Gå till innehållet
Meny

Nu får Munga en ny VA-anläggning

Efter beslut i kommunfullmäktige i Västerås att ordna kommunal försörjning av vatten och spillvatten för samtliga fastigheter i Munga, har vi nu påbörjat arbetet med att lösa detta. Kostnader för anslutningen kommer att meddelas senare i projektet.

Munga

Kostnader för anslutningen kommer att meddelas senare i projektet.

En preliminär tidsplan för projektet:

Projektering2015
Byggnation påbörjas2016
VA-anläggningen tas i drift2018

Uppdaterad information

Information kommer att läggas ut löpande under projektet. 

2018-08-13 Från och med idag måndag den 13 augusti 2018 går det bra att börja koppla in sig mot det kommunala vatten och avloppsledningsnätet.

Innan inkoppling ska en anmälan ha skickats in till Mälarenergi så att ni får er förbindelsepunkt till vatten och avlopp för er fastighet förmedlad.

Anmälan görs via webbformuläret på Mälarenergis hemsida i VA-SMART. (https://se.elsmart.com/015/VA_Portal.nsf)

2017-03-08 - Samtliga fastighetsägare har fått ett brev med en svarsblankett angående VA-anslutningen. För dem som inte svarat har en påminnelse skickats ut, sista svarsdatum är den 17 mars 2017.

2016-12-15 - Torsdagen den 15 december hade vi ett välbesökt möte med fastighetsägarna i Munga inför byggstarten av VA-systemet.
Under januari 2017 kommer vi att skicka ut vidare information till samtliga fastighetsägare per post.

2016-11-22 - Upphandlingen av entreprenör för anläggande av VA-ledningsnätet i Munga är nu utsedd.
Det blir Salboheds Bygg och Anläggning AB som kommer att utföra arbetet.
Vi kommer snarast att bjuda in alla fastighetsägare till en informationsträff inför påbörjandet.
I mitten av december beräknas byggnation av den nya tryckstegringsstationen påbörjas vid Glimmervägen i Munga.
Tryckstegringsstationen är till för att förse dricksvattenledningarna med rätt vattentryck.
Arbetet kommer innebära en del transporter genom bostadsområdet. Under januari 2017 kommer överföringsledningen till Munga att påbörjas.


Examensarbete

Som en del i ett större forskningsprojekt om sorterande VA-system, där Mälarenergi ingår, genomför KTH-studenterna Isabelle Wahlund och Katja Norlin just nu ett examensarbete.
Arbetet handlar om Mälarenergis kommunikation med fastighetsägarna om sorterande VA- system, med projektet i Munga som fallstudie.

För att få en helhetsbild av hur kommunikationen har upplevts av båda parter planerar de att intervjua några boenderepresentanter.
De kommer därför kontakta några slumpmässigt utvalda fastighetsägare under vecka 10 och 11 för tidsbokning.