Stadsnät - Internet, TV och telefoni via fiber.

Mälarenergi Stadsnät är det lokala öppna bredbandsnätet där du fritt väljer internet, TV, telefoni och andra bredbandstjänster efter eget intresse och behov. Tjänsterna överförs med ljusets hastighet via optisk fiber som har en näst intill obegränsad kapacitet. En uppkoppling med valfrihet, som ger bästa tänkbara förutsättningar för både dagens och framtidens kommunikation.

Aktuella villaanslutningar.

 
Se alla områden

Tjänsteguiden.

 
Se alla tjänster i Stadsnät