Gå till innehållet
Meny

Allmänna bestämmelser för vatten och avlopp

Allmänna bestämmelser för användning av Västerås kommuns allmänna avloppsanläggning (förkortat ABVA08) är ett regelverk som gäller alla fastighetsägare som är anslutna till Västerås kommuns vattennät.

I ABVA08 finns bland annat regler för:

Viktigt för fastighetsägare om ansvarsfördelningen

Du som husägare ansvarar själv för alla ledningar fram till den så kallade förbindelsepunkten. Förbindelsepunkten är vanligtvis 0,5 meter utanför fastighetsgränsen. Det innebär att du står för åtgärder inom din fastighetsgräns samt fram till förbindelsepunkten. Mälarenergi ansvarar för ledningar och anläggningar ute i gatan och fram till förbindelsepunkten.

Visar gränsen för ansvar mellan fastighetsägaren och Mälarenergi, halv meter utanför tomten