Gå till innehållet

Hjälp oss värna om Mälaren!

Västerås avloppsreningsverk är riktigt bra och vi jobbar för att det ska bli ännu bättre. Men vi behöver din hjälp. Inga föremål ska spolas ner i avloppet och rester av kemikalier och andra ämnen ska givetvis lämnas till återbruket. Tillsammans hjälps vi åt att bara släppa ut avloppsvatten i avloppsledningsnätet. 

Om avlopp och vattenrening

Reningsverket

Så fungerar avloppsreningsverket

Mellan det gamla ångkraftverket och Lantmännens stora silo ligger Kungsängsverket – Mälarenergis reningsverk för avloppsvatten i Västerås.

Se hur det går till
Fett

Fett och olja i avloppet

Olja, smör och andra smälta fetter stelnar när det kommer det i avloppet, vilket kan leda till stopp och översvämning hemma hos dig. Om du istället samlar upp fettet med en tratt och lämnar det till återbruket så tar VafabMiljö hand om det och tillverkar biogas av det istället! Det är fett vettigt.

Läs mer om vad du kan göra
Släng inte fimpar i gatubrunnar

Fimpar och skräp hör inte hemma i gatubrunnarna

Visste du att fimpar och annat skräp som slängs ner i gatubrunnarna åker rakt ut i Mälaren och andra vattendrag – utan att passera reningsverket? 

Fimp-vett
Tvätta rätt

Tvätt-vett

Det är lätt att glömma att vattnet från tvättmaskinen, bara några timmar efter ditt tvättprogram är avslutat, pumpas ut i Mälaren. Men om du lägger det på minnet tills nästa gång du tvättar, är det enklare att förstå varför du inte ska använda för mycket tvättmedel.

Tips när du tvättar

Frågor och svar om avlopp

Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna vi får om avlopp. Skulle du inte hitta det du söker, eller behöver hjälp, kontakta oss gärna via chatten eller telefon 021-39 50 50.

 • Vad är avgiften för vatten och avlopp?

  Här hittar du priserna för vatten och avlopp

  Vattentaxan är uppdelad i olika delar som bekostar olika delar av VA-verksamheten. Syftet med det är att det ska bli tydligare för dig som kund. Avgiften består av:

  • en fast avgift efter hur mycket vatten man kan ta ut i fastigheten
  • en fast avgift per kvadratmeter tomtyta
  • en rörlig avgift som beror av fastighetens vattenförbrukning.
 • Vad är skillnad på dagvatten och spillvatten?

  Dagvatten är egentligen allt vatten som inte kommer från bad, disk, tvätt och toalett. Till exempel regn- och smältvatten men även dräneringsvatten.

  Spillvatten är avloppsvatten från bad, disk, tvätt och toalett.

  Spillvatten och dagvatten går under det gemensamma begreppet avloppsvatten.

  Tänk på att du som är fastighetsägare behöver se till att dagvatten inte leds till spillvattenledningen. Korrekt kopplade ledningar minskar risken för att du eller din granne drabbas av källaröversvämningar vid kraftiga regn.

  Mer information om hur dag- och dräneringsvatten ska tas om hand

 • Är mina ledningar rätt kopplade?
 • Hur anmäler jag att jag tar hand om mitt dagvatten inne på min fastighet?
 • Vad gör jag om min LTA-enhet larmar?

  Här hittar du mer information om din LTA-enhet

  Om det blir larm

  1. Kontrollera att säkringarna till pumpen är hela.
  2. Är punkt 1 ok och larmet kvarstår, kontakta Mälarenergis driftcentral på tel 021-181900.
  3. Var sparsam med vattnet — undvik disk, tvätt, dusch och bad tills felet är åtgärdat.