Gå till innehållet

Ditt avfall blir gödningsmedel

Det slam vi får tillbaka från ditt enskilda avlopp försvinner inte bara i tomma intet. I ett miljöprojekt som vi driver tillsammans med Tomta gård, tar vi hand om slammet och använder det som gödning på skogs- och åkermark.

Fördelen med slam som gödningsmedel

Genom att använda det överblivna slammet kan lantbrukarna minska användningen av industriellt tillverkad gödning, vilken både kräver mycket energi och långa transporter. Slammet innehåller dessutom flera nyttiga näringsämnen, som bland annat fosfor och kväve, som är bra för jorden.

Viktigt för dig att tänka på

Du som har enskilt avlopp är i högsta grad med och påverkar om slammet går att använda eller inte. Innan slammet sprids på åkrarna kontrollerar man att förekomsten av vissa ämnen, till exempel tungmetaller, inte överstiger tillåtna gränsvärden. Är värdena för höga får slammet nämligen inte användas. Därför är det extra viktigt att du som har ett enskilt avlopp har koll på följande:

Släng aldrig följande i avloppet

  • Tops, trasor och tamponger. De bryts inte ned utan fastnar i pumpar och annan utrustning. Detta leder till höga kostnader som du som kund till slut får betala i form av höjda avgifter.
  • Cigarettfimpar, de innehåller den giftiga tungmetallen kadmium.
  • Överblivna läkemedel. De lämnas till Apoteket och miljöfarligt avfall till Återbruken.

Som miljöfarligt avfall klassas:

  •     Färgrester
  •     Lösningsmedel
  •     Oljor
  •     Bekämpningsmedel
  •     Syror eller liknande

Tvätt- och diskmedel

Överdosera inte tvätt- och diskmedel utan använd rekommenderade mängder. Ta reda på hårdheten i ditt vatten och dosera därefter. Välj miljömärkta produkter och undvik klor och bakteriedödande kemikalier.