Våra vattenkraftstationer

Mälarenergi äger och driver 42 vattenkraftstationer. I dem producerar vi lokal, klimatneutral el.

Stationerna finns runt om i Västmanland och Värmland. Många av dem har ett högt kulturellt värde, exempelvis Jäder vattenkraftstation i Arboga. Den rustades upp under 2007, vilket även gjorde att effekten i vattenkraftstationen har ökat med omkring 5 procent.

Några av våra kraftstationer:

Bengtsfors

Jäders bruk

Turbinhuset, Västerås

Trångfors

Broschyr om våra vattenkraftstationer

Vattenflöden

Uppdaterad: 2016-05-04

Lägesrapport:

Allmänt:

Svartån: Hörendesjön = 1m3/s. Västerås = 7m3/s

Kolbäcksån: Virsbo = 27m3/s. Hallstahammar = 28m3/s.

Hedströmmen: Skinnskatteberg = 5m3/s (Spillflöde 0,3m3/s). Kolsva = 12m3/s 

Arbogaån: Frövi = 20m3/s. Arboga = 50m3/s.

Mälarenergis anläggningar i Värmland: I Borgvik är flödet ca 11m3/s. I Lillälven har vi ett flöde på ca 9m3/s. I Upperudsälven, vid Lennartsfors, är flödet ca 18m3/s enl. gällande tappningsställare.