Gå till innehållet
Flygbild över Västerås på kvällen

Fjärrvärme stärker er hållbarhetsprofil

I Västerås är 98 procent av fastigheterna anslutna till fjärrvärme! Det är tack vare dig och alla andra som värmer sina fastigheter med fjärrvärme som Västerås lyckats minska sina utsläpp rejält under senare år.

Stärk företagets hållbarhetsprofil genom att välja fjärrvärme. För bara genom att värma fastigheten med fjärrvärme gör ni en insats för klimatet. Mälarenergi producerar el och värme enbart med förnybara och återvunna bränslen. Det innebär att ert klimatavtryck minskar!

Fjärrvärme är hållbart för att

  • Västeråsregionen undvek 514 300 ton CO2e utsläpp förra året, till stor del tack vare fjärrvärmen
  • den lokala miljöpåverkan är liten, strikt reglerad och övervakas kontinuerligt utifrån en mycket sträng lagstiftning på området 
  • tar vara på energi i avfall som annars skulle gå till spillo 
  • minskar utsläpp av växthusgaser från deponi

 

Intresseanmälan fjärrvärme/fjärrkyla för företag