Gå till innehållet
Meny

Hem nya hem

Guide för dig som bygger nytt

För att ditt nybygge ska flyta på så smidigt som möjligt är det viktigt att våra olika tjänster finns tillgängliga när du behöver dem. Följer du den här processen så ska allt fungera friktionsfritt.

Förarbete

Vatten och avlopp

Beställning av fast Vatten- och avloppsanslutning

Skicka in er anmälan för den ordinarie vatten- och avloppsanslutningen så tidigt som möjligt. Om en ny servis behöver grävas fram tar det minst 6 veckor efter att vi fått in er anmälan. När Mälarenergi registrerat er anmälan skickar vi ut en anvisning med förbindelsepunktens läge, antalet mätare samt information om hur anslutningen ska gå till.
Använd er av blanketten Beställning av fast VA-anslutning och kom ihåg att bifoga ritningen för VA-anslutningens läge till ansökan.
Maila din beställning till: vattenmd@malarenergi.se
Eller posta din beställning till: Mälarenergi AB, AO Vatten, Box 14, 721 03 Västerås

Beställning av Byggvatten

Om du är i behov av vatten innan din fasta anslutning av vatten och avlopp är genomförd, så kan du koppla upp dig på ett tillfälligt abonnemang, en så kallad byggservis. Det gäller både för vatten till byggbodar och övriga byggnationen. För en enkel byggmätarplats går det att hyra ett byggmätarskåp av Mälarenergi.
Använd dig av blanketten Beställning av VA-arbeten.
Maila din beställning till: vattenmd@malarenergi.se
Eller posta din beställning till: Mälarenergi AB, AO Vatten, Box 14, 721 03 Västerås

El

Beställning av byggel

Under bygget upprättas ofta en tillfällig anläggning. Så här gör du:

  1. Fyll i blanketterna Beställning av byggel och Beställning av byggel - avtalsbilaga och skickar dem till din elinstallatör.
  2. Din elinstallatör beställer byggel med hjälp av sajten elsmart.se.

Du kan välja att teckna ett elavtal med oss eller någon annan elhandlare för byggelen. Om du inte gör ett aktivt val så får du per automatik ett anvisat avtal från Mälarenergi AB.

Föranmälan

Vi vill så tidigt som möjligt i processen ha in en Föranmälan av elanslutning. Denna görs av din elinstallatör via elsmart.se. När vi fått in den kan vi räkna på vad din elanslutning kommer att kosta och återkomma med en offert.

Godkänna offerten

Kom ihåg att skriva under och skicka in beställningsbilagan för anslutningen av din fastighet. Denna finns bifogad till offerten.

Fjärrvärme

Beställning av Fjärrvärme

För att beställa fjärrvärme, börja med att fylla i formuläret Intresseanmälan - Anslutning till fjärrvärmenätet. När vi fått in din intresseanmälan så kommer vi att kontakta dig för att utreda hur vi går vidare med anslutningen. Efter utredningen återkommer vi med en offert på vad det skulle kosta att ansluta objektet till fjärrvärmenätet.

Godkänna offert

När vi fått tillbaka en godkänd och signerad offert, kontaktar vi dig och bokar in en tid för byggnation och installation av fjärrvärme.

Fiber

Det är viktigt att du redan i tidigt skede planerar för din fiberanslutning. Stäm av med din byggherre om de har ett avtal med Fibra samt hur detaljerna ser ut. Om det inte redan finns ett avtal så kontakta oss och se om det finns möjlighet för anslutning till ditt nybygge. Du kan göra en intressenanmälan på Fibras webbplats.

Innan och under bygget

Detta behöver vara klart innan du gjuter grunden.

Fjärrvärme

Installationsanmälan

Senast 14 dagar innan du vill installera värmeväxlaren, måste vi få in en Installationsanmälan. Denna skickas in av din rörinstallatör.

Tänk på att det måste finnas el tillgängligt när vi kommer och installerar fjärrvärmecentralen.

El

Färdiganmälan

När din elinstallatör slutfört elarbetet inom fastigheten måste en färdiganmälan göras. Denna görs av din elinstallatör via elsmart.se. När vi fått in din Färdiganmälan, kommer vi ut och ansluter fastigheten till det fasta elnätet, kopplar ur eventuell byggel samt monterar elmätaren. Vi måste ha fått in Färdiganmälan minst en vecka innan önskat anslutningsdatum.

OBS! Kom ihåg att fakturan för elanslutningen ska vara betalad minst 14 dagar innan du vill att vi gör anslutningen.

Säg upp byggelen

I samband med Färdiganmälan ska även eventuell byggel sägas upp. Uppsägningen görs av din anlitade installatör via elsmart.se.

Fiber

Förbered anslutning

Vi förbereder fiberanslutningen fram till din tomtgräns. Detta sker med fördel i samförläggning med el och dina andra tjänster från Mälarenergi. Placeringen av användarnod/stadsnätsdosa och planering av invändig kabeldragning förbereds av dig som fastighetsägare. Mer information om hur dessa ska placeras och planeras hittar du i foldern Befibra ditt nybygge.

Anslutning

Fibra blåser fram fibern till din fastighet och installerar enligt överenskommelse. Så snart anslutningen är färdig driftsätter vi den.

Efter installation

Att komma ihåg efter att vi installerat våra tjänster hos dig

Fjärrvärme

Genomgång av värmeväxlare

Efter installationen besiktar vi anläggningen och monterar en energimätare. Vi går även igenom fjärrvärmecentralen tillsammans med dig. Detta sker oftast samma dag som vi installerat den.

Vatten

Installation av vattenmätare

När din fastighet har anslutits till vatten- och avloppsnätet, och mätarplats är ordnad enligt anvisning, kontaktar du oss och bestämmer vi kan installera din vattenmätare. Läs mer om mätarplats.

El

Teckna ett elhandelsavtal

Alla nyanslutningar får per automatik ett anvisat avtal. Vi rekommenderar att så snabbt som möjligt göra ett aktivt val vilken elhandlare och elhandelsavtal som passar dig och ditt hus bäst.

Fiber

Välj tjänster

För att välja vilka leverantörer och tjänster du vill använda, koppla först in en dator till din användarnod/stadsnätsdosa med en nätverkskabel. Starta därefter din webbläsare och gå till valfri webbadress så kommer du automatiskt att hamna på Fibras tjänsteväljare, och kan där välja de leverantörer och tjänster du önskar.

Mer information på Fibra.se