Gå till innehållet

Använd ledningskollen

Det är lätt att undvika obehagliga och kostsamma överraskningar - använd Ledningskollen innan du gräver.

Till ledningskollen
Rör som ska grävas ner

Innan du gräver

Ska du gräva, planera, projektera eller samordna ett markarbete och vill veta var Mälarenergis ledningar finns? Beställ kostnadsfri ledningsinformation från Ledningskollen innan du påbörjar arbetet.

Använd Ledningskollen för att hitta ledningar

Ledningskollen.se drivs av Post och telestyrelsen. Där kan du själv se om det finns ledningar inom det område du har tänkt arbeta inom. Tjänsten är helt kostnadsfri och har som syfte att minska antalet skador på samhällets infrastruktur.

När du ska börja arbeta kan du via Ledningskollen enkelt se om det finns ledningar inom området – oavsett om det gäller bredband, el, fjärrvärme, vatten eller avlopp.

Till ledningskollen

Om olyckan är framme

Om det uppkommer skada på Mälarenergis anläggningar så måste du göra en felanmälan. Tänk på att du blir ersättningsskyldig om du skadar en ledning.

Om olyckan är framme

Om en ledning skulle skadas under arbetet, ring omgående Mälarenergis Driftcentral på 021-12 76 89. Sitt även kvar i fordonet och avlägsna det från den skadade ledningen. Undvik att röra marken och ditt fordon på samma gång, om fordonet är utsatt för spänning kan det orsaka strömgenomgång. Gå absolut inte fram till den skadade ledningen, återvändande spänning kan orsaka en så kallad ljusbåge.

När ett fel inträffar på en högspänningsledning kopplas spänningen automatiskt bort och Driftcentralen får ett larm om att någonting har skett. Under felsökningen kan det hända att strömmen kopplas tillbaka flera gånger, ifall vi inte fått reda på var skadan skett. Ring därför omgående så kommer vår personal till platsen och säkrar kabeln.


Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB