Gå till innehållet
En person häller upp vatten i kaffekannan

Förnya samfällighetens  installationer för en problemfri framtid

Har den gemensamma fjärrvärmecentralen eller de markförlagda ledningarna uppnått sin tekniska livslängd, krävt lagning av läckor eller andra reparationer?  är det kanske dags att ta ett helhetsgrepp och göra en långsiktig förnyelse av värme- och varmvattenförsörjningen?

Mälarenergi kan i de flesta fall erbjuda er samfällighetsförening enskilda fjärrvärmeanslutningar till samfällighetens ingående fastigheter. Väljer ni ett hyresavtal på fjärrvärmecentralen står vi för underhållsgarantin under hela hyrestiden. Har ni dessutom tillgång till en internetuppkoppling med nätverksuttag i anslutning till centralen så ingår även fjärrstyrning och larmförmedling.

Få en kostnadsfri förstudie

Låt mälarenergi analysera er anläggning. Hur ser det ut idag? Vad har ni för teknisk lösning, vilken är dess status och framtida behov. 

Ni kommer att få en preliminär kostnad med olika betalningsalternativ och en preliminär tidplan för vad det skulle innebära för er att konvertera från gemensamt hetvattensystem till individuell fjärrvärmeanslutning med fjärrvärmecentral i varje fastighet.

Försök att vara ute i god tid

Att komma till ett beslut kan vara en process som kan ta många år. Utöver föreningens beslut behöver ofta en förändring av gemensamhetsanläggningen förättas av Lantmäteriet och handläggningstiden kan vara lång. Därför är det bra att starta processen i god tid.

En bra start är att kontakta oss för att diskutera möjligheter och förutsättningar! Ring oss på 021-39 52 00 eller fyll i formuläret nedan.