Gå till innehållet

Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden finns för att skydda vattentillgångar som är viktiga för dricksvattnet. Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser (skyddsföreskrifter) som styr vad som är tillåtet och inte, för att vattnets kvalitet inte ska hotas.

Anmäl olyckshändelse och annat som medför risk

Olyckshändelser, spill eller läckage inom vattenskyddsområdet, som kan medföra risk för grundvattenförorening, ska omedelbart anmälas av den som orsakat tillbudet. Du larmar eller gör din anmälan till Räddningstjänsten Mälardalen genom att ringa 112.

Om du upptäcker aktiviteter inom eller i anslutning till skyddsområdet som kan medföra risk för grund­vatten­förorening bör du omedelbart anmäla detta. Anmälan ska göras till vatten­täktens huvudman, som är respektive kommun.

Vattenskyddsområden i Västerås kommun

Vattenskyddsområdet i Västerås kommun, kartan visar Badelunda och del av Mälaren

Vattenskyddsområdet och föreskrifterna omfattar samtliga vattentäkter, d.v.s. både en del av Mälaren och Badelundaåsen. Området är indelat i olika zoner: primära, sekundära och tertiära, samt en skyddszon i Mälaren. 

Ladda ner broschyren Skydda dricksvattnet i Västerås kommun. Skyddsföreskrifter för del av Badelundaåsen och Västeråsfjärden.

Vattenskyddsområden i Hallstahammars kommun

Nytt vattenskyddsområde och nya vattenskyddsföreskrifter för Hallstahammars kommun håller på att tas fram och kommer att tas upp till beslut under år 2022.

Karta över vattenskyddsområden i Hallstahammar (på Naturvårdsverkets webbplats)