Solen, en förnybar energikälla

Lägg till solel i ditt elavtal. Din solel produceras då i vår solpark mellan Västerås och Enköping. Vill du göra din egen solel? Mälarenergi erbjuder kompletta solcellspaket och möjlighet att sälja överskottsel tillbaka till oss via nettodebitering.

Mikroproduktion - anslut dina solceller till elnätet

Anslut din solcellsanläggning till elnätet och bli så kallad mikroproducent. För varje kWh du slipper köpa genom att producera den själv sparar du lika mycket som du betalar för den köpta elen.

Mikroproduktion

Vi köper din överskottsel

Om dina solceller producerar mer el än du använder kan Mälarenergi köpa överskottselen. Vi använder oss av nettodebitering vilket innebär att elen du säljer till oss får samma värde som en använd kilowattimme. På sommaren är det inte ovanligt att vi blir skyldiga dig pengar istället för tvärt om.

Nettodebitering