Gå till innehållet
Meny

Ny VA-anläggning i Munga

Efter beslut i kommunfullmäktige i Västerås så har Munga intagits i det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Därav har Mälarenergi AB anlagt en kommunal VA-anläggning för samtliga fastigheter i Munga. Utbyggnationen för vatten och avlopp blev klar i augusti 2018 och fastigheterna i Munga har nu möjlighet att koppla på sig på det kommunala VA-nätet. Aktuell information kommer att läggas ut löpande under projektets gång.

Munga

 

En preliminär tidsplan för projektet:

Projektering2015
Byggnation påbörjas2016
VA-anläggningen tas i drift2018

Uppdaterad information

 

2019-02-28 Nu har alla fakturor för anläggningsavgiften skickats ut. Om inte annat anges på fakturan så är 28 februari sista betalningsdag för anläggningsavgiften för vatten och/eller avlopp i Munga. Enbart de som inte hade vatten indraget i huset sedan tidigare och meddelat det till Mälarenergi fick 5 års uppskov för att ansluta sin fastighet och betala anläggningsavgiften. Om fastigheten säljs eller det skickas in en bygglovsansökan för fastigheten så hävs detta uppskov.

2018-08-13 Från och med idag måndag den 13 augusti 2018 går det bra att börja koppla in sig mot det kommunala vatten och avloppsledningsnätet.

Innan inkoppling ska en anmälan ha skickats in till Mälarenergi så att ni får er förbindelsepunkt till vatten och avlopp för er fastighet förmedlad.

Anmälan görs via webbformuläret på Mälarenergis hemsida i VA-SMART. (https://se.elsmart.com/015/VA_Portal.nsf)

2017-03-08 - Samtliga fastighetsägare har fått ett brev med en svarsblankett angående VA-anslutningen. För dem som inte svarat har en påminnelse skickats ut, sista svarsdatum är den 17 mars 2017.

2016-12-15 - Torsdagen den 15 december hade vi ett välbesökt möte med fastighetsägarna i Munga inför byggstarten av VA-systemet.
Under januari 2017 kommer vi att skicka ut vidare information till samtliga fastighetsägare per post.

2016-11-22 - Upphandlingen av entreprenör för anläggande av VA-ledningsnätet i Munga är nu utsedd.
Det blir Salboheds Bygg och Anläggning AB som kommer att utföra arbetet.
Vi kommer snarast att bjuda in alla fastighetsägare till en informationsträff inför påbörjandet.
I mitten av december beräknas byggnation av den nya tryckstegringsstationen påbörjas vid Glimmervägen i Munga.
Tryckstegringsstationen är till för att förse dricksvattenledningarna med rätt vattentryck.
Arbetet kommer innebära en del transporter genom bostadsområdet. Under januari 2017 kommer överföringsledningen till Munga att påbörjas.


Examensarbete

Som en del i ett större forskningsprojekt om sorterande VA-system, där Mälarenergi ingår, genomför KTH-studenterna Isabelle Wahlund och Katja Norlin just nu ett examensarbete.
Arbetet handlar om Mälarenergis kommunikation med fastighetsägarna om sorterande VA- system, med projektet i Munga som fallstudie.

För att få en helhetsbild av hur kommunikationen har upplevts av båda parter planerar de att intervjua några boenderepresentanter.
De kommer därför kontakta några slumpmässigt utvalda fastighetsägare under vecka 10 och 11 för tidsbokning.