Gå till innehållet

Beställ alla tjänster på ett ställe

Förarbete

Vatten och avlopp

Beställning av fast Vatten- och avloppsanslutning

Gör anmälan om den fasta vatten- och avloppsanslutningen så tidigt som möjligt. Om en ny servis behöver grävas fram tar det minst 20 veckor efter att en komplett anmälan har kommit in. Där servis finns framdragen behöver anmälan inkomma 10 veckor innan önskad inkoppling. När Mälarenergi registrerat anmälan skickas en anvisning om förbindelsepunktens läge samt information om vattenmätare och hur anslutningen ska gå till.
Beställning gör du via vårt formulär - gäller Västerås, Hallstahammar och Surahammar.

Priser för vatten och avlopp

Beställning av Byggvatten - tillfällig anslutning

Om det finns behov av vatten under byggtiden kan önskemål om ett tillfälligt abonnemang anmälas eller så kan det fasta abonnemanget startas direkt. Gör anmälan så tidigt som möjligt, om en ny servis behöver grävas fram tar det minst tio veckor efter att anmälan inkommit. Där servisledningar finns framdragna till fastigheten gäller minst fyra veckor innan önskat anslutningsdatum. För en enkel byggmätarplats går det att hyra ett byggmätarskåp av Mälarenergi.
Beställning görs via vårt formulär.

El

Beställning av tillfällig anslutning(byggkraft)


Under bygget upprättas ofta en tillfällig anslutning. Så här gör du:

  1. Fyll i blanketten Beställning av tillfällig anslutning och skicka dem till din elinstallatör.
  2. Din elinstallatör beställer tillfällig anslutning på se.elsmart.com.

Du kan välja att teckna ett elavtal med oss eller någon annan elhandlare för den tillfälliga anläggningen. Om du inte gör ett aktivt val så får du per automatik ett anvisat avtal från Mälarenergi AB.

Föranmälan

Just nu är det många som vill ansluta sig till vårt elnät, eller förändra sin anläggning vilket medför att våra ledtider är längre än vanligt. Vi gör vårt yttersta för att hantera alla ärenden så skyndsamt som möjligt. Har du som kund frågor om din anslutning eller ledtider kontakta i första hand din elinstallatör.

Vi vill så tidigt som möjligt i processen ha in en föranmälan av din elanslutning. Föranmälan lämnas in av din elinstallatör via se.elsmart.com.

Efter att vi mottagit föranmälan så ser vi över vad som krävs för att ansluta dig till elnätet. När det är färdigt så skickas en offert till dig för signering.

Efter att du godkänt offerten så får ditt anlitade elföretag våra villkor för att utföra sin del av arbetet.

Läs mer om anslutning till elnätet: Anslutning till elnätet, steg för steg

Fjärrvärme och fjärrkyla

Beställning av fjärrvärme och fjärrkyla

Fyll i Intresseanmälan - Anslut en fastighet till fjärrvärmenätet. 

eller Intresseanmälan - Anslut en fastighet till fjärrkylanätet.

När vi fått in din föranmälan så kontaktar vi dig för utredning kring anslutning av fjärrvärme till din fastighet. Efter att utredningen är klar återkommer vi till dig med en offert.

Steg i processen Ungefärlig tid
Intresseanmälan -

Kostnadsberäkning, offert
Grundar sig på information i intresseanmälan, situationsplan och planritning. 

2-4 veckor

Offerten godkänd 
Här beställer du fjärrvärme-/fjärrkylaanslutning samt byggvärme.

-

Projektering
Tillståndsansökan med grävtillstånd, kartunderlag, materialberäkning.

4-6 veckor
Materialanskaffning 2-4 veckor
Utförande exkl. återställning 4-8 veckor
Värme-/kylleverans 12-22 veckor

 

Beställning av byggvärme

I Västerås kan du använda fjärrvärmen redan under byggprocessen. Den kan exempelvis värma upp byggbodar och byggarbetsplatser. Det är också möjligt att använda fjärrvärmen för uttorkning av stommar. På så sätt kan energianvändningen i byggproduktionsfasen minimeras och användningen av el minska. 

Du kan beställa byggvärme när du gör din föranmälan samt fjärrvärmebeställning. Tillgången till byggvärme tar lika lång tid som det tar till värmeleverans då vi ändå bygger servisledningen.

Ni betalar bara för den värme som förbrukas och har inga fasta avgifter, vilket är en fördel för er som kund när ni inte förbrukar värme under hela byggprocessen. Se prislistan för fjärrvärme.

Fiber

Finns fiber redan i närheten eller planeras utbyggnad? Se Fibras sida för planerad utbyggnad.
Vid nyproduktion, fyll i blanketten Nyproduktion projektbeskrivning och skicka till Fibra.

Innan och under bygget

Fjärrvärme och installationsanmälan

Fastighetsägaren ska för leverans av fjärrvärme överlämna underlag för dimensionering och kopplingsprinciper till fjärrvärmeleverantören enligt Energiföretagens Tekniska bestämmelser f:101 , Fjärrvärmecentralen – utförande och installation.

Detta gäller för nyinstallation och ombyggnad av fastigheter. Fjärrvärmeleverantören godkänner, utifrån inlämnade handlingar, vald fjärrvärmecentral.

Installationsanmälan

Senast 14 dagar innan ni vill installera er fjärrvärme- eller fjärrkylacentral måste vi få in en Installationsanmälan. Kom ihåg att det måste finnas el tillgängligt när centralen installeras. Efter utförd installation besiktar Mälarenergi anläggningen och monterar energimätare.

El

Färdiganmälan

När arbetet inom egen tomt är förberett i enlighet med Mälarenergi Elnäts tekniska anvisning meddelar elföretaget oss genom att skicka en färdiganmälan. När vi fått in färdiganmälan från ditt elföretag och anslutningsavgiften är betald så bokar vår service in en tid med ditt elföretag för inkopplingen av elanslutningen och bortkoppling av eventuell tillfällig anslutning.

Efter installation

Vatten

Installation av vattenmätare/LTA-pump

När din fastighet har anslutits till vatten- och avloppsnätet och fastighetens mätarplats är ordnad enligt anvisning, kontaktar du Mälarenergi och anmäler att allt är klart för vattenmätaruppsättning och/eller pumpinstallation. En montör återkommer för tidsbokning. Anmälan för vattenmätaruppsättning.

Avslut abonnemang

Här kan du avsluta ditt byggabonnemang

El

Teckna ett elhandelsavtal

Samtliga nyanslutningar hamnar per automatik på ett Anvisat avtal. Vi rekommenderar att så snabbt som möjligt göra ett aktivt val vilken elhandlare och elhandelsavtal som passar dig och ditt hus bäst. Vill du veta mer om de elhandelsavtal som Mälarenergi erbjuder? Se våra elavtal.

Fiber

Välj de tjänster som passar era behov: fibra.se