Gå till innehållet

 

 

Resan mot noll. Picnic vid Mälaren

Hållbarhet varje dag

Klimatfrågan är  Vår högsta prioritet är att nå nettonoll utsläpp av fossil koldioxid i alla led – i minsta detalj. Vi gör det för dig, för Mälardalen och för planeten vi bor på. Här samlar vi allt innehåll om hur vi arbetar med hållbarhet. 

Hållbarhet är inte ett modeord för oss. Det har varit kärnan i allt vi gjort sedan starten 1861. Vi utgår från Agenda 2030 och de sjutton globala målen som innefattar tre dimensioner; ekologisk; social och ekonomisk hållbarhet. Självklart är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001.

OBS! Vi fyller på med innehåll löpande.

Ekologisk hållbarhet - Resan mot noll

Vi har bestämt oss. Senast 2035 ska vi leverera energi med nettonoll utsläpp av fossil koldioxid i alla led. Vi kallar det Resan mot noll.

Resan mot noll

Social hållbarhet

Att säkerställa tillgängligheten i våra leveranser – dygnet runt, året om – är ett av Mälarenergis viktigaste samhällsuppdrag. Men social hållbarhet innefattar också  andra saker.

Social hållbarhet
Dragning av elledning

Klimatbokslut för Mälarenergi

Klimatbokslutet visar att Mälarenergi genom sin verksamhet bidrog till att 381 400 ton koldioxidekvivalenter inte släpptes ut.

Läs klimatbokslutet

Hållbarhetsprojekt

Faunapassage vid Turbinbron

Faunapassager

En faunapassage gör det möjligt för vandringsfisk som asp, öring och ål att ta sig förbi hinder som en vattenkraftsdamm utgör. Men det kan även vara en livsmiljö för arter som flodpärlmussla och öring som trivs i strömmande vatten med stenig botten.

Faunapassager
En medarbetare rullar ut en elkabel

Fjärrvärme avlastar elnätet

När vi använder fjärrvärme till uppvärmning kan vi istället använda el där det gör mest nytta. Det blir allt viktigare när mer och mer av samhället elektrifieras.

Hållbar fjärrvärme avlastar elnätet
Hamre våtmark

Våtmarker gör Mälaren renare

2 miljoner människor är beroende av Mälaren som sin dricksvattentäkt.  I dagvattendammen vid Hamre våtmark renas vatten från bland annat E18, parkeringen vid Hälla shopping och från åkrar som ligger längs Hamrebäcken. Samtidigt är området ett populärt utflyktsmål både sommar och vinter.

Hamre våtmark
Filuren Mälle lär om hur man tar hands om vattnet

Vi lär barnen göra rätt

Varje år delar vi ut sagoboken Frans och Fias vattenäventyr till alla barn i förskoleklasserna i Mälarenergis vattenområde. På så sätt lär barnen sig om vattnets kretslopp och hur man tar hand om vårt vatten.

Mälarenergi i skolan

Hållbara produkter

Fjärrvärme är en hållbar lösning för minskad klimatpåverkan

Fjärrvärme - bra för klimatet

Det är inte bara inomhusklimatet som blir bättre med fjärrvärme. Totalt bidrog Mälarenergi till att 381 000 ton CO2e* inte släpptes ut förra året. I Västerås tätort är 98 % av fastigheterna anslutna till vårt fjärrvärmenät.

Fördelar med fjärrvärmen
En pappa sitter med barnen i soffan och ser glada ut

Schyssta elavtal

Vi är certifierade med ”Schysst elhandel”, en garanti för att vi är en öppen, transparent och pålitlig elhandlare.

Schysst elhandel
Elbil som laddar vid Mälarenergistolpe

Elbilsladdning

Mälarenergi bygger publik laddinfrastruktur runt om i Mälardalen för att förenkla livet för dig som kör laddbart. Vi erbjuder dessutom lösningar för bostadsrättsföreningar och företag.

Laddlösningar