Gå till innehållet
Vy över Västerås

IMD - Individuell mätning och debitering

Individuell mätning och debitering från Mälarenergi är ett säkert sätt att fördela kostnader för el, varmvatten, kallvatten och värme rättvist mellan de boende i en fastighet/samfällighet. IMD gör att er bostadsrättsförening eller samfällighet kan mäta och debitera den individuella förbrukningen i varje enskild lägenhet i fastigheten. 

Nöjdare boende och sparade pengar

IMD är ett enkelt sätt att säkerställa att de boende i en fastighet bara betalar för sin egen användning. Låt Mälarenergi utföra individuell mätning och debitering av till exempel varmvatten, kallvatten och fjärrvärme och få nöjdare boende samtidigt som ni sparar såväl pengar som miljö. En vanlig besparing med IMD vatten eller fjärrvärme är cirka 20 procent totalt för föreningen. 

Vi sköter faktureringen - enklare för er 

Vi har ett väl utbyggt och kvalitetssäkrat system för insamling av data vilket ger en kostnadseffektiv lösning. Självklart sköter Mälarenergi faktureringen över er användning, vilket gör det enklare för er.

Som kund har ni tillgång till Mitt Mälarenergi, er egen portal där ni bland annat kan följa förbrukningen, se fakturor och skapa rapporter. Mitt Mälarenergi fungerar lika bra på datorn och mobilen.

Individuell mätning och debitering av el

När IMD införs innebär det att de boendes privata elabonnemang upphör. De abonnemangen ersätts med ett gemensamt större elabonnemang som upphandlas av föreningen. Det innebär att föreningen blir en större elkund, vilket i sig kan sänka elpriset. Då nätavgiften dessutom utgör en stor och ökande del av hushållens elkostnader kan totalkostnaden för el minska avsevärt. För en normalstor lägenhet kan minskningen bli cirka 1200-1800 kr per år. Med IMD el och solceller kan lägenheterna dessutom få del av solelen som annars bara kan nyttjas av föreningens gemensamma förbrukning.

Observera att IMD el inte fungerar för samfälligheter.

Induviduell mätning och debitering av tappvarmvatten och kallvatten

Varje hushåll betalar för den faktiska mängden varmvatten och kallvatten som de använder. Vinningen med det är både en rättvisare fördelning av kostnaderna, och en minskad vatten- och energiförbrukning, vilket är fördelaktigt för miljön. Vid installation av IMD av vatten minskar förbrukningen generellt med 20 - 40 procent för varmvatten och 5-10 procent för kallvatten. Därmed betalar sig investeringskostnaden inom något år.

 

Individuell mätning och debitering av fjärrvärme

Genom att mäta och debitera varje hushålls faktiska förbrukning kan uppvärmningskostnaderna fördelas mer rättvist. När hushållen betalar för den faktiska mängden energi de använder, har de en direkt ekonomisk anledning att minska sin förbrukning, vilket är avgörande för att uppnå samhällets hållbarhetsmål och minska klimatpåverkan från energisektorn.

Hör av dig så berättar vi mer om IMD!

Vill du veta mer om vad IMD skulle kunna innebära för er? Ringen av våra företagssäljare eller fyll i formuläret nedan.

Företagssäljare

Fakta om IMD

IMD innebär en investeringskostnad som normalt betalar sig på ca 2-3 år.

Vi erbjuder IMD till alla kunder (utom privatpersoner).

Några av fördelarna:

  • Rättvis fördelning av kostnader
  • Användningen debiteras på din elnätsfaktura
  • Ökad kostnadseffektivitet
  • Ökat medvetande kring användning av t ex vatten och värme
Översiktsvyn med olika mätare

Följ din förbrukning på Mitt Mälarenergi

Mitt Mälarenergi är din portal, där du kan följa förbrukningen, se fakturor och skapa rapporter. 

Mitt Mälarenergi