Gå till innehållet

Guide för dig som bygger nytt

För att ditt nybygge ska flyta på så smidigt som möjligt är det viktigt att våra olika tjänster finns tillgängliga när du behöver dem. Följer du den här processen så ska allt fungera friktionsfritt.

Förarbete

Vatten och avlopp

Beställning av fast Vatten- och avloppsanslutning

Gör anmälan om den fasta vatten- och avloppsanslutningen så tidigt som möjligt. Om en ny servis behöver grävas fram tar det minst 20 veckor efter att en komplett anmälan har kommit in. Där det finns en servis framdragen behöver anmälan inkomma 10 veckor innan önskad inkoppling. När Mälarenergi registrerat anmälan skickas en anvisning om förbindelsepunktens läge samt information om vattenmätare och hur anslutningen ska gå till.

Gör din anmälan via vårt formulär - gäller Västerås, Surahammar och Hallstahammar.

Priser för vatten och avlopp hittar du här.

Beställning av Byggvatten - tillfällig anslutning

Om det finns behov av vatten under byggtiden kan önskemål om ett tillfälligt abonnemang anmälas eller så kan det fasta abonnemanget startas direkt. Gör anmälan för tillfällig anslutning av byggvatten minst 4 veckor innan önskad inkoppling. 

Anmälan gör du via vårt formulär

El

Beställning av tillfällig anslutning(byggkraft)

Under bygget upprättas ofta en tillfällig anslutning. Så här gör du:

  1. Fyll i blanketten Beställning av tillfällig anslutning och skicka dem till din elinstallatör.
  2. Din elinstallatör beställer tillfällig anslutning på se.elsmart.com.

Du kan välja att teckna ett elavtal med oss eller någon annan elhandlare för den tillfälliga anläggningen. Om du inte gör ett aktivt val så får du per automatik ett anvisat avtal från Mälarenergi AB.

Föranmälan av fast elanslutning

Just nu är det många som vill ansluta sig till vårt elnät, eller förändra sin anläggning vilket medför att våra ledtider är längre än vanligt. Vi gör vårt yttersta för att hantera alla ärenden så skyndsamt som möjligt. Har du som kund frågor om din anslutning eller ledtider kontakta i första hand din elinstallatör.

Vi vill så tidigt som möjligt i processen ha in en föranmälan av din elanslutning. Föranmälan lämnas in av din elinstallatör via se.elsmart.com.

Efter att vi mottagit föranmälan så ser vi över vad som krävs för att ansluta dig till elnätet. När det är färdigt så skickas en offert till dig för signering.

Efter att du godkänt offerten så får ditt anlitade elföretag våra villkor för att utföra sin del av arbetet.

Läs mer om anslutning till elnätet: Anslutning till elnätet, steg för steg

Fjärrvärme

Beställning av Fjärrvärme

För att beställa fjärrvärme, börja med att meddela oss att du är intresserad av att ansluta fjärrvärme direkt här på webben.  Vi kommer då att kontakta dig för att utreda hur hur vi går vidare med anslutningen. Efter utredningen återkommer vi med en offert på vad det skulle kosta att ansluta din fastighet till fjärrvärmenätet.

Godkänna offert

När vi fått tillbaka en godkänd och signerad offert, kontaktar vi dig och bokar in en tid för byggnation och installation av fjärrvärme. Anslutning av fjärrvärme steg för steg.

Fiber

Det är viktigt att du redan i tidigt skede planerar för din fiberanslutning. Stäm av med din byggherre om de har ett avtal med Fibra samt hur detaljerna ser ut. Om det inte redan finns ett avtal så kontakta oss och se om det finns möjlighet för anslutning till ditt nybygge. Du kan göra en intressenanmälan på Fibras webbplats.

Innan och under bygget

Detta behöver vara klart innan du gjuter grunden.

Fjärrvärme

Installationsanmälan

Senast 14 dagar innan du vill installera värmeväxlaren, måste vi få in en Installationsanmälan. Denna skickas in av din rörinstallatör.

Tänk på att det måste finnas el tillgängligt när vi kommer och installerar fjärrvärmecentralen.

El

Färdiganmälan

När arbetet inom egen tomt är förberett i enlighet med Mälarenergi Elnäts tekniska anvisning meddelar elföretaget oss genom att skicka en färdiganmälan. När vi fått in färdiganmälan från ditt elföretag och anslutningsavgiften är betald så bokar vår service in en tid med ditt elföretag för inkopplingen av elanslutningen och bortkoppling av eventuell tillfällig anslutning.

Fiber

Förbered anslutning

Vi förbereder fiberanslutningen fram till din tomtgräns. Detta sker med fördel i samförläggning med el och dina andra tjänster från Mälarenergi. Placeringen av användarnod/stadsnätsdosa och planering av invändig kabeldragning förbereds av dig som fastighetsägare. Mer information om hur dessa ska placeras och planeras hittar du i foldern Bygg villor för framtiden.

Anslutning

Fibra blåser fram fibern till din fastighet och installerar enligt överenskommelse. Så snart anslutningen är färdig driftsätter vi den.

Efter installation

Att komma ihåg efter att vi installerat våra tjänster hos dig

Fjärrvärme

Genomgång av värmeväxlare

Efter installationen besiktar vi anläggningen och monterar en energimätare. Vi går även igenom fjärrvärmecentralen tillsammans med dig. Detta sker oftast samma dag som vi installerat den.

För ett extra bekvämt och tryggt fjärrvärmeägande rekommenderar vi att du tecknar Serviceavtal Smart

Vatten

Installation av vattenmätare/LTA-pump 

När din fastighet har anslutits till vatten- och avloppsnätet och fastighetens mätarplats är ordnad enligt anvisning, kontaktar du Mälarenergi och anmäler att allt är klart för vattenmätaruppsättning och/eller pumpinstallation. En montör återkommer för tidsbokning. Anmälan för vattenmätaruppsättning.

Avslut abonnemang

Här kan du avsluta ditt byggabonnemang

Elhandel

Teckna ett elhandelsavtal

Alla nyanslutningar får per automatik ett anvisat avtal. Vi rekommenderar att så snabbt som möjligt göra ett aktivt val vilken elhandlare och elhandelsavtal som passar dig och ditt hus bäst.

Fiber

Välj tjänster

För att välja vilka leverantörer och tjänster du vill använda, koppla först in en dator till din användarnod/stadsnätsdosa med en nätverkskabel. Starta därefter din webbläsare och gå till valfri webbadress så kommer du automatiskt att hamna på Fibras tjänsteväljare, och kan där välja de leverantörer och tjänster du önskar.

Mer information på Fibra.se