Gå till innehållet

Avtalsvillkor

I våra elhandelsvillkor kan ni bland annat läsa om vilka uppsägningstider som gäller vid våra olika avtalsformer. Dessa villkor är ett komplement till elbranschens Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare.

Allmänna avtalsvillkor

De Allmänna avtalsvillkoren, EL 2012 N, är framtagna av branschorganisationen Svensk
Energi i syfte att stärka näringsidkares ställning på elmarknaden. Förutom regleringen om
månadsavläsning följer de även andra regeländringar.

Här nedan finns samtliga avtalsvillkor, Mälarenergis specifika samt de Allmänna och Särskilda avtalsvillkoren utfärdade av branschföreningen Energiföretagen Sverige AB.

Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)