Gå till innehållet

Priser för vatten och avlopp

Här hittar du aktuella priser för det mesta som rör vatten och avlopp i Mälarenergis VA-område. Anläggningsavgift är en engångsavgift som du betalar för att ansluta en ny fastighet till kommunalt vatten och avlopp. Brukningsavgiften  betalas månadsvis och består av en fast och en rörlig del.

Du kan påverka din förbrukningsavgift genom att använda mindre vatten. Du gör då dessutom en insats för framtiden. Vi behöver alla hjälpas åt och använda vårt vatten mer hållbart.

Som fastighetsägare har du ansvar för att själv ta reda på vilka regler som gäller för just din fastighet. Se Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

Västerås kommun 2024

 • Brukningsavgift Västerås

  Brukningsavgiften  betalas månadsvis och består av en fast och en rörlig del.

  Brukningsavgifter 2024

  Alla priser är inklusive moms.

  Avgift Kostnad
  Brukningsavgift per m3 levererat vatten 20,78 kronor
  Dagvattenavgift per år och m2 tomtyta 2,34 kronor
  Vattenmätaravgift Se tabell vattenmätare

  Vattenmätaravgift per år:

  Vattenmätare  
  DN 20 4 210 kronor
  DN 25 10 104 kronor

   

  Exempel på taxa för en villa med 800 m2 tomt och 150 m3 förbrukning
    Antal/storlek Kostnad Kostnad med fördröjning på tomt
  Årsförbrukning (kubikmeter) 150 3 117 kr 3 117 kr
  Tomtyteavgift (kvadratmeter) 800 1 872 kr 936 kr
  Årsavgift för vattenmätare (storlek) DN20 4 210 kr 4 210 kr
  Summa   9 199 kr 8 263 kr

  Allt ovanstående är inklusive moms.

 • Anläggningsavgift Västerås

  Anläggningsavgift 2024

  Anläggningsavgift är en engångsavgift som du betalar för att ansluta en ny fastighet till kommunalt vatten och avlopp. Syftet med den är att fördela avgifterna rättvist och skäligt utifrån den nytta fastigheten har av tillgången till kommunalt VA. Även vid om- och tillbyggnation på en befintlig fastighet tillkommer  anläggningsavgift. 

  Prisexempel: för en villa med tomtytan 800 kvadratmeter blir avgiften för att ansluta fastigheten till kommunalt VA 200 353 kr (inklusive moms).

  Anläggningsavgiften består av fyra parametrar;

  • Servisavgift. Avgift för att dra fram servisledningar till en fastighet. Avgiften betalas för en, två eller tre servisledningar avsedda för vatten, spillvatten och dagvatten.
  • Förbindelsepunktsavgift. Nyttorelaterad avgift som speglar den nytta fastigheten har av att bli ansluten till det kommunala ledningsnätet och få tillgång till VA-huvudmannens tjänster.
  • Bostadsenhetsavgift. Nyttorelaterad avgift där antalet bostadsenheter utgör ett mått på hur stor nytta fastigheten har av tillgången till VA-tjänsterna.
  • Tomtyteavgift. Tomtyteavgiften speglar både kostnad och nytta. Mälarenergis kostnader är högre för en större tomt eftersom ledningsdragningen förbi fastigheten blir längre.

  Tabellen nedan visar de nya avgifterna och kostnaden för respektive parameter för bostadsfastigheter. Priser inklusive moms.

  Servisavgift 67 834 kr 
  Förbindelsepunktsavgift 45 223 kr
  Tomtyteavgift 85,87 kr/m2
  Bostadsenhetsavgift 18 604 kr

   

 • Övriga avgifter

  Trasig vattenmätare

  Har din mätare blivit frostskadad, gått sönder eller tappats bort? Nedan hittar du kostnaden baserat på vilken modell du har.

  Avgift per mätare

  Mätare Pris
  DN 20 1 500 kronor
  DN 25 2 000 kronor
  DN 40 2 500 kronor

   

  Olovligt uttag av vatten

  För olovligt uttag av vatten debiteras uppskattad förbrukad vattenmängd och administrativ avgift om 5 000 kronor. Den som olovligt tar vatten riskerar att polisanmälas för stöld.

  Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägaren skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt huvudmannens anvisningar. Enligt paragraf 19.9 i vår prislista för Vatten och avlopp kan Mälarenergi som huvudman ta ut en avgift på 5 000 kronor inklusive moms vid olovligt uttag av vatten. 

 • Hallstahammars kommun 2024

 • Brukningsavgifter

  För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.

  Avgift

  Storlek

  Utan moms Med moms
  Fast avgift per år  DN 20 4 440 kronor 5 551 kronor
  Fast avgift per år  DN 25 10 624 kronor 13 280 kronor
  Fast avgift per år  DN 40 30 169 kronor 37 713 kronor
  Avgift per m3 levererat vatten   28,58 kronor 35,73 kronor

   

 • Anläggningsavgifter

  För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

  Anläggningsavgifter Utan moms Med moms
  Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 91 545 kr 114 432 kr
  Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 39 032 kr 48 790 kr
  Avgift per m2 tomtyta 48,01 kr 60,01 kr
  Avgift per lägenhet

  26 021 kr

  32 527 kr
  Avgift per kvm våningsyta för fastighet jämställd med bostadsfastighet

  173,48 kr

  216,84 kr
  Grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

  21 539 kr

  26 922 kr

   

  För annan fastighet

  Avgift Utan moms Med moms
  Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 91 545 kr 114 432 kr
  Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 39 032 kr 48 790 kr
  Avgift per m2 tomtyta 82,29 kr 102,87 kr
  Grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.

  21 539 kr

  26 922 kr
 • Övriga avgifter
  Avgift Utan moms Med moms
  Nedtagning av vattenmätare 400  kr 500 kr
  Uppsättning av vattenmätare 400 kr 500 kr
  Avstängning av vattentillförsel 250 kr 312,50 kr
  Påsläpp av vattentillförsel 250 kr 312,50 kr
  Avläsning vattenmätare 250 kr 312,50 kr
  Vattenförsörjning via brandpost 1 600 kr 2 000 kr
  Borttappad tankstationsnyckel 500 kr 625 kr
  Byte av frusen eller av åverkan förstörd vattenmätare - DN 20 228 kr 285 kr
  Byte av frusen eller av åverkan förstörd vattenmätare - DN 25 569 kr 711 kr
  Byte av frusen eller av åverkan förstörd vattenmätare - DN 40 2 343 kr 2 929 kr
  Undersökning av vattenmätare 500 kr 625 kr
  Länspumpning av vattenmätarbrunn 400 kr 500 kr
  Olovligen öppnad eller stängd ventil 4 000 kr 5 000 kr
  Förgäves besök 800 kr 1 000 kr

   

 • Surahammars kommun 2024

 • Brukningsavgift

  Fast årlig avgift per mätarställe med vattenmätare

  Fast avgift Utan moms Med moms
  Pris för vatten och spillvattenavlopp 5 190 kr 6 488 kr
  Pris för enbart vatten 2 882 kr 3 602 kr
  Pris för enbart spillvatten 9 961 kr 12 452 kr


  Avgift per m3 levererat vatten

  Fast avgift Utan moms Med moms
  Pris för vatten och spillvattenavlopp 30,61 kr 38,26 kr
  Pris för enbart vatten 16,35 kr 20,44 kr
 • Anläggningsavgift

  För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet

  Avgift Utan moms Med moms
  Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 41 642 kr 52 052 kr
  Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 24 478 kr 30 597 kr
  Avgift per m2 tomtyta 31,95 kr 39,94 kr
  Avgift per lägenhet> 25 m2

  21 726 kr

  27 158 kr
  Avgift per lägenhet <25 m2

  10 156 kr

  12 695 kr
  Avgift per m2 bruttoarea för t.ex. stormarknad, kontor

  144,84 kr

  181,05 kr

   

  För annan fastighet

  Avgift Utan moms Med moms
  Framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df 41 462 kr 52 052 kr
  Upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df 24 478 kr 30 597 kr
  Avgift per m2 tomtyta 31,95 kr 39,94 kr
 • Övriga avgifter
  Avgift Utan moms Med moms
  Nedtagning av vattenmätare 564  kronor 705 kronor
  Uppsättning av vattenmätare 564  kronor 705 kronor
  Avstängning av vattentillförsel 564  kronor 705 kronor
  Påsläpp av vattentillförsel 564  kronor 705 kronor
  Avläsning vattenmätare 300  kronor 375 kronor
  Vattenförsörjning via brandpost 1 804 kronor 2 255 kronor
  Länsning av vattenmätarbrunn 450 kronor 563 kronor
  Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare Faktisk kostnad Faktisk kostnad
  Byte av frusen vattenmätare Faktisk kostnad Faktisk kostnad
  Förgäves besök Faktisk kostnad Faktisk kostnad