Gå till innehållet
Meny

Här hittar du aktuella priser för det mesta som har med vatten och avlopp att göra.

Priser för vatten och avlopp

Från och med 1 januari 2020 höjs priset för vatten och avlopp med genomsnitt 7,6 procent. Det är förbrukningsavgiften och mätaravgiften som höjs, dagvattenavgiften ändras inte.

Höjningen av VA-taxan blir olika beroende på tomtyta, mätarstorlek samt vattenförbrukningen. Höjningen beror på investeringar som behöver göras i anläggningar och ledningsnät.

 Vad blir min VA-taxa? Gör en preliminär beräkning

 

Avgifter 2020

Alla priser är inklusive moms.

  
Brukningavgift per m3 levererat vatten 14,41 kronor
Fast avgift per år och m2 tomtyta 1,62 kronor
Fast avgift per år och vattenmätare Se tabell vattenmätare

Avgift per år och per vattenmätare med:

Vattenmätare 
DN 20 2 919 kronor
DN 25 7 008 kronor

 

Övriga avgifter

Trasig vattenmätare

Har din mätare blivit frostskadad, gått sönder eller tappats bort? Nedan hittar du kostnaden baserat på vilken modell du har.

Avgift per mätare

Mätare 
Qn 6,0 2 000 kronor
Qn 2,5 (Villamätare) 1 500 kronor
Qn 10 2 500 kronor

 

Olovligt uttag av vatten

För olovligt uttag av vatten debiteras uppskattad förbrukad vattenmängd och administrativ avgift 5000 kronor. Den som olovligt tar vatten riskerar att polisanmälas för stöld.