Gå till innehållet
Meny

Som husägare ansvarar du själv för alla ledningar fram till den så kallade förbindelsepunkten, som vanligtvis är placerad 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Det innebär att du ansvarar för åtgärder inom din fastighetsgräns fram till förbindelsepunkten, och vi för de övriga.

Om du får vattenläcka

Om du misstänker eller har en vattenläcka inomhus

  1. Stäng av ditt inkommande vatten
  2. Kontakta ditt försäkringsbolag

Översvämning i källaren

  1. Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna. Se dock till att eventuell dräneringspump inte stannar.
  2. Ordna hjälp med torkning och skadereglering.
  3. Anmäl översvämningen till Mälarenergi.

Om du misstänker vattenläcka utomhus

  1. Kontakta oss på telefon 021-18 19 00 – vi svarar dygnet runt. Våra tekniker kan fastställa var läckan finns och, om nödvändigt, stänga av inkommande vatten.
  2. Ta in offerter på rörmokare och grävfirmor.
  3. Kontakta Västerås stad eller annan markägare för att få grävtillstånd för den mark som ligger utanför tomtgränsen. Du når Västerås stads kontaktcenter på 021-39 00 00, knappval 3. Oftast kan de ge ett muntligt godkännande som sedan kompletteras med en skriftlig ansökan.
  4. När läckan är åtgärdad, be rörfirman kontakta oss igen för att få inkommande vatten påkopplat.

Vad kan man göra för att minska risken för översvämning eller läcka?

Se till att ledningarna är rätt kopplade

Så förebygger du läcka inomhus