Gå till innehållet

Ansök om rabatt på dagvattenavgiften

Gäller endast Västerås.

Du som villaägare i Västerås har möjlighet att få rabatt på dagvattenavgiften. Genom att hantera dagvatten och dräneringsvatten på din tomt minskas belastningen på det kommunala dagvattennätet och din avgift kan sänkas.

Illustration visar att regnvatten och dräneringsvatten leds till kommunala ledningen

Fastighet kopplad till det kommunala dagvattennätet utan fördröjning på tomten

Husets stuprör och dränering är kopplat till det kommunala dagvattennätet, det kan vara en ledning eller ett dike. Det här är den vanligaste lösningen. Visa stor bild.

Illustrationen visar hur stuprören kopplats till en vattentunna medan dräneringsvatten leds till kommunens ledning

Fastighet med samtliga stuprör bortkopplade ger 50 % rabatt

Vattnet från alla stuprören hanteras på tomten t.ex. genom att ledas ut på gräsmattan, till stenkista eller till en regntunna. Husets dränering är fortfarande kopplat till det kommunala dagvattennätet. Visa stor bild. Visa alternativ lösning med stenkista.

Illustration visar att regnvatten tas om hand i tunna och att dräneringsvatten leds till stenkista

Inget vatten från fastigheten går till det kommunala dagvattennätet ger 80 % rabatt

Stuprören är bortkopplade och dagvattnet leds t.ex till gräsyta. Husets dränering leds till stenkista eller annan lösning. Inget vatten belastar det kommunala dagvattennätet. Visa stor bild.

20 % av dagvattenavgiften kvarstår för att ta hand om dagvatten på lokalgator. Lokalgator är de gator som behövs för att du ska kunna ta dig till fastigheten.

Så här gör du för att få rabatt på dagvattenavgiften

  1. Kontrollera hur du tar hand om ditt dagvatten. Om du tar hand om vattnet från alla stuprören kan du ansöka om 50 % rabatt. Tar du hand om allt dagvatten och dräneringsvatten inne på din fastighet kan du ansöka om 80% rabatt.
  2. Fyll i formuläret nedan. Ansöker du om 80 % rabatt behöver du bifoga en skiss som visar hur dagvattnet hanteras inne på din fastighet. Är skissen på papper så går det bra att bifoga ett foto.
  3. Efter att vi godkänt din ansökan lägger vi in rabatten på dagvattenavgiften och du får ett meddelande.

Viktigt att veta:

  • Sänkningen av avgiften gäller från det datum då din ansökan kommer in.
  • Mälarenergi kommer att kontrollera de fastigheter som har fått rabatt.
  • Ändras dagvattenhanteringen inne på fastigheten ska Mälarenergi informeras.
  • Vid försäljning ska nya ägaren informeras om fastighetens dagvattenhantering.

Fastigheter som ligger utanför de områden där Mälarenergi tar hand om dagvattnet betalar ingen dagvattenavgift alls. Se karta över Mälarenergis verksamhetsområden. Grön markering innebär att Mälarenergi tar hand om dagvattnet. Röd markering innebär att Mälarenergi inte tar hand om dagvattnet.