Gå till innehållet

Hämta vatten från en tankstation

Eftersom brandposter hålls låsta finns ett antal vattentankstationer för att du enkelt och säkert ska kunna hämta vatten.

Vattentankstationer ersätter brandposter

Det finns fem vattentankstationer i Västerås som ersätter vattenuttag ur brandposter. Alla är placerade lättillgängligt och är enkla att använda för att till exempel fylla en tankbil. Vid tankstationen tappar du upp vatten med ett flöde på upp till cirka 600 liter/minut.

Vill du använda vår vattentankstation?

För att få tillgång till våra vattentankstationer görs en Beställning av VA-arbeten på Nyetablering-sidorna. Nycklarna kan du sedan hämta ut i Navet, Gasverksgatan 7, eller få skickade till dig.

Efter registreringen kan du enkelt kontrollera hur mycket vatten du tankat och vid vilka tillfällen, på vattenkiosk.se

Karta över vart tankstationerna är:

Upplåsning av brandpost

Sedan 2013 är alla brand- och spolposter låsta, men de kan låsas upp vid särskilda behov. Vi tar då ut en avgift för upplåsning, hyra av brandpostmätare samt brukningsavgift per kubikmeter vatten. För tappning av vatten ur brand- och spolposter får endast brandpoströr med tillhörande mätare från Mälarenergi användas. För att få beställa upplåsning fyll Beställning av VA-arbeten på Nyetablering-sidorna