Gå till innehållet
Meny

Din vattenmätare

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter av förbrukningen.

Vi på Mälarenergi äger vattenmätaren, men det är du som fastighetsägare som äger och ansvarar för att underhålla installationen (allt utom själva vattenmätaren). Vi ska ha möjlighet att byta vattenmätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventiler måste bytas. Du står själv för kostnaden av eventuella reparationer.

Att läsa av mätaren

För dig i villa eller radhus gäller självavläsning, vilket innebär att du en gång om året får ett självavläsningskort från oss. Det går förstås bra att lämna din mätarställning på Mina Sidor.

Mellan avläsningarna beräknar vi din mätarställning som är baserad på din föregående årsförbrukning.

Om du under året har betalat mer eller mindre än du faktiskt har förbrukat, justeras det på samma faktura där den årliga avläsningen redovisas. Det är därför viktigt att du läser av din mätare och skickar in avläsningskortet till oss, alternativt redovisar den här på Mina Sidor.

Fjärravläsning av vattenmätare

Fjärravlästa vattenmätare

Alla storförbrukare av vatten har senaste åren fått fjärravlästa vattenmätare. I samband med att vi utför revisionsbyten av vattenmätare börjar vi med fjärravläsning för alla större förbrukare av vatten. Vid fjärravläsning debiteras den exakta förbrukningen varje månad. Allt för att göra det enklare för våra kunder.

Utbyte till fjärravlästa vattenmätare

Placering av vattenmätare

Vattenmätaren ska placeras så att den är skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Mätaren ska monteras i en horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler. Utrymmet där den placeras bör vara belyst. Vid mätplatsen bör även golv och närbeläget väggparti utföras så att det tål spill och vattenläckage. Det måste dessutom finnas ett fritt utrymme runt mätaren så att vår personal lätt kommer åt vattenmätaren vid avläsning, byte eller service. Mätaren får heller inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning.

En vattenmätare placerad

För större eller parallellkopplade (flera små) mätare gäller andra mått. Kontakta oss för mer information.

Placering av vattenmätare med mått