Gå till innehållet
Turbinbron i Västerås

Mälarenergi - 150 år i Västeråsarnas tjänst

Den 3:e april 1861 bildades Gaslysningsbolaget i Västerås. Då hade Mälarenergi fullt upp att hålla de 40 nya gaslamporna lysande i Västerås. 150 år senare använder nästan 150 000 människor el från Mälarenergi för att lysa upp sina hem. Vi är stolta över att vara en samhällsbyggare och en del av Västerås historia.

Gammal bild över torget i Västerås

Från vattenklosetter...

I början av 1900-talet var vattenklosetter det senaste, något som alla längtade efter. 1908 fick Stadshotellet 15 st - merparten av de totalt 29 som installerades i Västerås det året.

Vy över Block 6 med bränsleberedning

... till Europas modernaste kraftvärmeverk

2020 börjar vi använda Block 7 - och blir helt fria från kol och olja i vår produktion. Block 6 bidrar till minskad klimatpåverkan genom att förbränna avfall och Block 7 eldas med återvunnet trä.

Vi gör det enkelt att leva hållbart 

Vårt uppdrag är att göra det enkelt för dig att leva hållbart. Vi ser till att infraservicen, våra tjänster och produkter, bidrar till ett hållbart samhälle - för att du ska slippa tänka på det. Genom att alltid vara tillgängliga för våra kunder och tillhandahålla socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara erbjudanden skapar vi rätt förutsättningar för ett växande näringsliv och samhälle.

Vi är idag över 700 medarbetare, ägs av Västerås stad och omsätter cirka tre miljarder kronor. Varje år får Västerås stad, och därmed kommuninvånarna, 54 miljoner kronor av Mälarenergis vinst.

Mälarenergi arbetar ständigt för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster i enlighet med vår vision och affärsidé.

Mälarenergis vision: "Alla trivs och utvecklas i ett livskraftigt Mälardalen."

Mälarenergis affärsidé: "Vi skapar förutsättningar för ett bekvämt liv och tillväxt i Mälardalen genom att erbjuda människor hållbar och trygg infraservice dygnets alla timmar."

Några nedslag i vår historia

1861 Bildades Gaslysnings-Aktiebolaget i Westerås med uppgift att förse staden med gatubelysning. I oktober samma år togs gasverket i drift och 40 gaslyktor lyste upp Västerås. Anläggningen låg längs Munkgatan, mellan dagens Aros Congress Center och Stadshuset.

1886 togs vattenledningsverket i drift vid Kvarnbrovreten intill Svartån. Vattentaxan fastställdes till 20 öre per m3. En taxa som stod fast ända fram till 1946.

1891 togs vattenkraftstationen Turbinhuset i Svartån i drift genom ett samarbete mellan Västerås stad och det nybildade bolaget ASEA.

1906 i november påbörjades driften vid det nya vattenverket vid Hässlö som stod helt färdigt vid årsskiftet.

1908 installerades de första vattenklosetterna i staden.

1936 togs reningsverket vid Kungsängen i drift.

1954 första fjärrvärmekunden, Arosbygdens spannmålstork.

1950- talet började utbyggnaden av fjärrvärme i Västerås. Introduktionen skedde 1954, då värme producerades i Vattenfalls Ångkraftverk.

1963 invigdes Kraftvärmeverket.

1992 först i Sverige med att leverera fjärrkyla till fastigheter.

1995 avreglerades elmarknaden och 1996 utvecklas affärsområdet Elhandel och börjar sälja el till hela Sverige.

1999/2000 Organiserades Mälarenergi Stadsnät AB som till en början ägdes av Mälarenergi tillsammans med ABB.

2000 Bildades Mälarenergi genom sammanslagning av Västerås Energi & Vatten AB, HEAB och VMK. Samtidigt bildades Mälarenergi Elnät AB och Mälarenergi Stadsnät AB.

2001 börjar vi gräva ner fiber för bredband i Västerås.

2004 drar vi fjärrvärme till Hallstahammar (16 km).

2006 köper vi Kungsör fjärrvärme och elnät.

2007 etableras affärsområdet Energitjänster.

2011 firade Mälarenergi 150 år som samhällsbyggare.

2012 bygger Mälarenergi en fiskväg vid Kallstena vattenkraftstation i Hedströmmen. Fiskvägen är ett naturvårdsprojekt.

2013 Mälarenergis kundcenter finns bemannade på Ikea Västerås– vilket är ett världsunikt samarbete

2014 köper Mälarenergi AB fjärrvärmeverksamheten från Surahammars Kommunalteknik AB.

2014 invigs Solparken vid E18 som är en av Sveriges största.

2014 tas Block 6 i drift. En världsunik anläggning genom att den producerar sitt eget bränsle. Världens största avfallspanna.

2014 Nytt vattenverk på Nyckelön.

2015 bildas drift- och utvecklingsbolaget Fibra. De fem kommunerna Västerås, Eskilstuna, Strängnäs, Hallstahammar och Arboga går samman och skapar Sveriges största bredbandsnät.

2015 vinner Västerås pris för Svealands godaste kranvatten i Kranvattentävlingen.

2016 Laddregion Mälardalen, en ny infrastruktur för elbilar.

2016 vinner Mälarenergi pris för Årets Arbetsgivare 2015 på Guldstänksgalan i Västerås.

2016 ny UV-Ljusanläggning i Fågelbackens vattenverk för att säkra vattenkvaliteten.

2016 förlade en sjövattenledning i Mälarfjärden till de västra stadsdelarna.

2016 förvärvade 17 vattenkraftstationer i Värmland och Kopparberg.

2017 anslutningsledning till Surahammar tas i drift.

2018 Mälarenergi tar fram en sagobok om vattnets kretslopp som delas ut till alla förskoleklasser i vårt VA-område

2018 byggs Hamre våtmark, ett naturskönt område som renar vatten innan det går till Mälaren

2019 invigning av våra nya faunapassager i  i Svartån vid Turbinbron i centrala Västerås, i Rällsälv i Värmland och i Östuna i Hedströmmen i Västmanland.

2019 nytt huvudkontor, Navet, som vi delar med Mimer och VaFab Miljö.

2020 tas Block 7 i drift, och därmed använder vi enbart förnybara och återvunna bränslen.

2020 markförläggning av elnätet i Arboga, en del i fortlöpande förnyelse av elnätet

2020 invigning av Mälarenergi Arena, Västerås nya innebandyarena.

Om Mälarenergi

Våra anläggningar