Gå till innehållet

Felsökning och felanmälan när du upplever problem 

Upplever du ett avbrott eller en störning gällande el, vatten, fjärrvärme eller fjärrkyla i Västerås? Det här behöver du göra!

1. Se om du kan hitta ditt upplevda avbrott eller störning bland pågående störningar och avbrott.

2. Hittar du inte din störning? Följ våra checklistor:

3. För att göra en felanmälan kontakta oss via chatten eller telefon på 021- 39 50 50

Felanmälan gatubelysning

Om du vill göra en felanmälan för belysning, exempelvis släckta lampor eller skadegörelse på stolpar, gäller följande kontakt för respektive ort:


Problem med fiber?

Om du har problem med någon av dina tjänster som du får via Fibras stadsnät ska du alltid kontakta din tjänsteleverantör i första hand. För fullständig felsökningsguide besök Fibra.se