Gå till innehållet

Anvisat avtal och Tillfälligt månadspris

Som nyinflyttat företag i någon av de städer där vi är anvisat elhandelsföretag får företaget automatiskt anvisat avtal med anvisat månadspris om ni inte tecknat något elhandelsavtal.

Anvisat avtal bör alltid ses som ett tillfälligt avtal, därför rekommenderar vi ni som har anvisningsavtal att teckna något av våra andra elhandelsavtal istället, Fast avtal, Rörligt avtal, Mix 50/50 eller Elpoolavtal. Kontakta våra företagssäljare för mer information.

I specifika fall när ett annat elhandelsföretag som inte kan fullfölja sina åtaganden mot den aktuella kunden och Mälarenergi blir anvisat elhandelsföretag inom sitt eget nätområdet debiteras anvisningspriset för kundens elanvändning.

Tillfälligt månadspris

När företagets elavtal löper ut och ni inte väljer att teckna nytt elhandelsavtal hamnar ni automatiskt på Tillfälligt månadspris med ett fast pris i en månad.

Under tiden ni funderar på om och när ni ska teckna nytt elavtal har ni Tillfälligt månadspris. När ni bestämt er för vilket avtal ni vill teckna kan det göras när som helst under denna månad. Tillfälligt månadspris bör dock alltid ses som en kortsiktig lösning. När ni väl vill teckna någon av våra andra avtalsformer kontaktar ni bara våra företagssäljare.

Anvisat månadspris - år 2021

Observera att priserna är inklusive moms.

I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.MånadElpris
(öre/kWh) 


Moms
(öre/kWh)


Totalt
(öre/kWh)

Fast årsavgift
(kr/år)
Jämförpris 2000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 5000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 20 000 kWh/år
(öre/kWh)
Januari  82,40 20,60 103,00 480,00 127,00 112,60 105,40
Februari  82,40 20,60 103,00 480,00 127,00 112,60 105,40
Mars  70,00 17,50 87,50 480,00 111,50 97,10 89,90
April  66,40 16,60 83,00 480,00 107,00 92,60 85,40
Maj  76,00 19,00 95,00 480,00 119,00 104,60 97,40
Juni  71,60 17,90 89,50 480,00 113,50 99,10 91,90
Juli  79,60 19,90 99,50 480,00 123,50 109,10 101,90
Augusti  89,60 22,40 112,00 480,00 136,00 121,60 114,40
September               
Oktober               
November               
December               

 

Tillfälligt månadspris - 2021

Observera att priserna är inklusive moms.

I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.MånadElpris
(öre/kWh) 


Moms
(öre/kWh)


Totalt
(öre/kWh)

Fast årsavgift
(kr/år)
Jämförpris 2000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 5000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 20 000 kWh/år
(öre/kWh)
Januari  81,60 20,40 102,00 420,00 123,00 110,40 104,10
Februari  81,60 20,40 102,00 420,00 123,00 110,40 104,10
Mars  69,20 17,30 86,50 420,00 107,50 94,90 88,60
April  65,60 16,40 82,00 420,00 103,00 90,40 84,10
Maj  75,00 18,75 93,75 420,00 114,75 102,15 95,85
Juni  70,80 17,70 88,50 420,00 109,50 96,90 90,60
Juli  78,80 19,70 98,50 420,00 119,50 106,90 100,60
Augusti  88,80 22,20 111,00 420,00 132,00 119,40 113,10
September               
Oktober               
November               
December               

 

Anvisat månadspris - år 2020

Observera att priserna är inklusive moms.

I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.MånadElpris
(öre/kWh) 


Moms
(öre/kWh)


Totalt
(öre/kWh)

Fast årsavgift
(kr/år)
Jämförpris 2000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 5000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 20 000 kWh/år
(öre/kWh)
Januari  60,80 15,20  76,00  480,00  100,00  85,60  78,40 
Februari  54,80 13,70 68,50  480,00  92,50  78,10  70,90 
Mars  50,80 12,70  63,50  480,00  87,50  73,10  65,90 
April  47,20 11,80  59,00  480,00  83,00  68,60  61,40 
Maj  57,60 14,40 72,00  480,00  96,00  81,60  74,40 
Juni  62,00  15,50  77,50  480,00  101,50  87,10  79,90 
Juli  50,40  12,60  63,00  480,00  87,00  72,60  65,40 
Augusti  63,20 15,80 79,00  480,00  103,00 88,60 81,40 
September  63,20 15,80 79,00 480,00 103,00 88,60 81,40
Oktober  60,00 15,00 75,00 480,00 99,00 84,60 77,40
November  60,00 15,00 75,00 480,00 99,00 84,60 77,40
December  65,60 16,40 82,00 480,00 106,00 91,60 84,40

 

Tillfälligt månadspris - 2020

Observera att priserna är inklusive moms.

I jämförpriset ingår den fasta månadsavgiften.MånadElpris
(öre/kWh) 


Moms
(öre/kWh)


Totalt
(öre/kWh)

Fast årsavgift
(kr/år)
Jämförpris 2000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 5000 kWh/år
(öre/kWh)
Jämförpris 20 000 kWh/år
(öre/kWh)
Januari  60,00 15,00 75,00  420,00   96,00 83,40  77,10 
Februari  54,00 13,50  67,50  420,00  88,50 75,90  69,60 
Mars  50,00  12,50  62,50  420,00  83,50  70,90  64,60 
April  46,40 11,60 58,00 420,00 79,00 66,40  60,10 
Maj  56,80  14,20  71,00  420,00  92,00  79,40  73,10 
Juni  61,20  15,30  76,50  420,00  97,50  84,90  78,60 
Juli  49,60  12,40  62,00  420,00  87,00  72,60  65,40 
Augusti  62,40 15,60  78,00  420,00  99,00  86,40  80,10 
September  62,40 15,60 78,00 420,00 99,00 86,40 80,10
Oktober  59,20 14,80 74,00 420,00 95,00 82,40 77,40
November  59,20 14,80 74,00 420,00 95,00 82,40 77,40
December  64,80 16,20 81,00 420,00 102,00 89,40 83,10
Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)