Gå till innehållet
Meny

Ny som byggare i stan?

Är du ny som byggherre i stan och ska påbörja en större byggnation? Då vill vi gärna träffadig och ditt lag på ett uppstartmöte. Det ger oss chansen att förstå era behov bättre och samtidigt besvara alla eventuella frågor. I samband med mötet kommer ni få en kontaktperson utsedd för att underlätta framtida kontakt med oss.

Boka ett första möte

Anslutning av tjänster

För att ditt nybygge ska flyta på så smidigt som möjligt är det viktigt att Mälarenergis olika tjänster finns tillgängliga när du behöver dem. Följer den här processen så ska allt fungera
friktionsfritt.

Förarbete

Vatten och avlopp

Beställning av fast Vatten- och avloppsanslutning

Skicka in er anmälan för den ordinarie vatten- och avloppsanslutningen så tidigt som möjligt. Om en ny servis behöver grävas fram tar det minst 6 veckor efter att vi fått in er anmälan. När Mälarenergi registrerat er anmälan skickar vi ut en anvisning med förbindelsepunktens läge, antalet mätare samt information om hur anslutningen ska gå till.
Använd er av blanketten Beställning av fast VA-anslutning och kom ihåg att bifoga ritningen för VA-anslutningens läge till ansökan.
Maila din beställning till: vattenmd@malarenergi.se
Posta din beställning till: Mälarenergi AB, AO Vatten, Box 14, 721 03 Västerås

Beställning av Byggvatten

Om du är i behov av vatten innan din fasta anslutning av vatten och avlopp är genomförd, så kan du koppla upp dig på ett tillfälligt abonnemang, en så kallad byggservis. Det gäller både för vatten till byggbodar och övriga byggnationen. För en enkel byggmätarplats går det att hyra ett byggmätarskåp av Mälarenergi.
Använd dig av blanketten Beställning av VA-arbeten
Maila din beställning till: vattenmd@malarenergi.se
Posta din beställning till: Mälarenergi AB, AO Vatten, Box 14, 721 03 Västerås

El

Beställning av Byggel

Under bygget upprättas ofta en tillfällig anläggning.
1. Du fyller i blanketterna Beställning av byggel och Beställning av byggel - avtalsbilaga och skickar dessa till din elinstallatör.
2. Din elinstallatör beställer byggel via elsmart.se.
Du kan välja att teckna ett elavtal med oss eller någon annan elhandlare för byggelen. Om du inte gör ett aktivt val så får du per automatik ett anvisat avtal från Mälarenergi AB.

Föranmälan

Vi vill så tidigt som möjligt i processen ha in en Föranmälan av elanslutning. Denna görs av din elinstallatör via elsmart.se. När vi fått in den kan vi räkna på vad din elanslutning kommer att kosta och återkomma med en offert.

Godkänna offerten

Kom ihåg att skriva under och skicka in beställningsbilagan för anslutningen av din fastighet. Denna finns bifogad till offerten.

Fjärrvärme

Beställning av Fjärrvärme

Fyll i formuläret Intresseanmälan - Anslut en fastighet till fjärrvärmenätet. När vi fått in din
intresseanmälan så kontaktar vi dig för utredning kring anslutning av fjärrvärme till din fastighet.
Om det är möjligt att ansluta din fastighet behöver du fylla i formuläret Föranmälan. När vi fått in den
så återkommer vi till dig med en offert.

Godkänna offert

När vi fått tillbaka en godkänd och signerad offert, så kontaktar vi dig när det börjar närma sig tid för byggstart.

Fiber

Finns fiber redan i närheten eller planeras utbyggnad? Se Fibras sida för planerad utbyggnad.
Kontakta Fibra för att få offert: fibra.se

Innan och under bygget

Fjärrvärme

Installationsanmälan

Senast 14 dagar innan ni vill installera er fjärrvärmecentral måste vi få in en Installationsanmälan. Kom
ihåg att det måste finnas el tillgängligt när fjärrvärmecentralen installeras.
Efter utförd installation besiktar Mälarenergi anläggningen och monterar energimätare.

El

Färdiganmälan

När din elinstallatör slutfört elarbetet inom fastigheten måste en färdiganmälan göras. Denna görs av din elinstallatör via elsmart.se.
När vi fått in Färdiganmälan, så kommer vi ut och ansluter fastigheten till det fasta elnätet och kopplar
ur eventuell byggel samt monterar elmätaren.
Vi måste ha fått in Färdiganmälan minst en vecka innan önskat anslutningsdatum.
OBS! Kom ihåg att fakturan för elanslutningen ska vara betalad minst 14 dagar innan du vill att vi gör anslutningen.

Säg upp byggelen

I samband med Färdiganmälan ska också eventuell byggel sägas upp. Uppsägningen görs av din
anlitade installatör via elsmart.se

 

Efter installation

Vatten

Installation av vattenmätare

När er fastighet har anslutits till vatten- och avloppsnätet och mätarplats är ordnad enligt
anvisning kontaktar ni Mälarenergi och bestämmer tid när det passar att vi installerar din
vattenmätare. Vi återkommer med anvisningar om antalet vattenmätare, storlek på
vattenmätare och om el behöver dras fram.

El

Teckna ett elhandelsavtal

Samtliga nyanslutningar hamnar per automatik på ett Anvisat avtal. Vi rekommenderar att så snabbt
som möjligt göra ett aktivt val vilken elhandlare och elhandelsavtal som passar dig och ditt hus bäst. Vill du veta mer om de elhandelsavtal som Mälarenergi erbjuder? Se våra elavtal.

Fiber

Välj de tjänster som passar era behov: fibra.se