Gå till innehållet

Aktivera HAN-port och koppla smart realtidsmätare

Vill du få ut mätvärden som gäller din förbrukning? För att få ut realtidsdata behöver du en smart realtidsmätare som kopplas till HAN-porten på din elmätare. För att det ska fungera behöver du aktivera HAN-porten. Aktiveringen görs inloggad på Mitt Mälarenergi.

Logga in och aktivera HAN-porten

Frågor och svar om HAN-porten

 • Varför finns det en HAN-port på elmätaren?

  Porten, som också kallas för kundport eller kundgränssnitt, är ett myndighetskrav. Senast år 2025 ska alla elmätare i Sverige ha porten. Porten tillåter kunden att i nästan realtid ta ut mätvärden om sin egen elanvändning.

 • Vad kan HAN-porten användas till?

  Porten används för att kunden ska kunna ta ut nära realtidsvärden från elmätaren. Det kan vara intressant för en kund att följa sin nuvarande förbrukning och/eller strömmar och spänningar. Kunder kan ha egna system där den här typen av värden läses in, lagras och används för t.ex. optimering av sin energianvändning eller lastbalansering. Det finns redan produkter ute på marknaden som använder sig av data från HAN-portar på elmätare och det är en marknad som förväntas att växa.

 • Vilken data kan du som kund läsa ut?

  Parametrar som du kan ta ut via HAN-porten är:

  • Mätarens aktuella datum och tid
  • Mätarnummer
  • Mätartyp
  • Momentan effekt i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
  • Total energi (mätarställning) i alla fyra kvadranter (import, export, aktiv, reaktiv)
  • Spänning per fas
  • Ström per fas
  • Dataströmmen pushas ut från mätaren var 15:e sekund.
 • Vilken standard följer HAN-porten?

  Alla nya lågspänningsmätare från Mälarenergi följer den norska standarden för HAN-port (AMS+HAN) som sänder ut data enligt protokoll IEC 62056-7-5, annex D ”MBUS”.

 • Var kan jag hitta produkter att ansluta till HAN-porten?

  Mälarenergi erbjuder idag inga produkter till HAN-porten. Du kan leta och efterfråga produkter på den öppna marknaden. Porten som Mälarenergis elmätare har är av öppen standard utformad efter den norska standarden med RJ45-kontakt.

 • Vilken typ av kontakt är det?

  Kontakten är ett modularuttag av typen RJ45 och sitter under en gummilucka på framsidan av mätaren. (Porten har samma anslutningstyp som för vanlig nätverkskabel men kan INTE kopplas in mot vanlig nätverksutrustning såsom router eller dator).

 • Kan alla använda HAN-porten på elmätaren?

  Nej. Sitter din elmätare ej tillgänglig för dig som kund kommer du inte att kunna använda HAN-porten även om du har fått den nya elmätaren från Kaifa.

  T ex om din elmätare sitter i ett kabelmätarskåp i trottoaren utanför din tomt tillhörande Elnätsbolaget kommer du ej att kunna komma åt din elmätare och ansluta till HAN-porten. Lika så om din elmätare sitter i en låst elcentral i källaren på ett flerbostadshus kan det vara problem att komma åt HAN-porten på din elmätare.

  Utrustning som ansluts till HAN-porten behöver oftast nå ditt wifi nätverk för att fungera, varför långt avstånd till din elmätare kan ge dig problem att använda HAN-porten. Alternativa lösningar finns med att du anlitar en elektriker som installerar en realtidsmätare med mättransformatorer direkt på dina inkommande elledningar. Detta ger samma funktionalitet som att använda HAN-porten på din elmätare. Du som kund kan också installera ett nytt markmätarskåp eller fasadmätarskåp så att du får mätaren flyttad till egen fastighet och vi skarvar om servisen till detta nya skåp.

 • När kan jag börja använda HAN-porten?

  Porten finns tillgänglig så snart du fått en ny elmätare av märket Kaifa. Innan du kan läsa av data ur den behöver porten aktiveras. Aktiveringen sker inloggad på Mitt Mälarenergi.

 • Jag har anslutit en kompatibel utrustning men jag får inte ut någon data

  Porten är i normalläget inaktiv och måste aktiveras. Aktivering sker inloggad på Mitt Mälarenergi.

  Vissa HAN-portsenheter behöver även uppdatera sin firmware för att kunna läsa data från våra elmätare. Låt utrustningen stå igång och nätverksansluten några timmar så bör detta ske automatiskt.

 • Kostar det någonting att använda HAN-porten?

  Nej, användning av porten erbjuds utan kostnad. Mälarenergi tar heller inga avgifter för aktivering eller inaktivering av porten.

 • Vem kan läsa av data från porten?

  Myndighetskravet säger att porten ska vara inaktivt om den nuvarande kunden inte har begärt aktivering av den. Du som kund har ansvar för att endast behöriga har åtkomst till en aktiverad port. Du inaktiverar HAN-porten inloggad på Mitt Mälarenergi. Flyttar du från adressen eller att nätavtalet av annan anledning avslutas är det Mälarenergis ansvar att porten inaktiveras igen tills nästa kund begär aktivering.

 • Är det endast via HAN-porten jag kan se min elanvändning?

  Du kan logga in på Mitt Mälarenergi för att se dina mätvärden. Du kan se dygns- och timvärden förutsatt att en elhandlare har begärt timavräkning på din anläggning.

 • Hur är det med säkerheten med porten?

  Vad gäller elsäkerheten så leds ingen farlig ström genom porten. Vad gäller datasäkerhet så är endast envägskommunikation möjlig genom porten. Man kan alltså endast läsa av information ur elmätaren, inte ladda upp information in i elmätaren genom porten. Enligt myndighetskrav så får inte porten vara aktiverad förutom när kunden med nätavtal för anläggningen med just den elmätaren har begärt aktivering. En aktiv port har kunden själv ansvar för att begränsa fysisk åtkomst till.