Gå till innehållet

Vattentankstationer och vattenkiosker

Denna information gäller både för Västerås kommun, Surahammars kommun och Hallstahammars kommun. Information för de olika kommunerna finns längre ner.

Hämta vatten på vattentankstation i Västerås

Alla tankstationer är placerade lättillgängligt och enkla att använda för att till exempel fylla en tankbil. Vid tankstationen tappar du upp vatten med ett flöde på upp till cirka 600 liter/minut.

För att få tillgång till våra vattentankstationer görs en Beställning av VA-arbeten på Nyetablering-sidorna. Nycklarna kan du sedan hämta ut i Navet, Gasverksgatan 7, eller få skickade till dig.

Efter registreringen kan du enkelt kontrollera hur mycket vatten du tankat och vid vilka tillfällen, på vattenkiosk.se

Karta över vart tankstationerna är:

Hämta vatten i Surahammar vattenkiosk

För att få åtkomst till vattenkiosken måste man registrera sitt företag och kvittera ut en nyckel. Man kan som företag ha flera registrerade nycklar och ansökan om registrering ska ske minst 3 veckor före man behöver vattnet.
För privatpersoner finns möjlighet att hämta ut vatten i småmängder dygnet runt, då behövs ingen nyckel.

Så här går det till:

 1. Fyll i blanketten ”Ansökan om nyckel till vattenkiosk". Sänd blanketten till post@malarenergi.se
 2. När företaget är registrerat som kund, så skapas nyckeln till vattenkiosken och du som kund får ett mail med eget inlogg till www.vattenkiosk.se och kan hämta ut din nyckel hos Mälarenergi Vatten, Gasverksgatan 7 i Västerås.
 3. På www.vattenkiosk.se kan man enkelt se hur mycket vatten man har tankat, vid vilka tillfällen och var tankstationerna finns.
 4. Fakturering sker enligt gällande VA-taxa.

Tankstationsnyckeln är personlig och debiteras vid förlust. Om man får felmeddelande vid vattentankningen eller om det inte kommer något vatten, vänligen kontakta företagskundcenter, 021-39 52 00 (dagtid) och felanmälan, 021-18 19 00 (kvällar och helger).

Hämta vatten i Hallstahammars tankstation

För att du ska kunna använda tankstationerna behöver du skicka in en anmälan om registrering.

När registreringen är klar hämtar du ut din nyckel hos Mälarenergi Vatten, Gasverksgatan 7, Västerås, och kan därefter börja använda stationerna. Du kan också själv via webben kontrollera hur mycket vatten du tankat och vid vilka tillfällen.

Borttappad tankstationsnyckel är personlig och debiteras vid eventuell förlust.

Ansök om nyckel till vatten- och slamstation (kräver e-legitimation)

Blankett för ansökan om nyckel till vatten- och slamstation
(En och samma nyckel fungerar till alla stationerna)

Du kan även hämta ut en lånenyckel för enstaka vattentankningar, till exempel när du utför ett tillfälligt arbete i kommunen.

Ansök om lånenyckel för tillfällig användning av vatten- och slamstation (kräver e-legitimation)

Du får en faktura

Du som använder vatten- och slamstationerna regelbundet faktureras halvårsvis om uttag eller tömning gjorts. De som använder en tillfällig lånenyckel faktureras så snart nyckeln har återlämnats.

Hitta till stationerna

 • Vattentankstationen vid pumpstationen utefter Brånstaleden vid infarten till TPC.
  GPS longitude 16.247406, GPS latitude:  59.604657
 • Vatten- och slamstationen i korsningen Hallstavägen och Vallmogatan i Kolbäck (Vallby pumpstation). Här kan du både hämta vatten och lämna slam.
  GPS longitude 16.238523, GPS latitude 59.569495
 • Vattentankstationen vid pumpstationen på Lekvägen i Herrskogen.
  GPS longitude 16.238254, GPS latitude 59.527379

Om något krånglar och du får felmeddelande

Om du får felmeddelande vid vattentankningen eller om det inte kommer något vatten vänligen kontakta kommunens kundcenter (på dagtid) eller Securitas (kvällar och helger).

Om det finns information i informationsfältet på tankstationen, uppge gärna det vid samtalet.

Upplåsning av brandpost

Upplåsning av brandpost i Västerås kommun

Sedan 2013 är alla brand- och spolposter låsta, men de kan låsas upp vid särskilda behov. Vi tar då ut en avgift för upplåsning, hyra av brandpostmätare samt brukningsavgift per kubikmeter vatten. För tappning av vatten ur brand- och spolposter får endast brandpoströr med tillhörande mätare från Mälarenergi användas. För att få beställa upplåsning använd Bygga nytt-guiden

Upplåsning av brandpost i Hallstahammars kommun

Runt om i kommunen finns brand- och spolposter utplacerade. Har du behov av att använda sådana poster för olika ändamål kan du kontakta Mälarenergi på post@malarenergi.se eller 021-395050. Posterna låses då upp och bli möjliga att använda för att hämta vatten från.

Kommunen tar ut en avgift för upplåsning samt hyresavgift efter en fastställd prislista. Till detta kommer en förbruknings­avgift. Även förbrukningsavgiften har en fastställd prislista och debiteringen sker per kubikmeter vatten som används.