra bredbandstjänster efter eget intresse och behov. Du som kund kan njuta av snabbheten, men också av de låga priserna och de korta bindningstiderna.

Mälarenergi Stadsnät drivs och utvecklas av vårt dotterbolag, Fibra.

Mer om Stadsnätet

Ladda elbil

Mälarenergi gör det enkelt att äga och köra elbil. Vi erbjuder laddpaket och bygger ett nätverk av laddstationer inom Laddregion Mälardalen.

Elbil

Fjärrvärme - enkelt och bekvämt

Fjärrvärme är en prisvärd, driftsäker och bekväm uppvärmningsform. Med fjärrvärme värms både dina element och ditt vatten upp på ett skonsamt och energismart sätt.

Vill ni lära er mer om fjärrvärme?

Byta eller köpa ny fjärrvärmeväxlare

Livslängden på värmeväxlare varierar, men i allmänhet är livslängden cirka 25 år. Om du behöver byta ut den så utför vi det på ett par timmar.
Köpa eller byta fjärrvärmeväxlare

Ansluta till fjärrvärme

Det är enkelt att ansluta fjärrvärme. Om det redan finns fjärrvärmeledningar i närheten av huset går det både fort och smidigt att ansluta sig.
Anmäl fjärrvärmeanslutning

Teckna serviceavtal

Genom att teckna ett serviceavtal med Mälarenergi blir din fjärrvärmeanläggning både energioptimerad och kvalitetssäkrad. Den årliga kontrollen minimerar störningar. Om något oväntat ändå skulle inträffa kan Mälarenergis personal snabbt hjälpa dig. Dygnet runt, året om.
Teckna serviceavtal för fjärrvärmeväxlaren

Service och rådgivning

Mälarenergi kan avhjälpa de flesta problem som din värmeanläggning kan råka ut för. Priserna varierar beroende på typ av utrustning och kan vi så lämnar vi ett fast pris innan vi utför arbetet.
Service och rådgivning

Bada i en varm pool i sommar

Förläng badsäsongen och höj komforten! Med en poolväxlare värmer du enkelt upp din pool. Mälarenergi erbjuder en poolväxlare som enkelt kopplas samman med din befintliga fjärrvärmeväxlare.
Välj det poolvärmepaket som passar dig

 

Vatten och avlopp

I Västerås tar vi vårt vatten från Mälaren och det är vi på Mälarenergi som ansvarar för att alla i staden får det vatten vi behöver och att det håller en riktigt god kvalitet. Varje dygn producerar vi 50 miljoner liter vatten i vårt vattenverk.

Ansluta vatten och avlopp

Kontakta oss för att ansluta till VA-nätet

För dig med enskilt avlopp

Priser för vatten och avlopp

Hämta vatten

Beställ brandpostmätarrör och upplåsning av brandpost

Beställ vattenavstängning

Din anslutning till elnätet

Det är Mälarenergi Elnät AB som ser till att elen kommer hem till dig. Vi arbetar ständigt med att förädla elnätet i västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet på våra 100 000 anläggningar.

Anslutningar och information