Gå till innehållet
Meny

Välkommen till framtiden

Vi på Mälarenergi står inför vår största förvandling på 150 år.

Vi står inför stora förändringar

Vi på Mälarenergi ser till att staden och regionen funkar så friktionsfritt som möjligt, och det har varit vårt främsta uppdrag i över 150 år. Idag bor drygt 145 000 personer här, och vi förser nästan allihop (inklusive majoriteten av företagen) med rent vatten, avlopp, värme, el och bredband. Och vi blir inte färre. Regionen växer kraftigt och Västerås beräknas ha över 200 000 invånare år 2028.

Fler invånare, hushåll och företag

Fler invånare betyder fler hushåll och företag – som såklart också behöver vatten, avlopp, el, värme och bredband. Därför måste alla våra system byggas ut och dimensioneras för att klara av de nya behoven. Samtidigt har vi stora och svåra miljöfrågor att ta hänsyn till, både på lokal och global nivå.

Vi lever över våra tillgångar

Visste du att vi idag förbrukar tre gånger så mycket av jordens resurser som vi borde? På Mälarenergi har vi ett stort ansvar för att långsiktigt bygga en hållbar och motståndskraftig region som klarar morgondagens ekologiska, ekonomiska och sociala utmaningar.

Infrastruktur blir infraservice

För att möta dessa utmaningar genomgår vi nu en av våra största förvandlingar någonsin. Vi kommer gå från att vara ett energiföretag som jobbar med infrastruktur till att bli ett infraservicebolag. Det innebär att vi inte bara säljer el, värme, vatten och fiber – utan att vi även tar fram och säljer tjänster för ett hållbarare samhälle.
Så häng med, för nu bygger vi framtidens samhälle!