Fjärrvärme

Fjärrvärme är pålitlig och klimatsmart uppvärmning. Det är också den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. I Västerås är 98 procent av fastigheterna anslutna till fjärrvärmenätet.