Gå till innehållet
Turbinbron i Västerås

Mälarenergi - 160 år i Västeråsarnas tjänst

Den 3:e april 1861 bildades Gaslysningsbolaget i Västerås. Då hade Mälarenergi fullt upp att hålla de 40 nya gaslamporna lysande i Västerås. 160 år senare använder nästan 150 000 människor el från Mälarenergi för att lysa upp sina hem. Vi är stolta över att vara en samhällsbyggare och en del av Västerås historia.

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att göra det enkelt för dig att leva hållbart. Vi ser till att infraservicen, våra tjänster och produkter, bidrar till ett hållbart samhälle - för att du ska slippa tänka på det. Genom att alltid vara tillgängliga för våra kunder och tillhandahålla socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara erbjudanden skapar vi rätt förutsättningar för ett växande näringsliv och samhälle.

Vi är idag ungefär 725 medarbetare, ägs av Västerås stad och omsätter cirka tre miljarder kronor. Varje år får Västerås stad, och därmed kommuninvånarna, del av Mälarenergis vinst. För 2022 innebar det 201 miljoner kronor till staden.

Mälarenergi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster i enlighet med vår vision och affärsidé.

Vår vision - Vår riktning

En värld där vi tillsammans lever och verkar helt utan klimatpåverkan.

Mission - Vårt uppdrag

Tillsammans med kunder och partners driver vi den hållbara tillväxten framåt. Här och nu.

Våra energi- och infrastruktur- lösningar skapar förutsättningar för ett resurseffektivt samhälle.Dygnet runt, året om.

Vi gör Mälardalen till en region dit människor vill flytta, leva och verka. Idag och imorgon.

Nedslag i Mälarenergis historia

1800-talet - Hur allt började

Allt började den tredje april 1861 när Gaslysnings-Aktiebolaget Westerås bildades. Under oktober månad samma år försedde bolaget Västerås med 40 gaslyktor som lyste upp staden. Dessa gaslyktor låg längs Kyrkbacken i Västerås. 

Under slutet av 1800-talet började beslutsfattarna i Västerås inse att behovet av rent vatten, avlopp och el ökade bland invånarna. 1886 beslutades det att Västerås skulle förses med ett fungerande vatten- och avloppsystem. 1891 togs Vattenkraftverket Turbinhuset vid Slottsbron i Västerås i drift. Vattenkraftverket var ett samarbete mellan Västerås stad och ASEA (idag ABB) och bidrog till att de senare skulle etablera sig i Västerås. 

1900-1950 - Vatten och avlopp

I början av 1900-talet var färskvatten fortfarande en bristvara i centrala Västerås. Men provtagning visade att Badelundaåsen dolde en hittills aldrig sinade vattenresurs under sina sandbäddar. Hösten 1906 togs därmed det nya vattenverket vid Hässlö i drift med Mälaren som källa till vatten. Vattenverket på Hässlö förser än idag Västeråsarna med friskt dricksvatten. 

Två år efter att Hässlö vattenverk togs i drift,1908, installerades de första vattenklosetterna i vad som idag är Stadshotellet i Västerås. Under de kommande åren blev det allt vanligare med vattenklosetter hemma men det skulle dröja ända till 1936 innan avloppsreningsverket på Kungsängen tas i drift. 

1950-2000 - Värme och kyla

Redan 1954 levereardes det fjärrvärme i Västerås. Den första kunden var spannmålstorken på Arosbyggden och värmen producerades i Ångkraftverket på Kungsängen, idag mer känt som Steam Hotel. Behovet av fjärrvärme ökade snabbt och redan 1963 invigdes Block 1 och Block 2. Under de kommande åren öppnar även Block 3 och Block 4, och börjar producera fjärrvärme till västeråsarna. 

1992 var Mälarenergi det första företaget i Sverige att erbjuda fjärrkyla till fastigheter. 

2000-2010 - Dagens Mälarenergi

2000- talet började med att det Mälarenergi som vi är idag bildades genom en sammanslagning av Västerås Energi & Vatten AB, HEAB och VMK. Samtidigt som sammanslagningen sker bildas även Mälarenergi Elnät AB och Mälarenergi Stadsnät AB. 

I och med samhällets utveckling är det inte längre bara vatten, el och värme med mera som ses viktig infrastruktur, utan även fiber. Visserligen öppnar Block 5 år 2000 men 2001 börjar Mälarenergi gräva ner fiber för bredband i Västerås. Smarta energilösningar hamnar även det i ropet och Mälarenergi hakar på och etablerar affärsområdet Energitjänster

2010-nu - Hållbarhet och teknik

Under 2010- talet händer det mycket när det kommer till hållbarhet och teknik på Mälarenergi. 2012 bygger vi vår första av många faunapassager förbi våra vattenkraftstationer för att värna och djurlivet i våra vattendrag. 2014 köper Mälarenergi all el som producerats i Solparken och startar upp Block 6 som har världens största avfallspanna som kan ta upp till 60 ton i timmen. 

2015 bildas drift- och utvecklingsbolaget Fibra. De fem kommunerna Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Hallstahammar och Arboga går samman och skapar Sveriges största bredbandsnät. Samma år vinner även Västerås pris för Svelands godaste kranvatten i Kranvattentävlingen

Under 2016 lanseras Laddregion Mälardalen, en ny infrastruktur för elbilar. Fågelbackens vattenverk får även en ny UV-ljusanläggning för att säkra vattenkvaliteten. Mälarenergi anlade även sjövattenledning i Mälarfjärden till de västra stadsdelarna av Västerås. 

2017 förvärvar Mälarenergi 17 vattenkraftstationer i Värmland och Kopparberg och har nu totalt 41 stycken. 2018 tar Mälarenergi fram sagoboken Frans och Fias vattenäventyr som delas ut till alla förskoleklasser i Mälarenergis VA-område. Under 2018 invigs även Hamre våtmark

Under 2019 byggs flera faunapassager vid bland annat Turbinbron i Västerås. 2020 invigs Block 7, Mälarenergi Arena och batteristationen på Rocklunda