Gå till innehållet

Priser för vatten och avlopp

Här hittar du aktuella priser för det mesta som rör vatten och avlopp. 

Höjd avgift 2022

Avgifterna för förbrukning, vattenmätning och dagvatten höjs med 7,5 procent från och med 1 januari 2022. Anledningen till de höjda avgifterna är ökad förnyelse, drift och underhåll för att kunna garantera dig som kund trygga och hållbara leveranser. 

Avgifter 2022

Alla priser är inklusive moms.

   
Brukningavgift per m3 levererat vatten 16,80 kronor
Fast avgift per år och m2 tomtyta 1,89 kronor
Fast avgift per år och vattenmätare Se tabell vattenmätare

Avgift per år och per vattenmätare med:

Vattenmätare  
DN 20 3 407 kronor
DN 25 7 604 kronor
 

Övriga avgifter

Trasig vattenmätare

Har din mätare blivit frostskadad, gått sönder eller tappats bort? Nedan hittar du kostnaden baserat på vilken modell du har.

Avgift per mätare

Mätare  
DN 20 1 500 kronor
DN 25 2 000 kronor
DN 40 2 500 kronor

Olovligt uttag av vatten

För olovligt uttag av vatten debiteras uppskattad förbrukad vattenmängd och administrativ avgift 5000 kronor. Den som olovligt tar vatten riskerar att polisanmälas för stöld.

Särtaxa anläggningsavgift

Om det finns särskilda förhållanden som gör att kostnaden för en viss fastighets VA-försörjning väsentligt avviker från vad som i övrigt gäller inom verksamhetsområdet, då bestäms anläggningsavgiften med hänsyn till dessa skillnader.

Särtaxa tillämpas i områden enligt nedan. Anläggningsavgifterna avser en villafastighet med tomtyta på 1200 m2.

Område Avgift
Munga 195 000 kr
Lindö Tegelbruk 199 773 kr
Mellansundet och Kvicksund 158 550 kr
Kärrbo 158 814 kr

(alla priser är inkl. moms)