Gå till innehållet
Meny

Energioptimeringstjänster

Hittills har vi energisparat bort ett helt Surahammar!

Teckna komfortavtal så optimerar vi er värme, ventilation och el.

Surahammar

Vår kunskap – din trygghet

Mälarengi Energitjänster levererar specialanpassade lösningar för din anläggning eller fastighet.

Person i värmecentral

Tryggt och effektivt med Komfortavtal

Fokusera på er kärnverksamhet medan vi energi- och miljöeffektiviserar er anläggning.
Med ett Komfortavtal hos Mälarenergi kan du vara säker på att din anläggning sköts om ordentligt,
vilket både sänker kostnader och frigör kapital.

Komfortavtal
Industri som tillverkar kedjor

Ramnäs bruk

På Ramnäs Bruk har man byggt nya system för
uppvärmning, belysning och tryckluft. Totalt
innebär energieektiviseringarna en besparing på
cirka 4 GWh om året.

Ramnäs Bruk
ACC green building

Green Building Certifiering

Aros Congress Center och Västerås Konserthus har nu GreenBuilding-certifierats genom ett samarbete med Mälarenergis Energitjänster  - och sänkt sin energianvändning med 25 procent.

Green Building Certifiering
Natt vy över Västerås hamn

Kapa effekttopparna - Lär dig energioptimera

Minska behovet av värme, el och kyla då den är som dyrast och efterfrågan är som störst. Genom att kapa fastighetens effekttoppar minskar du kostnaderna och tillsammans hjälps vi åt att minska användningen av fossila bränslen som kol och olja.

Kapa effekttopparna
Personal från mättjänster

Ackrediterade mättjänster

Ta kontroll över er energianvändning och era kostnader. Mälarenergi erbjuder bland annat mätning, insamling och validering av mätvärden, avräkning, fakturering och rapportering.

Ring företagskundcenter på telefon 021-39 52 00 så berättar vi mer.

Detaljerade rapporter

På Mina Sidor för företagkunder kan du ta ut rapporter för all förbrukning av el på en viss adress och se timvärden för el och fjärrvärme samt avkylning (all data kan exporteras till Excel).

Mina sidor

Artiklar om energieffektivisering

Inspirationsdag med fokus på framtidens samhälle

I veckan bjöd Mälarenergi in till en inspirationsdag där vi tillsammans med våra kunder diskuterade hur vi kan hitta fler samarbetsområden för att möta framtidens utmaningar och möjligheter. Tomas Lagerberg inledde inspirationsdagen Vi inledde dagen med en inspirerande föreläsning där Tomas Lagerberg, chef för Automationsforskning på ABB, pratade om hur människan passar in i framtidens digitala […] Läs hela nyheten

 1. Optimering av industriella flöden ska ge stora klimat- och kostnadsfördelar

  Projektet Smarta Flöden har beviljats 5 mnkr i forskningsstöd från Vinnova och PiiA, är ett samarbete mellan Mälarenergi, SICS, ABB, MDH, Sigholm och Evothings. Projektet ska genom att kombinera lärande system med industriell IoT och molntjänster möjliggöra helautomatisk optimering av industriella processflöden. Behovet av smarta flöden är tydligt Mäta, förstå och förutspå flöden av material, gaser och […]
 2. Tillsammans mot Framtidens samhälle

  Här är filmen som förklarar Mälarenergis roll i samhället och vad vi gör för att bygga en region rustad för morgondagen. Regionen växer kraftigt och samhället ställs inför nya utmaningar i form av befolkningstillväxt och klimatförändringar. Ett strategiskt utvecklingsarbete mot framtiden Hösten 2013 startade Mälarenergis koncernledningen ett arbete med en omfattande omvärldsanalys för att se […]
 3. Energioptimerad idrottsanläggning

  Bellevue stadion i Västerås är energioptimerad tack vare det Komfortavtal som tecknats med Mälarenergi. Energin för uppvärmningen har sänkts med 33 procent och elanvändningen med 12 procent. Klockan 6 på morgonen står de första morgonpigga vid ingången till idrottshallen Bellevue. Sedan följer en strid ström av besökare ända fram till klockan 22. Då är det viktigt […]
 4. Energibesparingar med GreenBuilding-certifiering

  Aros Congress Center och Västerås Konserthus har nu GreenBuilding-certifierats genom ett samarbete med Mälarenergis Energitjänster. Stora energibesparingar har genomförts och ett nioårigt komfortavtal har tecknats mellan Mälarenergi och Länsförsäkringar Bergslagen som äger fastigheten. Kravet för att få certifieringen är att man lyckas sänka sin energianvändning med minst 25 procent. Och det har uppnåtts med god marginal. […]
Fler artiklar

Referenser