Gå till innehållet
Meny

Om Mälarenergi

Vi har varit med sen elen kom till stan.

Turbinbron i Västerås

Mälarenergi - 150 år i Västeråsarnas tjänst

Den 3:e april 1861 bildades Gaslysningsbolaget i Västerås. Då hade Mälarenergi fullt upp att hålla de 40 nya gaslamporna lysande i Västerås. 150 år senare använder nästan 150 000 människor el från Mälarenergi för att lysa upp sina hem. Vi är stolta över att vara en samhällsbyggare och en del av Västerås historia.

Gammal bild över torget i Västerås

Från vattenklosetter...

I början av 1900-talet var vattenklosetter
det senaste, något som alla längtade efter.
1908 fick Stadshotellet 15 st - merparten av de
totalt 29 som installerades i Västerås det året.

Vy över Block 6 med bränsleberedning

... till Europas modernaste kraftvärmeverk

2014 invigdes Block 6 - En ny panna och
framförallt ett nytt bränsle såg dagens ljus.
Med den kan omvandla avfall till värme, kyla och
energi - och är ett stort steg mot ett fossilfritt
bränsle.

Stolta samhällsbyggare

Mälarenergis produkter och tjänster utgör kärnan i flera grundläggande samhällsfunktioner, så som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att alltid vara tillgängliga för våra kunder och  tillhandahålla socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara erbjudanden skapar vi rätt förutsättningar för ett blomstrande näringsliv och samhälle.

Vi är idag över 700 medarbetare, ägs av Västerås stad och omsätter cirka tre miljarder kronor. Varje år får Västerås stad, och därmed kommuninvånarna, 54 miljoner kronor av Mälarenergis vinst.

Ett företag i förvandling

Mälarenergi genomgår just nu en stor förvandling. Vi håller på att gå från att vara ett traditionellt
energibolag till att bli framtidens infraservicebolag - det vill säga ett energibolag som förutom att leverera grundläggande samhällsfunktioner även erbjuda en större bredd av tjänster till både privatpersoner, företag och samhällsnytta.

På väg mot framtidens samhälle

Utifrån dagens digitala möjligheter kommer vi skapa tjänster och produkter som underlättar för både
oss och våra kunder att agera miljösmart och energieffektivt.

Utvecklingsarbetets horisont sträcker sig till 2028 och är uppdelat i nio projekt inom; digitalisering och
automation, hållbarhet och cirkulär ekonomi, kompetensutveckling och effektivitet. Arbetet ska leda
till en utveckling av Mälardalsregionen och bidra till att våra ägare, Västerås stad når sin vision om att
vara ”en stad utan gränser”. Läs mer om Framtidens Samhälle

Några nedslag i vår historia

1861 Bildades Gaslysnings-Aktiebolaget i Westerås med uppgift att förse staden med gatubelysning. I oktober samma år togs gasverket i drift och 40 gaslyktor lyste upp Västerås. Anläggningen låg längs Munkgatan, mellan dagens Aros Congress Center och Stadshuset.

1886 togs vattenledningsverket i drift vid Kvarnbrovreten intill Svartån. Vattentaxan fastställdes till 20 öre per m3. En taxa som stod fast ända fram till 1946.

1891 togs vattenkraftstationen Turbinhuset i Svartån i drift genom ett samarbete mellan Västerås stad och det nybildade bolaget ASEA.

1906 i november påbörjades driften vid det nya vattenverket vid Hässlö som stod helt färdigt vid årsskiftet.

1908 installerades de första vattenklosetterna i staden.

I slutet av 1920-talet flyttades gasverket från centrum till gasverkstomten bredvid Västerås Ångkraftverk.

1936 togs reningsverket vid Kungsängen i drift.

På 1950- talet började utbyggnaden av fjärrvärme i Västerås. Introduktionen skedde 1954, då värme producerades i Vattenfalls Ångkraftverk. År 1963 invigdes Kraftvärmeverket.

1995 avreglerades elmarknaden och 1996 utvecklas affärsområdet Elhandel och börjar sälja el till hela Sverige.

1999/2000 Organiserades Mälarenergi Stadsnät AB som till en början ägdes av Mälarenergi tillsammans med ABB.

2000 Bildades Mälarenergi genom sammanslagning av Västerås Energi & Vatten AB, HEAB och VMK. Samtidigt bildades Mälarenergi Elnät AB och Mälarenergi Stadsnät AB.

2001 börjar vi gräva ner fiber för bredband i Västerås.

2004 drar vi fjärrvärme till Hallstahammar (16 km).

2006 köper vi Kungsör fjärrvärme och elnät.

2007 etableras affärsområdet Energitjänster.

2011 firade Mälarenergi 150 år som samhällsbyggare.

2012 bygger Mälarenergi en fiskväg vid Kallstena vattenkraftstation i Hedströmmen. Fiskvägen är ett naturvårdsprojekt.

2013 Mälarenergis kundcenter finns bemannade på Ikea Västerås– vilket är ett världsunikt samarbete

2014 köper Mälarenergi AB fjärrvärmeverksamheten från Surahammars Kommunalteknik AB.

2014 invigs Solparken vid E18 som är en av Sveriges största.

2014 tas Block 6 i drift En världsunik anläggning genom att den producerar sitt eget bränsle. Världens största avfallspanna.

2014 Nytt vattenverk på Nyckelön.

2015 bildas drift- och utvecklingsbolaget Fibra. De fem kommunerna Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Hallstahammar och Arboga går samman och skapar Sveriges största bredbandsnät.

2016 Laddregion Mälardalen, en ny infrastruktur för elbilar.

2016 vinner Mälarenergi pris för Årets Arbetsgivare 2015 på Guldstänksgalan i Västerås.

2016 Ny UV-Ljusanläggning i Fågelbackens vattenverk för att säkra vattenkvaliteten.

2016 Förlade en sjövattenledning i Mälarfjärden till de västra stadsdelarna.

2017 Anslutningsledning till Surahammar tas i drift.

Om Mälarenergi

Våra anläggningar