Gå till innehållet

Ansök om rabatt på dagvattenavgiften

Dagvattenavgiften bekostar avledning, fördröjning och rening av dagvatten från din fastighet. Du betalar för maximalt 1500 kvadratmeter tomtyta för småhusfastighet. 

Sänk kostnaden genom att ta hand om regnvattnet på tomten

Du som villaägare kan påverka storleken på dagvattenavgiften. Om du kopplar bort alla stuprören från ledningsnätet och tar hand om regnvattnet (så kallat dagvatten) på din tomt så sänker vi avgiften med upp till 80 procent. Du kan alltså få rabatt för att du vattnar rabatterna!

 

Exempel på rabatt på dagvattenavgiften

 • Fastighet som tar hand om allt dagvatten på tomten

  80 procent rabatt på dagvattenavgiften.

  husmedallfordrojning.jpg

  Detta gäller de fastigheter som varken har stuprör eller dränering kopplad till ledningsnätet. De 20 % av dagvattenavgiften som dessa fastigheter betalar avser kostnader för avvattning av lokalgator. Du måste styrka hanteringen av dagvattnet med en skiss eller ritning.

 • Fastighet med fördröjning av dagvattnet på tomten

  50 procent rabatt på dagvattenavgiften.

  husmedfordrojning.jpg

  Det innebär att samtliga stuprör är bortkopplade från ledningsnätet och att dagvatten från taket avleds till exempelvis regntunna, grönyta eller stenkista.

 • Fastighet utan fördröjning av dagvattnet på tomten
 • Fastigheter som ligger utanför de områden där Mälarenergi tar hand om dagvattnet betalar ingen tomtyteavgift alls. Se karta över Mälarenergis verksamhetsområden. Grön markering innebär att Mälarenergi tar hand om dagvattnet. Röd markering innebär att Mälarenergi inte tar hand om dagvattnet.

  Anmäl eget omhändertagande av dagvatten

  För att anmäla att du tar hand om dagvatten på din fastighet så skickar du i formuläret på denna sida. Sänkningen av avgiften gäller från det datum din anmälan kommer in.

  Ansök om rabatt på dagvattenavgiften

  Hur hanteras dagvattnet på fastigheten?

  Mälarenergi kommer att kontrollera att de fastigheter som anmäler eget omhändertagande av dagvatten följer gällande regler. Ändrade förhållanden ska meddelas Mälarenergi. Vid försäljning ska den nya fastighetsägaren informeras om fastighetens dagvattenhantering.