Gå till innehållet
Meny

Hållbarhetredovisning

Vy över Västerås morgon

Hållbarhet varje dag - för att vi bryr oss

Vi bryr oss om samhället vi lever i. Vårt fokus är att leverera hållbar infraservice av högsta kvalitet;  värme, el, schyssta elavtal, vatten och fiber. Varje dag. Med samma höga kvalitet.

Samtidigt bidrar vi till en minskad miljöpåverkan genom en rad olika insatser, några av dem hittar du här. Vårt årliga klimatbokslut visar att regionens klimatpåverkan är lägre med Mälarenergis verksamhet än utan. Självklart är vi  miljöcertifierade enligt ISO 14001.

Flygbild över alla Block

Fjärrvärme - bra för klimatet

Det är inte bara inomhusklimatet som blir bättre med fjärrvärme. Totalt bidrog Mälarenergi till att 754 300 ton CO2e* inte släpptes ut förra året vilket är riktigt bra för miljön. I Västerås tätort är 98 % av fastigheterna anslutna till vårt fjärrvärmenät.

Fördelar med fjärrvärmen
Dragning av elledning

Energi, effekt och nätkapacitet

Fler industrier, fler människor, fler bostäder och fler saker – som alla behöver el. Just nu är vi inne i en tid där behovet av el är större än någonsin, samtidigt som vi går över till en klimatpositiv men mer ojämn elproduktion från sol, vind och vatten.

Så klarar vi framtidens energiförsörjning!

Hållbarhetsredovisningen 2019

Mälarenergi tar ansvar för att vara drivande för ökad hållbarhet i samhället. Vi tar också ansvar, där vi kan, för våra kunders och samarbetspartners möjlighet att leva hållbart. 

Så hjälper vi våra kunder att leva mer hållbart
Faunapassage vid turbinbron

4  faunapassager för ökad biologisk mångfald

Tillsammans med ett större EU projekt, Life IP Rich Waters har vi byggt 3 nya faunapassager och håller just nu på med en fjärde. Mälarenergi arbetar kontinuerligt för att minska miljöpåverkan och bevara den biologiska mångfalden i vattendrag där våra kraftstationer finns.

Miljöåtgärder inom vattenkraften
Hamre våtmark

Våtmarker gör Mälaren renare

2 miljoner människor är beroende av Mälaren som sin dricksvattentäkt.  I dagvattendammen vid Hamre våtmark renas vatten från bland annat E18, parkeringen vid Hälla shopping och från åkrar som ligger längs Hamrebäcken. Samtidigt är området ett populärt utflyktsmål både sommar och vinter.

Hamre våtmark
Solceller på landet

Energitorget

Nu kan alla företag köpa solel från lokala företag i Sverige som har egen solelsproduktion. Perfekt för er som inte har möjlighet att ha egna solpaneler men ändå vill ha närproducerad förnybar el.

Läs mer och reservera solel

Artiklar om hållbarhet

Fiskarna är nöjda med faunapassagen i Västerås

– Mälarenergis faunapassage vid Turbinhuset i Västerås har fungerat bättre än vad jag vågade hoppas på, säger Johan Lind, projektledare Mälarenergi Vattenkraft. Massor av fiskar har passerat våra fiskkameror och där ibland den rödlistade aspen. På vissa ställen har det varit fullt med rom. Vi kan summera premiärsäsongen med att titta in på fiskdata.se. Där […] Läs hela nyheten

 1. 2 Mend-IX – ett samarbete för hållbar och ansvarsfull avfallshantering

  Från och med den 1 oktober ingår Mälarenergi i partnerskapet 2 Mend-IX som initierats av Söderenergi. Tillsammans med Tekniska verken och Umeå Energi arbetar vi nu utefter en standardiserad metod som ska skapa transparens och visa på nyttan med med kraft- och fjärrvärme och att energiåtervinna avfall. 2 Mend-IX ger avfallslämnaren ett kvitto – verifikat […]
 2. Kraftvärmeverket i Västerås kan bli kolsänka

  Mälarenergi har beviljats stöd från Energimyndigheten för att undersöka möjligheterna att avskilja koldioxid från rökgaserna vid Kraftvärmeverket i Västerås. Tekniken kallas CCS – Carbon Capture and Storage. Med Färdplanen för fossilfri uppvärmning har uppvärmningsbranschen, där Mälarenergi ingår, åtagit sig att bidra som kolsänka bortom 2045. Mälarenergi är sedan tidigare med i ett branschgemensamt forskningsprogram som […]
 3. Köp och sälj närproducerad solel på Energitorget

  Allt fler företag vill köpa förnybar solel och visa att de tar ansvar för miljö och hållbarhet, men alla har inte möjlighet att ha en egen solcellsanläggning. Till er har vi skapat Energitorget! Förnybar och närproducerad solel på Energitorget Energitorget är en plats där företag i hela Sverige kan köpa och sälja solel. Företag, bostadsrätter […]
 4. Ny faunapassage vid Gisslarbo kraftverk

  I augusti startade arbetet med att bygga en ny faunapassage och nytt intagsgaller vid Gisslarbo. I steg två byter man också ut turbinerna i kraftverket. En ny faunapassage vid Gisslarbo kraftverk kommer att gynna den biologiska mångfalden. Arbetet sker i samarbete mellan Mälarenergi, Sportfiskarna och Länsstyrelsen. Minimitappning kommer att garantera så det alltid rinner förbi […]
Fler nyheter

Miljörapporter och certifieringar

Ursprungsmärkning