Gå till innehållet

Priser för vatten och avlopp

Här hittar du aktuella priser för det mesta som rör vatten och avlopp i Mälarenergis VA-område. Anläggningsavgift är en engångsavgift som du betalar för att ansluta en ny fastighet till kommunalt vatten och avlopp. Brukningsavgiften  betalas månadsvis och består av en fast och en rörlig del.

Du kan påverka din förbrukningsavgift genom att använda mindre vatten. Du gör då dessutom en insats för framtiden. Vi behöver alla hjälpas åt och använda vårt vatten mer hållbart.

Som fastighetsägare har du ansvar för att själv ta reda på vilka regler som gäller för just din fastighet. Se Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

Västerås kommun 2024

 • Brukningsavgift Västerås

  Brukningsavgiften  betalas månadsvis och består av en fast och en rörlig del.

  Brukningsavgifter 2024

  Alla priser är inklusive moms.

  Avgift Kostnad
  Brukningsavgift per m3 levererat vatten 20,78 kronor
  Dagvattenavgift per år och m2 tomtyta 2,34 kronor
  Vattenmätaravgift Se tabell vattenmätare

  Vattenmätaravgift per år:

  Vattenmätare  
  DN 20 4 210 kronor
  DN 25 10 104 kronor

   

  Exempel på taxa för en villa med 800 m2 tomt och 150 m3 förbrukning
    Antal/storlek Kostnad Kostnad med fördröjning på tomt
  Årsförbrukning (kubikmeter) 150 3 117 kr 3 117 kr
  Tomtyteavgift (kvadratmeter) 800 1 872 kr 936 kr
  Årsavgift för vattenmätare (storlek) DN20 4 210 kr 4 210 kr
  Summa   9 199 kr 8 263 kr

  Allt ovanstående är inklusive moms.

 • Anläggningsavgift Västerås

  Anläggningsavgift 2024

  Anläggningsavgift är en engångsavgift som du betalar för att ansluta en ny fastighet till kommunalt vatten och avlopp. Syftet med den är att fördela avgifterna rättvist och skäligt utifrån den nytta fastigheten har av tillgången till kommunalt VA. Även vid om- och tillbyggnation på en befintlig fastighet tillkommer  anläggningsavgift. 

  Prisexempel: för en villa med tomtytan 800 kvadratmeter blir avgiften för att ansluta fastigheten till kommunalt VA 200 353 kr (inklusive moms).

  Anläggningsavgiften består av fyra parametrar;

  • Servisavgift. Avgift för att dra fram servisledningar till en fastighet. Avgiften betalas för en, två eller tre servisledningar avsedda för vatten, spillvatten och dagvatten.
  • Förbindelsepunktsavgift. Nyttorelaterad avgift som speglar den nytta fastigheten har av att bli ansluten till det kommunala ledningsnätet och få tillgång till VA-huvudmannens tjänster.
  • Bostadsenhetsavgift. Nyttorelaterad avgift där antalet bostadsenheter utgör ett mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till VA-tjänsterna.
  • Tomtyteavgift. Tomtyteavgiften speglar både kostnad och nytta. Mälarenergis kostnader är högre för en större tomt eftersom ledningsdragningen förbi fastigheten blir längre.

  Tabellen nedan visar de nya avgifterna och kostnaden för respektive parameter för bostadsfastigheter. Priser inklusive moms.

  Servisavgift 67 834 kr 
  Förbindelsepunktsavgift 45 223 kr
  Tomtyteavgift 85,87 kr/m2
  Bostadsenhetsavgift 18 604 kr

   

 • Övriga avgifter

  Trasig vattenmätare

  Har din mätare blivit frostskadad, gått sönder eller tappats bort? Nedan hittar du kostnaden baserat på vilken modell du har.

  Avgift per mätare

  Mätare Pris
  DN 20 1 500 kronor
  DN 25 2 000 kronor
  DN 40 2 500 kronor

   

  Olovligt uttag av vatten

  För olovligt uttag av vatten debiteras uppskattad förbrukad vattenmängd och administrativ avgift om 5 000 kronor. Den som olovligt tar vatten riskerar att polisanmälas för stöld.

  Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar. Enligt paragraf 19.9 i vår prislista för Vatten och avlopp kan Mälarenergi som huvudman ta ut en avgift på 5 000 kronor inklusive moms vid olovligt uttag av vatten. 

 • Västerås kommun 2023

 • Brukningsavgift

  Brukningsavgiften  betalas månadsvis och består av en fast och en rörlig del.

  Brukningsavgifter 2023

  Alla priser är inklusive moms.

  Avgift Kostnad
  Brukningsavgift per m3 levererat vatten 18,06 kronor
  Dagvattenavgift per år och m2 tomtyta 2,04 kronor
  Vattenmätaravgift Se tabell vattenmätare

  Vattenmätaravgift per år:

  Vattenmätare  
  DN 20 3 661 kronor
  DN 25 8 786 kronor

   

  Exempel på taxa för en villa med 800 m2 tomt och 150 m3 förbrukning
    Antal/storlek Kostnad Kostnad med fördröjning på tomt
  Årsförbrukning (kubikmeter) 150 2 709 2 709
  Tomtyteavgift (kvadratmeter) 800 1 632 816
  Årsavgift för vattenmätare (storlek) DN20 3 661 3 661
  Summa   8 002 7 186

  Allt ovanstående är inklusive moms.

 • Anläggningsavgift

  Anläggningsavgift 2023

  Anläggningsavgift är en engångsavgift som du betalar för att ansluta en ny fastighet till kommunalt vatten och avlopp. Syftet med den är att fördela avgifterna rättvist och skäligt utifrån den nytta fastigheten har av tillgången till kommunalt VA. Även vid om- och tillbyggnation på en befintlig fastighet tillkommer  anläggningsavgift. 

  Prisexempel: för en villa med tomtytan 800 kvadratmeter blir avgiften för att ansluta fastigheten till kommunalt VA 188 000 kr (inklusive moms).

  Anläggningsavgiften består av fyra parametrar;

  • Servisavgift. Avgift för att dra fram servisledningar till en fastighet. Avgiften betalas för en, två eller tre servisledningar avsedda för vatten, spillvatten och dagvatten.
  • Förbindelsepunktsavgift. Nyttorelaterad avgift som speglar den nytta fastigheten har av att bli ansluten till det kommunala ledningsnätet och få tillgång till VA-huvudmannens tjänster.
  • Bostadsenhetsavgift. Nyttorelaterad avgift där antalet bostadsenheter utgör ett mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till VA-tjänsterna.
  • Tomtyteavgift. Tomtyteavgiften speglar både kostnad och nytta. Mälarenergis kostnader är högre för en större tomt eftersom ledningsdragningen förbi fastigheten blir längre.

  Tabellen nedan visar de nya avgifterna och kostnaden för respektive parameter för bostadsfastigheter. Priser inklusive moms.

  Servisavgift 63 694 kr 
  Förbindelsepunktsavgift 42 463 kr
  Tomtyteavgift 80,63 kr/m2
  Bostadsenhetsavgift 17 469 kr

   

  Särtaxa anläggningsavgift

  Om det finns särskilda förhållanden som gör att kostnaden för en viss fastighets VA-försörjning väsentligt avviker från vad som i övrigt gäller inom verksamhetsområdet, då bestäms anläggningsavgiften med hänsyn till dessa skillnader.

  Särtaxa tillämpas i områden enligt nedan. Anläggningsavgifterna avser en villafastighet med tomtyta på 1200 m2.

  Område Avgift
  Munga 195 000 kr
  Lindö Tegelbruk 199 773 kr
  Mellansundet och Kvicksund 158 550 kr
  Kärrbo 158 814 kr

  (alla priser är inkl. moms)

 • Övriga avgifter

  Trasig vattenmätare

  Har din mätare blivit frostskadad, gått sönder eller tappats bort? Nedan hittar du kostnaden baserat på vilken modell du har.

  Avgift per mätare

  Mätare Pris
  DN 20 1 613 kronor
  DN 25 2 150 kronor
  DN 40 2 688 kronor

   

  Olovligt uttag av vatten

  För olovligt uttag av vatten debiteras uppskattad förbrukad vattenmängd och administrativ avgift om 5 000 kronor. Den som olovligt tar vatten riskerar att polisanmälas för stöld.

  Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar. Enligt paragraf 19.9 i vår prislista för Vatten och avlopp kan Mälarenergi som huvudman ta ut en avgift på 5 000 kronor inklusive moms vid olovligt uttag av vatten. 

 • Hallstahammars kommun 2023

   

 • Brukningsavgifter

  För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.

  Avgift Utan moms Med moms
  Fast avgift per år beroende på vattenmätarens storlek  2,5 m3/tim: 3 828
  6 m3/tim: 9 159
  10 m3/tim: 26 008
  2,5 m3/tim: 4 785
  6 m3/tim: 11 448
  10 m3/tim: 32 511
  Avgift per m3 levererat vatten 24,64 kronor 30,80 kronor

   

 • Anläggningsavgifter

  För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

  Avgift Utan moms Med moms
  Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 85 958 107 448
  Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 36 650 45 812
  Avgift per m2 tomtyta 45,08 56,35
  Avgift per lägenhet
  Avgift per kvm våningsyta för fastighet jämställd med bostadsfastighet

  24 433
  162,89

  30 542
  203,61
  Grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

  20 224

  25 279

   

  För annan fastighet

  Avgift Utan moms Med moms
  Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 85 958 107 448
  Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 36 650 45 812
  Avgift per m2 tomtyta 77,27 96,59
  Grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

  20 224

  25 279
 • Övriga avgifter

   

  Avgift Utan moms Med moms
  Nedtagning av vattenmätare 400  kronor 500 kronor
  Uppsättning av vattenmätare 400 kronor 500 kronor
  Avstängning av vattentillförsel 250 kronor 312,50 kronor
  Påsläpp av vattentillförsel 250 kronor 312,50 kronor
  Avläsning vattenmätare 250 kronor 312,50 kronor
  Vattenförsörjning via brandpost 1 600 kronor 2 000 kronor
  Borttappad tankstationsnyckel 500 kronor  - 
  Byte av frusen eller av åverkan förstörd vattenmätare 2,5 kbm 228 kr
  6,0 kbm 569 kr
  10 kbm 2 343 kr
  2,5 kbm 285 kr
  6,0 kbm 711 kr
  10 kbm 2 929 kr
  Undersökning av vattenmätare 500 kronor 625 kronor
  Länspumpning av vattenmätarbrunn 400 kronor 500 kronor
  Olovligen öppnad eller stängd ventil 4 000 kronor 5 000 kronor
  Förgäves besök Faktisk kostnad Faktisk kostnad

   

 • Frågor och svar om priserna

  Varför ser Mälarenergi Vatten ett behov av att höja priserna? Vad ska pengarna användas till?

  Svar: Vi använder pengarna för din skull, för att säkerställa att du även i fortsättningen får trygga leveranser av vatten och avlopp. Men dessutom påverkas vi av prisökningar kopplade till omvärldsläget.

  Vi behöver göra nödvändiga investeringar för att kunna säkerställa leveranssäkerhet, bra vattenkvalitet, att vi uppfyller nya miljökrav och att vi kan skydda vår verksamhet. Ett exempel är satsningar på effektivare rening av läkemedel och PFAS. Omvärldsläget ökar våra kostnader för kemikalieinköp, material och utökad bevakning av våra anläggningar.

  Varför höjer ni VA-priset mer i Hallstahammar och Surahammar än i Västerås?

  Svar: I Västerås har vi höjt priserna kontinuerligt enligt plan – för att kunna investera i nödvändig utveckling. Hallstahammar och Surahammar har under många år haft låga prishöjningar, och nu finns det därför behov av en större ökning i dessa kommuner.

  Hur har beslutsprocessen kring VA-priserna gått till?

  Svar: Beslut om taxeökningarna fattas av kommunfullmäktige i december i respektive kommun.

  Hur ser prisökningen ut i jämförelse med kommuner med likande förhållanden?

  Svar: Om man utgår ifrån Nils Holgersson rapporten, så ser man att VA-kostnaden i både Hallstahammar och Surahammar är lägre än i många andra kommuner (även om man adderar den nya prishöjningen – som inte är uppdaterad i rapporten).

 • Surahammars kommun 2023

 • Brukningsavgift

  Fast årlig avgift per mätarställe med vattenmätare

  Fast avgift Utan moms Med moms
  Pris för vatten och spillvattenavlopp 4 634 kronor 5 793 kronor
  Pris för enbart vatten 2 573 kronor 3 216 kronor
  Pris för enbart spillvatten 8 894 kronor 11 118 kronor

   

  Avgift per m3 levererat vatten

  Fast avgift Utan moms Med moms
  Pris för vatten och spillvattenavlopp 27,33 kronor 34,16 kronor
  Pris för enbart vatten 14,60 kronor 18,25 kronor
 • Anläggningsavgift

  För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

  Avgift Utan moms Med moms
  Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 39 100 48 875
  Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 22 984 28 730
  Avgift per m2 tomtyta 30 38
  Avgift per lägenhet> 25 m2
  Avgift per lägenhet <25 m2

  20 400
  9 536

  25 500
  11 920
  Avgift per m2 bruttoarea för t.ex. stormarknad, kontor

  136

  170

   

  För annan fastighet

  Avgift Utan moms Med moms
  Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 39 100 48 875
  Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 22 984 28 730
  Avgift per m2 tomtyta 30 38
 • Övriga avgifter

   

  Avgift Utan moms Med moms
  Nedtagning av vattenmätare 564  kronor 705 kronor
  Uppsättning av vattenmätare 564  kronor 705 kronor
  Avstängning av vattentillförsel 564  kronor 705 kronor
  Påsläpp av vattentillförsel 564  kronor 705 kronor
  Avläsning vattenmätare 300  kronor 375 kronor
  Vattenförsörjning via brandpost 1 804 kronor 2 255 kronor
  Länsning av vattenmätarbrunn 450 kronor 563 kronor
  Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare Faktisk kostnad Faktisk kostnad
  Byte av frusen vattenmätare Faktisk kostnad Faktisk kostnad
  Förgäves besök Faktisk kostnad Faktisk kostnad

   

 • Frågor och svar om priserna

  Varför ser Mälarenergi Vatten ett behov av att höja priserna? Vad ska pengarna användas till?

  Svar: Vi använder pengarna för din skull, för att säkerställa att du även i fortsättningen får trygga leveranser av vatten och avlopp. Men dessutom påverkas vi av prisökningar kopplade till omvärldsläget.

  Vi behöver göra nödvändiga investeringar för att kunna säkerställa leveranssäkerhet, bra vattenkvalitet, att vi uppfyller nya miljökrav och att vi kan skydda vår verksamhet. Ett exempel är satsningar på effektivare rening av läkemedel och PFAS. Omvärldsläget ökar våra kostnader för kemikalieinköp, material och utökad bevakning av våra anläggningar.

  Varför höjer ni VA-priset mer i Hallstahammar och Surahammar än i Västerås?

  Svar: I Västerås har vi höjt priserna kontinuerligt enligt plan – för att kunna investera i nödvändig utveckling. Hallstahammar och Surahammar har under många år haft låga prishöjningar, och nu finns det därför behov av en större ökning i dessa kommuner.

  Hur har beslutsprocessen kring VA-priserna gått till?

  Svar: Beslut om taxeökningarna fattas av kommunfullmäktige i december i respektive kommun.

  Hur ser prisökningen ut i jämförelse med kommuner med likande förhållanden?

  Svar: Om man utgår ifrån Nils Holgersson rapporten, så ser man att VA-kostnaden i både Hallstahammar och Surahammar är lägre än i många andra kommuner (även om man adderar den nya prishöjningen – som inte är uppdaterad i rapporten).