Gå till innehållet
Byggarbetsplats inomhus

Beställ alla tjänster på ett ställe

Testa gärna vår nya beställningsguide - ange alla projektförutsättningar och beställningar på ett ställe. Innan du börjar behöver vi lägga in den eller de som ska använda guiden. Använd formuläret för att lägga till användare.
Obs att det är en betaversion fortfarande men den fungerar. 

Anslut en ny anläggning

För att ditt nybygge ska flyta på så smidigt som möjligt är det viktigt att Mälarenergis olika tjänster finns tillgängliga när du behöver dem. Följer den här processen så ska allt fungera friktionsfritt.

Du kan också prova vår guide Bygga nytt, där du fyller i alla projektförutsättningar och beställningar på ett ställe. Du kan till och med spara ett projekt och göra det färdigt senare. 

Bygga Nytt

Förarbete

Vatten och avlopp

Beställning av fast Vatten- och avloppsanslutning

Gör anmälan om den fasta vatten- och avloppsanslutningen så tidigt som möjligt. Om en ny servis behöver grävas fram tar det minst 20 veckor efter att anmälan inkommit. Där servis finns framdragen behöver anmälan inkomma 10 veckor innan önskad inkoppling. När Mälarenergi registrerat anmälan skickas en anvisning om förbindelsepunktens läge samt information om vattenmätare och hur anslutningen ska gå till.
Beställning via formuläret i VA-SMART

Anläggningstaxa från 1 april 2022 

Beställning av Byggvatten

Om det finns behov av vatten under byggtiden kan önskemål om ett tillfälligt abonnemang anmälas eller så kan det fasta abonnemanget startas direkt. Gör anmälan så tidigt som möjligt, om en ny servis behöver grävas fram tar det minst tio veckor efter att anmälan inkommit. Där servisledningar finns framdragna till fastigheten gäller minst fyra veckor innan önskat anslutningsdatum. För en enkel byggmätarplats går det att hyra ett byggmätarskåp av Mälarenergi.
Beställning via formuläret i VA-SMART

El

Beställning av Byggel

Under bygget upprättas ofta en tillfällig anläggning.
1. Du fyller i blanketterna Beställning av byggel och skickar dessa till din elinstallatör.
2. Din elinstallatör beställer byggel via elsmart.se.
Du kan välja att teckna ett elavtal med oss eller någon annan elhandlare för byggelen. Om du inte gör ett aktivt val så får du per automatik ett anvisat avtal från Mälarenergi AB.

Föranmälan

Vi vill så tidigt som möjligt i processen ha in en Föranmälan av elanslutning. Denna görs av din elinstallatör via se.elsmart.com. När vi fått in den kan vi räkna på vad din elanslutning kommer att kosta och återkomma med en offert.

Godkänna offerten

Kom ihåg att skriva under och skicka in beställningsbilagan för anslutningen av din fastighet. Denna finns bifogad till offerten.

Fjärrvärme och fjärrkyla

Beställning av Fjärrvärme och fjärrkyla

Fyll i Intresseanmälan - Anslut en fastighet till fjärrvärmenätet.  eller Intresseanmälan - Anslut en fastighet till fjärrkylanätet. När vi fått in din föranmälan så kontaktar vi dig för utredning kring anslutning av fjärrvärme till din fastighet. Efter att utredningen är klar återkommer vi till dig med en offert.

Godkänna offert

När vi fått tillbaka en godkänd och signerad offert, så kontaktar vi dig när det börjar närma sig tid för byggstart.

Fiber

Finns fiber redan i närheten eller planeras utbyggnad? Se Fibras sida för planerad utbyggnad.
Vid nyproduktion, fyll i blanketten Nyproduktion projektbeskrivning och skicka till Fibra.

Innan och under bygget

Fjärrvärme och installationsanmälan

Fastighetsägaren ska för leverans av fjärrvärme överlämna underlag för dimensionering och kopplingsprinciper till fjärrvärmeleverantören enligt Energiföretagens Tekniska bestämmelser f:101 , Fjärrvärmecentralen – utförande och installation.

Detta gäller för nyinstallation och ombyggnad av fastigheter. Fjärrvärmeleverantören godkänner, utifrån inlämnade handlingar, vald fjärrvärmecentral.

Installationsanmälan

Senast 14 dagar innan ni vill installera er fjärrvärme- eller fjärrkylacentral måste vi få in en Installationsanmälan. Kom ihåg att det måste finnas el tillgängligt när centralen installeras. Efter utförd installation besiktar Mälarenergi anläggningen och monterar energimätare.

El

Färdiganmälan

När din elinstallatör slutfört elarbetet inom fastigheten måste en färdiganmälan göras. Denna görs av din elinstallatör via elsmart.se.
När vi fått in Färdiganmälan, så kommer vi ut och ansluter fastigheten till det fasta elnätet och kopplar
ur eventuell byggel samt monterar elmätaren.
Vi måste ha fått in Färdiganmälan minst en vecka innan önskat anslutningsdatum.
OBS! Kom ihåg att fakturan för elanslutningen ska vara betalad minst 14 dagar innan du vill att vi gör anslutningen.

Säg upp byggelen

I samband med Färdiganmälan ska också eventuell byggel sägas upp. Uppsägningen görs av din
anlitade installatör via elsmart.se

Efter installation

Vatten

Installation av vattenmätare/LTA-pump

När din fastighet har anslutits till vatten- och avloppsnätet och fastighetens mätarplats är ordnad enligt anvisning, kontaktar du Mälarenergi och anmäler att allt är klart för vattenmätaruppsättning och/eller pumpinstallation. En montör återkommer för tidsbokning. Anmälan för vattenmätaruppsättning.

Avslut abonnemang

Här kan du avsluta ditt byggabonnemang

El

Teckna ett elhandelsavtal

Samtliga nyanslutningar hamnar per automatik på ett Anvisat avtal. Vi rekommenderar att så snabbt som möjligt göra ett aktivt val vilken elhandlare och elhandelsavtal som passar dig och ditt hus bäst. Vill du veta mer om de elhandelsavtal som Mälarenergi erbjuder? Se våra elavtal.

Fiber

Välj de tjänster som passar era behov: fibra.se