Gå till innehållet

Vad är HAN-porten på de nya elmätarna?

Vad kan HAN-porten användas till? Hur gör jag för att använda porten? Här kan du läsa frågor och svar om HAN-porten på de nya elmätarna. 

Varför finns det en HAN-port på elmätaren?

Porten, som också kallas för kundport eller kundgränssnitt, är ett myndighetskrav. Senast år 2025 ska alla elmätare i Sverige ha porten. Porten tillåter kunden att i nästan realtid ta ut mätvärden om sin egen elanvändning.

Vad kan HAN-porten användas till?

Porten används för att kunden ska kunna ta ut nära realtidsvärden från elmätaren. Det kan vara intressant för en kund att följa sin nuvarande förbrukning och/eller strömmar och spänningar. Kunder kan ha egna system där den här typen av värden läses in, lagras och används för t.ex. optimering av sin energianvändning eller lastbalansering. Det finns redan produkter ute på marknaden som använder sig av data från HAN-portar på elmätare och det är en marknad som förväntas att växa.

Vilken data kan du som kund läsa ut?

Parametrar som du kan ta ut via HAN-porten är:

  • Mätarens aktuella datum och tid
  • Mätarnummer
  • Mätartyp
  • Momentan effekt i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
  • Total energi (mätarställning) i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
  • Spänning per fas
  • Ström per fas

Dataströmmen pushas ut från mätaren var 15:e sekund.

Vilken standard följer HAN-porten?

Alla nya elmätare från Mälarenergi följer den norska standarden för HAN-port (AMS+HAN) som sänder ut data enligt protokoll IEC 62056-7-5, annex D ”MBUS”.

Var kan jag hitta produkter för att ansluta HAN-porten?

Mälarenergi erbjuder idag inga produkter till HAN-porten. Du kan leta och efterfråga produkter på den öppna marknaden. Porten som Mälarenergis elmätare har är av öppen standard utformad efter den norska standarden med RJ45-kontakt.

Vilken typ av kontakt är det?

Kontakten är ett modularuttag av typen RJ45 och sitter under en gummilucka på framsidan av mätaren. (Porten har samma anslutningstyp som för vanlig nätverkskabel men kan INTE kopplas in mot vanlig nätverksutrustning såsom router eller dator)

När kan jag börja använda HAN-porten?

Porten finns tillgänglig så snart du fått en ny elmätare av märket Kaifa. Innan du kan läsa av data ur den behöver porten aktiveras av Mälarenergi. Aktiveringen sker endast på kundens begäran. Du kan fylla i formuläret nedan för att beställa öppning.

Jag har anslutit en kompatibel utrustning men jag får inte ut någon data

Porten är i normalläget inaktivt och måste aktiveras av Mälarenergi. Aktivering sker fjärrstyrt och utan kostnad. Fyll i formuläret nedan för att beställa aktivering.

Kostar det någonting att använda HAN-porten?

Nej, användning av porten erbjuds utan kostnad. Mälarenergi tar heller inga avgifter för aktivering eller inaktivering av porten.

Vem kan läsa av data från porten?

Myndighetskravet säger att porten ska vara inaktivt om den nuvarande kunden inte har begärt aktivering av den. Du som kund har ansvar för att endast behöriga har åtkomst till en aktiverad port. När kunden begär inaktivering, flyttar från adressen eller att nätavtalet av annan anledning avslutas är det Mälarenergis ansvar att porten inaktiveras igen tills nästa kund begär aktivering.

Är det endast via HAN-porten jag kan se min elanvändning?

Du kan logga in på Mitt Mälarenergi för att se dina mätvärden. Du kan se dygns- och timvärden förutsatt att en elhandlare har begärt timavräkning på din anläggning. Kan du inte se timvärden på Mitt Mälarenergi, har du två alternativ. Antingen kan du diskutera med din elhandlare om att begära timavräkning, vilket kan innebära ett elhandelsavtal med timpris. Eller så kan du begära att vi enbart visar dina timvärden på webben, vilket inte påverkar ditt elhandelsavtal. Kontakta vårt Kundcenter för att få hjälp med detta.

Hur är det med säkerheten med porten?

Vad gäller elsäkerheten så leds ingen farlig ström genom porten. Vad gäller datasäkerhet så är endast envägskommunikation möjlig genom porten. Man kan alltså endast läsa av information ur elmätaren, inte ladda upp information in i elmätaren genom porten. Enligt myndighetskrav så får inte porten vara aktiverad förutom när kunden med nätavtal för anläggningen med just den elmätaren har begärt aktivering. En aktiv port har kunden själv ansvar för att begränsa fysisk åtkomst till.

Beställning öppning av HAN-porten