Gå till innehållet
Gå tillbaka till menyn

Följ med på
Resan mot noll

Teckna ditt fossilfria elavtal här

Vinterlandskap
Man som arbetar ute

Arbetet på Malmabergsgatan

Följ hur arbetet fortlöper på Malmabergsgatan och tråddragargatan.

Håll dig uppdaterad här

Nya priser för 2024

Här hittar du alla information om dina nya priser, varför prisjusteringarna gjorts och hur du tyder din faktura.

Därför får du nya priser
Klimatkontroll via app

Välj fjärrvärme för trygg uppvärmning

Varmvatten och varma element, utan att behöva köpa till någon extra el för uppvärmning. 

Skaffa fjärrvärme

Välkommen till Mälarenergi. Vi gör det enkelt att leva hållbart.

Vi på Mälarenergi bryr oss om och utvecklar det samhälle vi lever i. Varje dag året om. Det har vi gjort i 160 år och det kommer vi fortsätta att göra. Med hållbara produkter och tjänster bidrar vi till minskad klimatpåverkan och ett mer hållbart samhälle.

Vi ägs till 100 procent av Västerås stad. Det är vi som förser dig med allt det som du behöver; elavtal, elnät, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla och fiber. Men vi erbjuder också konsulttjänster, energioptimering och elbilsladdning. 

Hållbarhetsredovisning

Jobba hos oss 

Faunapassage vid Turbinbron

Nyheter från bloggen

Effektforum Västmanland – samverkan för en robust hållbar energiförsörjning

Att energisystemet – och i synnerhet elsystemet – är under press och utveckling är numera välkänt. Industriprocesser elektrifieras och transportsektorn ställer om – allt med målet att minska användning av fossila bränslen och minska klimatpåverkan. För Västmanland betyder det i klartext att vissa delar av länet, ibland ner på stadsdelsnivå, har utmaningar med att få […] Läs hela nyheten