Gå till innehållet

Fettavskiljare och oljeavskiljare

Här hittar du information om fettavskiljare och oljeavskiljare, och hur du tar hand om fett för återvinning. 

Fettavskiljare och fettåtervinning

Inom Mälarenergis verksamhetsområde gäller generellt att verksamheter som hanterar livsmedel har ett krav på fettavskiljare och ett system för fettåtervinning. Utsläpp av fett orsakar störningar och stopp i Mälarenergis ledningsnät.

När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp, vilket i sin tur kan leda till översvämningar inne i fastigheten.

Krav på typgodkännande

Fettavskiljaren skall vara typgodkänd för rätt konstruktion, rätt storlek och drift & underhållsprogram enligt SS EN 1825-2. Spolbrunn skall finnas tillgänglig.

Tömningsintervall skall följas enligt SSEN 1825-2 (dock minst 1 gång/mån).

Matolja och frityrfett är inte tillåtet att hälla ut i avloppet, det ska samlas in i lämpliga behållare och lämnas för återvinning. Efter rening och förädling kan fettet bli råvara i nya produkter.

Några exempel på verksamheter som ska ha fettavskiljare:

 • Bageri
 • Café (mat, bakning)
 • Catering
 • Charkuteriindustri
 • Friteringsanläggningar
 • Gatukök
 • Glasstillverkning
 • Grill
 • Hamburgerbar
 • Konditori (tillverkning)
 • Livsmedelsbutik (tillverkning, grill)
 • Tillagning och mottagningskök
 • Pizzeria, pizzeria med stekbord/fritös
 • Restaurang
 • Storkök

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare ska installeras där det finns risk för utsläpp av oljehaltigt avloppsvatten. Kontakta Mälarenergi för bedömning om installationen ska ske på spill- eller dagvattenledningen. En bedömning görs i varje enskilt fall av VA-huvudman.

Oljeavskiljaren ska vara typgodkänd, rätt dimensionerad och provtagningsbrunn ska finnas enligt svensk standard (SS EN 858). Tömningsintervall ska följas enligt SS EN 858-2 (dock minst 1 gång/år). Besiktning av oljeavskiljare ska ske vart 5:e år.

Kräver er verksamhet en oljeavskiljare ska detta anmälas till Mälarenergi med blanketten ”Anmälan om oljeavskiljare”.

Några exempel på verksamheter som kräver oljeavskiljare:

 • Bensinstationer
 • Bilverkstad
 • Biltvättar
 • Skrot
 • Större parkeringsytor och garage
 • Parkeringshus
 • Mekanisk verkstad
 • Panncentral

Tömning av oljeavskiljare

Inom Mälarenergis verksamhetsområde gäller att all tömning av oljeavskiljare ska utföras av entreprenörer som har tillstånd från Länsstyrelsen att transportera och hantera farligt avfall. Det är verksamhetsutövarens skyldighet att kontrollera att entreprenören har godkänt tillstånd innan beställning av tömning sker. Avtal ska finnas med en tömningsentreprenör. Förändring av tömningsintervall/avtal ska anmälas till Mälarenergi med blanketten ”Förändring av tömning”.

OBS! Fastighetsägaren är den som är ytterst ansvarig för att det finns en fettavskiljare/oljeavskiljare installerad.