Gå till innehållet

Koordinatinmätningar

Här kan du kan skicka in koordinatinmätningar på El, Värme, Vatten och Stadsnät.

Alla inmätningar ska utföras enligt respektive inmätningsmallar nedan:
EL inmätningsinstruktion / Checklista EL
Opto inmätningsmallen

Email-adresser till Mälarenergi för:

FV- FK-inmätningar
Opto-inmätningar
EL-inmätningar mejlas till Teamledare/Uppdragsledare/Projektledare för projektet.

Symbofiler CAD

Använd för att förenkla infogandet av rätt symbol i rätt lager, så har vi tagit fram symbolfiler för EL.
Prototyp EL

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB