Gå till innehållet

Skadedjur från avloppet?

Har du fått råttor i fastigheten och misstänker att de kommer från ledningsnätet? Meddela oss det. Då kan vi se mönster och inrikta våra insatser i det allmänna nätet och arbeta för att minska problemet i kommunen.

Det är fastighetsägaren som har huvudansvaret för att bekämpa och motverka skadedjur, vilket inkluderar råttor. Anmäl problemet till fastighetsägaren och/eller ditt försäkringsbolag, för hjälp med lokala insatser.

Mälarenergi får inte göra insatser hos fastighetsägare, utan endast på VA-kollektivets egendom. Innanför tomtgränsen är det fastighetsägaren som har ansvaret för ledningarna.

Mälarenergi har ett antal slagfällor runt om i kommunen och kan även göra lokala kampanjer med bekämpningsmedel (råttgift) när vi ser ökade problem i ett område.

Observera att vi inte har möjlighet att göra lokala insatser vid varje förekomst av råttor, utan Mälarenergi arbetar långsiktigt för att hålla råttpopulationen i ledningsnätet på en så låg nivå som möjligt. Vi går igenom läget löpande för att se om vi behöver flytta fällor eller göra riktade insatser i något område.

Tips för fastighetsägare:

  • Spola inte ner fett och matrester, det drar till sig råttor och kan även orsaka stopp i ledningarna
  • Ta bort gamla ledningar som inte längre används på tomten
  • Se till att vattenlåsen i golvbrunnarna är fyllda med vatten
  • Täta ledningar och brunnar på tomten. En råtta behöver bara ett hål på 20mm
  • Använd metallgaller som är fastskruvade i golvbrunnarna