Gå till innehållet
Meny

För att säkerställa framtidens behov av dricksvatten till Västeråsarna drar Mälarenergi en ny huvudvattenledning på Mälarens botten under sommaren 2016.

Ny huvudvattenledning

Planerad sträckning på ledningen visas i bilden. Arbeten i vattnet kan pågå under perioden 15 juni till 15 september 2016.

Arbetet med att sänka ledningen planeras att utföras från den 15 juni till den 15 juli 2016. Ett uppehåll i arbetet görs under tiden som Junior-SM i segling pågår, 17-21 juni.

Sänkningen utförs i etapper på cirka 500 meter i taget. För dig som båtägare innebär detta att framkomligheten i vattnet begränsas under den tid arbeten pågår. Området där arbeten pågår kommer att märkas upp.

Om du har frågor kontakta Martin Ringqvist på telefon 021-39 54 76.

 

Information om inkopplingen av vattenledningen

  • Område: Bäckby, Skälby, Råby, Hammarby, Hacksta, Sjöhagen
  • Arbetstid: Arbetet påbörjas 2016-11-29 kl 07.00 och beräknas avslutas 2016-11-29 kl 18.00
  • Arbete: Inkoppling av ny dricksvattenledning. Sjöledning mellan Hässlö och Lövudden.

  • Övriga upplysningar: Arbetet kan tillfällligt göra vattnet missfärgat. Det avhjälps genom att spola i fastighetens vattenkranar. Vattentrycket kan variera under tiden arbetet pågår.
  • För ytterligare information kontakta Mälarenergis kontrollrum på telefon 021-18 19 00.