Gå till innehållet
Meny

Här hittar du aktuella priser för det mesta som har med vatten och avlopp att göra.

Priser för vatten och avlopp

Från och med 1 januari 2020 höjs priset för vatten och avlopp med genomsnitt 7,6 procent. Det är förbrukningsavgiften och mätaravgiften som höjs, dagvattenavgiften ändras inte.

Höjningen av VA-taxan blir olika beroende på tomtyta, mätarstorlek samt vattenförbrukningen. Höjningen beror på investeringar som behöver göras i anläggningar och ledningsnät.

Avgifter 2020

Alla priser är inklusive moms.

  
Brukningavgift per m3 levererat vatten 14,40 kronor
Fast avgift per år och m2 tomtyta 1,62 kronor
Fast avgift per år och vattenmätare Se tabell vattenmätare

Avgift per år och per vattenmätare med:

Vattenmätare 
DN 20 2 920 kronor
DN 25 7 008 kronor

 

Övriga avgifter

Trasig vattenmätare

Har din mätare blivit frostskadad, gått sönder eller tappats bort? Nedan hittar du kostnaden baserat på vilken modell du har.

Avgift per mätare

Mätare 
DN 20 1 500 kronor
DN 25 2 000 kronor
DN 40 2 500 kronor

 

Olovligt uttag av vatten

För olovligt uttag av vatten debiteras uppskattad förbrukad vattenmängd och administrativ avgift 5000 kronor. Den som olovligt tar vatten riskerar att polisanmälas för stöld.

 

Särtaxa anläggningsavgift

 • Munga

  2018

  (alla priser är inkl. moms)

  GrundavgiftTomtyte-avgiftVilla 1200m2SärtaxaTotaltRabatt ej
  dagvatten 30%
  79 800 65,63 158 550 176% 278 572 195 001
 • Lindö Tegelbruk

  2011

  (alla priser är inkl. moms)

  GrundavgiftTomtyte-avgiftVilla 1200m2SärtaxaTotaltRabatt ej
  dagvatten 30%
  79 800 65,63 158 550 180% 285 390 199 773
 • Mellansundet föranmält anslutning vid övertagandet

  2017

  (alla priser är inkl. moms)

  GrundavgiftTomtyte-avgiftVilla 1200m2SärtaxaTotaltRabatt ej
  dagvatten 30%
  79 800 65,63 158 550 136% 215 787 151 051
 • Mellansundet ej föranmält

  2017

  (alla priser är inkl. moms)

  GrundavgiftTomtyte-avgiftVilla 1200m2SärtaxaTotaltRabatt ej
  dagvatten 30%
  79 800 65,63 158 550 143% 222 409 158 487*

  *Debiteras hel anläggningsavgift utan avdrag för dagvatten.

 • Kvicksund föranmält anslutning vid övertagandet

  2011

  (alla priser är inkl. moms)

  GrundavgiftTomtyte-avgiftVilla 1200m2SärtaxaTotaltRabatt ej
  dagvatten 30%
  79 800 65,63 158 550 136% 215 787 151 051
 • Kvicksund ej föranmält anslutning

  2011

  (alla priser är inkl. moms)

  GrundavgiftTomtyte-avgiftVilla 1200m2SärtaxaTotaltRabatt ej
  dagvatten 30%
  79 800 65,63 158 550 143% 222 568 158 598*

  *Debiteras hel anläggningsavgift utan avdrag för dagvatten.

 • Kärrbo

  2009

  (alla priser är inkl. moms)

  GrundavgiftTomtyte-avgiftVilla 1200m2SärtaxaTotaltRabatt ej
  dagvatten 30%
  76 000 62,50 151 000 150% 226 878 158 814