Gå till innehållet

Kan vi ansluta vår fastighet till fjärrkylan?

Mälarenergi förser idag omkring 90 kunder med fjärrkyla och det finns utrymme för fler att ansluta sig tack vare den utbyggnad som sker. Om du har en befintlig fastighet så finns troligtvis redan en kyllösning av något slag i byggnaden. Ta kontakt med oss så kan vi se till att även du får fjärrkyla. Vi vill självklart även koppla in helt nya fastigheter till fjärrkylanätet.

Här finns Fjärrkyla i Västerås

Kartan visar befintlig fjärrkyla (blå markeringar) och vision 2030 (orange).

Fjärrkyla på Finnslätten, Västerås