Gå till innehållet
Händer som håller i provtagningsrör

Högsta kvalitet på dricksvattnet

Dricksvatten är ett livsmedel och lyder därmed under Livsmedelsverkets lagar och regler vad gäller kontroll av vattnets kvalitet. Även om Västerås idag har ett mycket bra dricksvatten så jobbar vi ständigt på att förbättra alla processer som omger tillverkningen av vårt dricksvatten.

Allt vatten testas

Vattenkvaliteten i de vattenprover som tas i vårt ledningsnät bedöms efter Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (LIVSFS 2022:12). Alla prover skickas därefter till ett ackrediterat laboratorium som analyserar och bedömer vattnets kvalitet utifrån de gränsvärden som finns enligt gällande lagstiftning. Det laboratorium vi anlitar är ackrediterat av SWEDAC enligt SS-EN ISO/IEC 17025. Ett dricksvatten bedöms enligt ett gränsvärde per parameter som uppfylls eller inte.

Vi genomför provtagning på vatten efter ett fastställt provtagningsprogram som är godkänt av Miljö- och Hälsoskyddsförvaltningen

Klor i vattnet

Vid vattenverken är klorhalten 0,17 mg/l (total mängd klor). Klorhalten klingar snabbt av ute i ledningsnätet. Det innebär att när vattnet kommer till dig har du en klorhalt på 0,10-0,15 mg/l, beroende på hur långt från vattenverket du bor och hur snabbt vattnet omsätts i ledningsnätet. Om ditt vatten luktar klor kan det bero på förhöjda halter av ammonium och humus, även vid normal klorhalt. Gränsvärdet för klorhalt hos användare är 0,40 mg/l.

Neutralisera klor med askorbinsyra

Det finns inga belägg för att klor i så låga doser som vi har i kranvattnet skulle kunna påverka hälsan på något negativt sätt. Både Livsmedelsverket och Världshälsoorganisationen (WHO) anser att fördelarna med att klorera dricksvatten överväger nackdelarna. En del människor är dock överkänsliga mot klor i vatten. Men som tur är finns det ett enkelt sätt att få bort kloret. Genom att tillsätta askorbinsyra i vattnet så avkloreras det omedelbart. Askorbinsyra är en typ av C-vitamin och finns att köpa som pulver på apotek eller i livsmedelsaffären.

Så här doserar du askorbinsyra:

 • I ett glas vatten tillsätts några kristaller askorbinsyra.
 • I en liter vatten tillsätts ungefär en kubikmillimeter kristaller askorbinsyra, vilket motsvarar ungefär toppen av en knivsudd.
 • I ett badkar med vatten tillsätts ungefär 1/4 kryddmått askorbinsyra.
 • Kan jag lita på det kommunala vattnet som kommer ur kranen?

  Ja, det kan du. Dricksvatten är det mest kontrollerade av alla livsmedel. Livsmedelsverket är den myndighet som utfärdar regler för dricksvattenförsörjningen och sätter gränsvärden för olika ämnen. I dricksvattenföreskrifterna, som grundar sig på gemensamma EU-regler, finns angivet hur ofta prov ska tas och vad som ska analyseras vid vattenverket och ute på ledningsnätet. I föreskrifterna finns även krav på kontinuerlig kvalitetsmätning och kontroll. Dessutom sker provtagning i vattenverket för kontroll av vattenbehandlingen. De som blir sjuka av dricksvatten är endast en bråkdel av alla livsmedelsrelaterade fall.

 • Vem testar kvaliteten på dricksvattnet?

  Allt kommunalt dricksvatten genomgår en mycket omfattande kemisk och mikrobiologisk kvalitetskontroll. Kontrollen omfattar hela vägen från råvatten, via vattenverket och fram till användarens kran.
  Analysomfattning och provtagningsfrekvens med mera regleras genom lagstiftning (dricksvattenföreskrifterna).
  Kontrollen utförs av den ansvarige för anläggningen i samarbete med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Alla prover måste analyseras på ett godkänt (ackrediterat) laboratorium.

 • Varför kloreras dricksvattnet?

  I regel kloreras allt dricksvatten som tillverkas av ytvatten. I Sverige tillsätts bara en bråkdel av den klormängd som tillsätts dricksvattnet i de flesta andra länder. Klor tillsätts till vattnet för att förhindra oönskad bakterietillväxt i ledningsnätet. Men genom att hälla lite askorbinsyra i vattnet kan du neutralisera kloret.

 • PFAS i dricksvattnet

  Vi på Mälarenergi Vatten övervakar kontinuerligt PFAS-halterna i vårt dricksvatten för att säkerställa dess kvalitet. Den 1 januari 2023 infördes en ny lagstiftning, där gränsvärdena för PFAS sänks kraftigt. De nya gränsvärdena börjar gälla 1 januari 2026. 

  Så arbetar vi med PFAS