Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Energi kan aldrig förbrukas - Västerås

Vi arbetar för miljön

Mälarenergi är ett hållbart energibolag. Miljön har alltid varit en hjärtefråga för oss som infraserviceföretag. Vi bidrar till en minskad miljöpåverkan genom en rad olika insatser, bland annat i form av gemensamma lösningar som fjärrvärme, el, vatten och avloppsrening. Vårt årliga Klimatbokslut visar att regionens klimatpåverkan är lägre med Mälarenergis verksamhet än utan. Sedan 2002 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001.

För oss betyder bättrebruk att vi tar det som inte längre går att återbruka, och istället för att lägga det på deponi, gör energi i form av el och fjärrvärme. När vi började bättrebruka avfall på Kraftvärmeverket mer än halverades utsläppen av fossil koldioxid per person i Västerås. Att bättrebruka avfall är det i särklass största bidraget till minskade koldioxidutsläpp i Västerås under senare år. I vårt nya kraftvärmeblock kommer vi att bättrebruka återvunnet. När blocket är igång hösten 2019 kommer vi att helt gå ifrån fossila bränslen som olja och kol. Till år 2020 kommer vi bara använda förnybara och återvunna bränslen när vi producerar fjärrvärme och el. Det kommer hjälpa våra ägare Västerås stad att nå sitt mål att  minska utsläppen av växthusgaser med mer än 60 % per invånare till 2020, jämfört med 1990. Sett till enbart Mälarenergis påverkan nåddes det målet redan 2014.

Fjärrvärme är rätt lösning på rätt plats

Att ha rätt lösning för uppvärmning av hus och lokaler på rätt plats spelar en stor roll för klimatet eftersom all energiproduktion innebär en klimatpåverkan. Därför är det rimligt att jämföra vad många individuella lösningar skulle ha för påverkan jämfört med fjärrvärme. Klimatbokslutet för 2018 visar att Mälarenergi bidrar till att minska klimatpåverkan med motsvarande 557 000 ton koldioxid. Det betyder att med hänsyn till klimatet finns ingen annan produktionsform som slår fjärrvärme för att värma ditt hus. Att ha fjärrvärme i ett år är lika bra för klimatet som att inte köra bil i tre år.

Länk: Mälarenergis Klimatbokslut

Vi gillar vattenkraft. Därför har vi 41 stationer.

Redan år 1891 byggde vi vår första vattenkraftstation i samarbete med det då nystartade företaget ASEA, numera ABB. Kraftstationen är faktiskt ännu i drift, och är fungerar idag som både museum och en väl fungerande anläggning. Vi har idag hela 41 vattenkraftstationer runt om i Mellansverige, varav 36 är småskaliga. Sammanlagt producerar de cirka 200 GWh el per år, beroende på nederbördsförhållandena. Liksom vår första vattenkraftstation har flera av dessa ett högt kulturellt värde, vissa med anor ända från 1500- och 1600-talet. Under åren i Mälarenergis ägo har vi omsorgsfullt renoverat, underhållit och utvecklat varenda en av dem. För oss har det alltid varit viktigt att värna om den småskaliga vattenkraften, precis som att visa hänsyn för ekosystemet i den närliggande miljön.

Våra kunder kan köpa lokal solkraft

I februari 2014 invigdes Sveriges första solpark med en effekt över 1 MW. Tack vare vårt samarbete med ägarna, Kraftpojkarna, kan våra kunder numera köpa all solel som produceras i parken. Solparken ligger mellan Västerås och Enköping och producerar cirka 1,2 miljoner kilowattimmar per år, vilket motsvarar hushållselen i ungefär 400 lägenheter under ett år.

Vi återanvänder restmaterialet

Vi arbetar för att så långt möjligt återanvända och återvinna det restmaterial vi själva ger upphov till i våra processer. Det slam som blir en restprodukt vid avloppsreningen är ett bra exempel på fungerande kretslopp. 2018 gick 43 % av slammet tillbaka till jordbruksmark. På sikt ska allt slam kunna nyttiggöras. 

Genom att röta slammet producerade vi även cirka 1 700 000 kubikmeter gas som förädlas till fordonsgas. Gasen vi producerar motsvarar cirka 1 100 000 liter bensin. Vi återanvänder dessutom alla askor från verksamheten i Kraftvärmeverket som anläggningsmaterial. Undantaget är flygaska från avfallsförbränningen som används för att återställa ett tidigare kalkbrott och där askan är en av huvudbeståndsdelarna i det gips som används som återfyllnad.

Artiklar om hållbarhet

Kundreportage: Idrottsområdet som lyser med solkraft

Har du också sett belysningen på ytterväggen på ABB Arena Syd i Västerås och funderat vad det är? Då är du inte ensam! Här kommer svaret: Det är solpaneler med LED-belysning monterade bakom som kan lysa i regnbågens alla färger. Att montera solpaneler på vägg är inte helt vanligt och Rocklunda fastigheter är de första […] Läs hela nyheten

 1. Faunapassagen är nominerad till Västmanlands arkitekturpris

  En elegant lösning som förhöjer upplevelsen av kraftverksanläggningen. Så säger juryn i sin nominering av faunapassagen vid Mälarenergis vattenkraftstation Turbinbron som är en av fem nominerade till Arkitekturpris i Västmanland 2020. Faunapassagen invigdes i somras och har blivit en populär träffpunkt mitt i centrala Västerås. – Att bygga en faunapassage mitt i en så pass […]
 2. Ladda din elbil hemma och gör ett hållbart miljöval

  Att köpa elbil innebär att du behöver kunna ladda din elbil hemma. Då behöver du installera eller ha tillgång till en laddbox. Du behöver också planerar din körning för att ladda under resans gång och se till att du alltid har med dig laddsladd. I gengäld kör du behagligare, gör ekonomiska vinster och framförallt gör […]
 3. HUB2019 – Tillsammans ska vi göra Sverige till världens första klimatneutrala välfärdsland

  På HUB2019 samlades landets le­dan­de rös­ter och be­sluts­fat­ta­re i energihuvudstaden Västerås för diskutera vår hållbara framtid. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman satte temat för dagen som var Beyond Sustainability genom att lyfta regeringens mål att Sverige till 2045 ska bli världens första klimatneutrala välfärdsland. – För 150 år sedan var Sverige ett av världens fattigaste […]
 4. Mälarenergi bjuder in till Draknästet

  Startups se hit! Nu bjuder Mälarenergi och ABB in till Draknästet. Har du en affärsidé som passar in under något av våra fokusområden ska du passa på att söka. Mälarenergi är ett infraserviceföretag. Våra produkter och tjänster utgör kärnan i flera grundläggande samhällsfunktioner, så som energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att alltid vara tillgängliga för […]
Fler nyheter

Ursprungsmärkning