Gå till innehållet
Meny

Ny VA-taxa

Den 1 januari 2018 gör vi om vatten- och avloppstaxan i Västerås kommun. Det gör vi för att du ska få en enklare och tydligare taxering, och möjlighet att spara pengar genom att värna Mälaren.

Vad innebär den nya taxan?

VA-taxan består av två delar: brukningsavgift och tomtyteavgift. Från den 1 januari 2018 höjer vi brukningsavgiften med fyra procent.

Nytt är att du som villaägare kan påverka tomtyteavgiften. Det betyder att du kan få en minskad kostnad för den delen.

En del av tomtyteavgiften består av en fast avgift som beror på mätarstorleken i fastigheten. Detta för att en fastighet som kan ta ut mer vatten också ska betala en större del.

Sänk kostnaden genom att ta hand om regnvattnet på tomten

Du som villaägare kan påverka tomtyteavgiften. Om du kopplar bort alla stuprören från ledningsnätet och tar hand om regnvattnet (så kallat dräneringsvatten) på din tomt så sänker vi avgiften med upp till 80 procent. Du kan alltså få rabatt för att du vattnar rabatterna!

 

 

Fastighet som tar hand om allt dagvatten på tomten: 80 procent rabatt på tomtyteavgiften.

 

 

Fastighet med fördröjning av dagvattnet på tomten: 50 procent rabatt på tomtyteavgiften.

 

 

Fastighet utan fördröjning av dagvattnet på tomten: full tomtyteavgift.

 

Tips på hur du kan ta hand om ditt dag- och dräneringsvatten på tomten

Varför gör vi det? Jo, för att vi behöver din hjälp att värna miljön och Mälaren. Så kallat dagvatten står för en stor del av miljögifterna som rinner ut till Mälaren. Om vi tillsammans hjälps åt att minska mängden dagvatten sparar vi miljön och låter istället vattnet göra nytta på tomten.

Hur påverkas jag av nya taxan?

För en normal villafastighet kommer brukningsavgiften öka med 95 kr/år. Men ifall man kopplar bort alla stuprören från dagvattenledningen så får man en sänkning av brukningsavgiften med 530 kr/år.

För en villa med en tomt på 1 500 m2 så kommer brukningsavgiften öka med 100 kr/år. Kopplas alla stuprör bort så sänks årsavgiften med 1 070 kr/år.

Nya VA-taxan 2018
Typ av fastighet Brukningsavgift Fast avgift Tomtyteavgift om du tar hand om dagvattnet Tomtyteavgift om du inte tar hand om dagvattnet
Villa, 800 kvm tomt 12,65 kr/m3 2 564,25 kr/år   1,62 kr/m2
Villa, 1500 kvm tomt 12,65 kr/m3 2 564,25 kr/år   1,62 kr/m2