Gå till innehållet

Tillsammans utvecklar vi det samhälle vi alla delar

För oss är det viktigt att människorna i vårt samhälle mår bra och får en chans att utvecklas. Därför sponsrar vi en rad olika företeelser som täcker in samhälle, kultur och idrott. Vi har också nära samarbeten med regionens skolor. Just nu ser vi över vår sponsringsstrategi och tar för tillfället inte in några nya förfrågningar. 

För att uppmuntra en hälsosam livsstil för alla har Mälarenergi tillsammans med lokala idrottsföreningar skapat de egna arrangemangen Mälarenergi Stadslopp och  MälarenergiCup Innebandy.

Idrott
Våra arrangemang

Innebandyspelare i MälarenergiCup

MälarenergiCup Innebandy

MälarenergiCup arrangeras av Västerås Innebandy under tre dagar i april. Redan första året (2009) visade det sig att cupen är en av Sveriges största innebandyturneringar. Huvudarena är ABB Arena Syd och de flesta hallarna ligger i anslutning till Rocklunda området i Västerås. I den region där Mälarenergi verkar är innebandyintresset stort. Vi är stolta över att vara huvudsponsor och kunna erbjuda såväl spelare, ledare som familjer en storturnering på en central plats i Mälardalen.                                                                                                                  

Mer om Mälarenergi cup
Mälarenergis Stadslopp

Mälarenergi Stadslopp

Logotyp Mälarenergi stadslopp i Västerås

Mälarenergi Stadslopp arrangerades av Västerås Friidrott första gången 2009. Motionsloppet är uppdelat i tre distanser; 2,5 km, 5,0 km och en längre på 10 km. Det finns även barnlopp i olika sträckor samt paralopp för deltagare med funktionsnedsättning.

Genom Mälarenergi Stadslopp får deltagarna möjlighet att utifrån egna förutsättningar löpa i centrala delarna av Västerås. Redan första året blev motionsloppet en folkfest för såväl deltagare som åskådare. Mälarenergi Stadslopp bidrar även ekonomiskt till att utveckla friidrotten i Västerås, något som gynnar såväl elitutövare som motionärer.

Mälarenergi Stadslopp

Riktlinjer för sponsring

Vad vi väljer att sponsra varierar över tiden. Det ska följa våra riktlinjer och stärka vår verksamhet.

Just nu ser vi över vår sponsringsstrategi och kan därför inte ta in några nya förfrågningar. Vi ber er återkomma! 

Mälarenergi är idag ett starkt varumärke. En bidragande orsak till detta är bland annat vår medvetna och konsekventa satsning på sponsring. Från att tidigare ha inriktat vår sponsring på framför allt idrott, inriktar vi oss nu mer på samhällssponsring. Vi månar om att sprida våra sponsringssatsningar geografiskt inom vårt område och vill medverka till att inspirera lokala företag och boende att engagera sig i evenemang och aktiviteter.

Mälarenergis sponsring ska:

 • Stödja Mälarenergis affärsverksamhet direkt eller indirekt
 • Bidra till att stärka varumärket och skapa en positiv bild av Mälarenergi
 • Bidra till ett bekvämt liv och en bra livsmiljö i Mälardalen
 • Vara allsidig när det gäller vår geografiska marknad och våra kundgrupper
 • Innebära tydliga motprestationer
 • Bygga på långsiktiga samarbeten under avtalsenliga former

Mälarenergi undviker att sponsra:

 • Politiska eller religiösa organisationer
 • Aktiviteter som kan skada vår miljö
 • Aktiviteter som kan uppfattas som oetiska
 • Organisationer som enbart inriktar sig på välgörenhet, eftersom detta ej är att betrakta som sponsring
 • Föreningar, grupper eller företag vars värden förknippas med diskriminering