Gå till innehållet
Meny

Din vattenmätare

Alla fastigheter som är anslutna till det kommunala vattennätet ska ha en vattenmätare som mäter av förbrukningen.

Vi på Mälarenergi äger vattenmätaren, men det är du som fastighetsägare som äger och ansvarar för att underhålla installationen (allt utom själva vattenmätaren). Vi ska ha möjlighet att byta vattenmätaren utan att ledningarna går sönder eller att ventiler måste bytas. Du står själv för kostnaden av eventuella reparationer.

Att läsa av mätaren

För dig i villa eller radhus gäller för de flesta fortfarande självavläsning, vilket innebär att du en gång om året får ett självavläsningskort från oss. Det går förstås bra att lämna din mätarställning på Mina Sidor.

Mellan avläsningarna beräknar vi din mätarställning som är baserad på din föregående årsförbrukning.

Om du under året har betalat mer eller mindre än du faktiskt har förbrukat, justeras det på samma faktura där den årliga avläsningen redovisas. Det är därför viktigt att du läser av din mätare och skickar in avläsningskortet till oss, alternativt redovisar den här på Mina Sidor.

I takt med att vattenmätarna revisionsbyts sätts en digital vattenmätare ut i villor och radhus, då behöver inte något självavläsningskort skickas in. Se länk nedan för när ditt område byts.

Den digitala vattenmätaren åker Mälarenergi förbi utanför på gatan och läser av en gång i slutet av varje månad. Dagen för avläsningen kan vara olika varje månad och därför kan antalet dagar på fakturan variera mellan olika månader. Villor och radhus som fått den digitala vattenmätaren faktureras faktisk vattenförbrukning varje månad.

Fjärravläsning av vattenmätare

Fjärravlästa vattenmätare

IQ3100 manual Hydrus manual

 

Utbyte till fjärravlästa vattenmätare

Hög förbrukning vatten

Mälarenergi levererar dricksvatten i förbindelsepunkten som i normalfallet ligger 0,5 m utanför fastighetsgränsen och mäter förbrukad mängd vatten med hjälp av vattenmätaren som sitter inne på fastigheten. Mälarenergis vattenmätare byts ut löpande med ett intervall på 10 eller 5 år beroende på mätarstorlek för att säkerställa att mätarna inte överstiger max tillåten felvisning. Alla nedtagna vattenmätare provas hos ett ackrediterat kontrollorgan.

Ibland kan det upplevas att vattenförbrukningen är för hög. Vattenförbrukningen kan variera stort mellan olika kunder och över tiden därför är det svårt för att avgöra vad som är en normal förbrukning.

Vad gör jag om jag tycker att min vattenförbrukning är orimligt hög?

  • Kontrollera om ni har en vattenläcka enligt information här.
  • Se över er vattenanvändning och bevattning. Kanske kan ni få ner vattenförbrukningen genom att ändra era vanor.
  • Kan förklaringen vara att fastigheten tidigare haft någon vattenläcka, rinnande toalett eller droppande kran som har blivit åtgärdad sedan den senaste avläsningen gjordes?
  • Hittar ni ingen förklaring kontakta Mälarenergi.

Vad gör jag om jag inte har läckage men misstänker att vattenmätaren inte mäter korrekt?

Kontakta Mälarenergi som utreder och gör en bedömning baserat på den historiska vattenförbrukningen. Om Mälarenergi gör bedömningen att det är möjligt att mätaren mäter felaktigt byts denna till en ny och debiteringen justeras. Bedömer Mälarenergi att det inte finns anledning att tro att mätningen är felaktig kan kunden begära att få mätaren testad genom ett konfliktprov. För att begära konfliktprov fyll i det här webbformuläret . Om mätaren blir godkänd vid konfliktprov på kundens begäran bekostas provet av kunden enligt gällande VA-taxa §12.1. Blir mätaren inte godkänd bekostas provet av Mälarenergi och debiteringen justeras efter historisk förbrukning.

Placering av vattenmätare

Vattenmätaren ska placeras så att den är skyddad mot frysning, olämplig uppvärmning och yttre påverkan. Mätaren ska monteras i en horisontell, fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler. Utrymmet där den placeras bör vara belyst. Vid mätplatsen bör även golv och närbeläget väggparti utföras så att det tål spill och vattenläckage. Det måste dessutom finnas ett fritt utrymme runt mätaren så att vår personal lätt kommer åt vattenmätaren vid avläsning, byte eller service. Mätaren får heller inte byggas in eller placeras bakom tung utrustning. Här kan du se hur mätarplatsen ska vara utformad.

En vattenmätare placerad

Ett exempel på godkänd vattenmätarplats med konsol och avstängningsventiler samt fritt utrymme vid vattenmätaren