Gå till innehållet
Meny

Miljörapporter och certifieringar

Energi kan aldrig förbrukas - Västerås

Vi arbetar för miljön

Mälarenergi är ett hållbart energibolag. Miljön har alltid varit en hjärtefråga för oss som infraserviceföretag. Vi bidrar till en minskad miljöpåverkan genom en rad olika insatser, bland annat i form av gemensamma lösningar som fjärrvärme, el, vatten och avloppsrening. Vårt årliga Klimatbokslut visar att regionens klimatpåverkan är lägre med Mälarenergis verksamhet än utan. Sedan 2002 är vi miljöcertifierade enligt ISO 14001.

 

Bättrebruk ger lägre koldioxidutsläpp

 

För oss betyder bättrebruk att vi tar det som inte längre går att återbruka, och istället för att lägga det på deponi, gör energi i form av el och fjärrvärme. När vi började bättrebruka avfall på Kraftvärmeverket mer än halverades utsläppen av fossil koldioxid per person i Västerås. Att bättrebruka avfall är det i särklass största bidraget till minskade koldioxidutsläpp i Västerås under senare år. I vårt nya kraftvärmeblock kommer vi att bättrebruka återvunnet. När blocket är igång hösten 2019 kommer vi att helt gå ifrån fossila bränslen som olja och kol. Till år 2020 kommer vi bara använda förnybara och återvunna bränslen när vi producerar fjärrvärme och el. Det kommer hjälpa våra ägare Västerås stad att nå sitt mål att  minska utsläppen av växthusgaser med mer än 60 % per invånare till 2020, jämfört med 1990. Sett till enbart Mälarenergis påverkan nåddes det målet redan 2014.

Fjärrvärme är rätt lösning på rätt plats

Att ha rätt lösning för uppvärmning av hus och lokaler på rätt plats spelar en stor roll för klimatet eftersom all energiproduktion innebär en klimatpåverkan. Därför är det rimligt att jämföra vad många individuella lösningar skulle ha för påverkan jämfört med fjärrvärme. Klimatbokslutet för 2018 visar att Mälarenergi bidrar till att minska klimatpåverkan med motsvarande 557 000 ton koldioxid. Det betyder att med hänsyn till klimatet finns ingen annan produktionsform som slår fjärrvärme för att värma ditt hus. Att ha fjärrvärme i ett år är lika bra för klimatet som att inte köra bil i tre år.

Länk: Mälarenergis Klimatbokslut

Vi gillar vattenkraft. Därför har vi 41 stationer.

Redan år 1891 byggde vi vår första vattenkraftstation i samarbete med det då nystartade företaget ASEA, numera ABB. Kraftstationen är faktiskt ännu i drift, och är fungerar idag som både museum och en väl fungerande anläggning. Vi har idag hela 41 vattenkraftstationer runt om i Mellansverige, varav 36 är småskaliga. Sammanlagt producerar de cirka 200 GWh el per år, beroende på nederbördsförhållandena. Liksom vår första vattenkraftstation har flera av dessa ett högt kulturellt värde, vissa med anor ända från 1500- och 1600-talet. Under åren i Mälarenergis ägo har vi omsorgsfullt renoverat, underhållit och utvecklat varenda en av dem. För oss har det alltid varit viktigt att värna om den småskaliga vattenkraften, precis som att visa hänsyn för ekosystemet i den närliggande miljön.

Våra kunder kan köpa lokal solkraft

I februari 2014 invigdes Sveriges första solpark med en effekt över 1 MW. Tack vare vårt samarbete med ägarna, Kraftpojkarna, kan våra kunder numera köpa all solel som produceras i parken. Solparken ligger mellan Västerås och Enköping och producerar cirka 1,2 miljoner kilowattimmar per år, vilket motsvarar hushållselen i ungefär 400 lägenheter under ett år.

Vi återanvänder restmaterialet

Vi arbetar för att så långt möjligt återanvända och återvinna det restmaterial vi själva ger upphov till i våra processer. Det slam som blir en restprodukt vid avloppsreningen är ett bra exempel på fungerande kretslopp. 2018 gick 43 % av slammet tillbaka till jordbruksmark. På sikt ska allt slam kunna nyttiggöras. 

Genom att röta slammet producerade vi även cirka 1 700 000 kubikmeter gas som förädlas till fordonsgas. Gasen vi producerar motsvarar cirka 1 100 000 liter bensin. Vi återanvänder dessutom alla askor från verksamheten i Kraftvärmeverket som anläggningsmaterial. Undantaget är flygaska från avfallsförbränningen som används för att återställa ett tidigare kalkbrott och där askan är en av huvudbeståndsdelarna i det gips som används som återfyllnad.

Artiklar om hållbarhet

Våra bin är på plats i Nacka

Den 19 juni flyttade ungefär 40.000 bin in i vår bikupa i Nacka. Här ska de bo och producera honung. Samtidigt gynnar de miljön eftersom de är en livsviktig insekt för att vi människor, djur och natur ska kunna finnas till. Bikupan har stått på plats sedan i april, som vi har skrivit om tidigare […] Läs hela nyheten

 1. I huvudet på en ingenjörsstudent

  Efter första året som ingenjörsstudent inom energiområdet slits jag mellan uppgivenhet och framtidstro. Jag är mätt på larmrapporter och miljöhot. Samtidigt är jag väldigt förväntansfull inför sommarjobbet på Mälarenergi och möjligheten att få se hur ett miljöarbete fungerar i praktiken. Det börjar med ett besök från Vietnam och en berättelse om växande sopberg. Det är […]
 2. Nu kan fiskarna äntligen vandra upp i Svartån!

  – I och med faunapassagen går miljön hand i hand med elproduktionen, sa Minoo Akhtarzand, Landshövding i Västmanlands län i sitt tal när faunapassagen vid Mälarenergis kraftstation i Svartån invigdes i veckan. Arbetet med faunapassagen handlar om att skapa en större mångfald i våra åar och vattendrag. Projektet har varit ett samarbete mellan Mälarenergi, Västerås […]
 3. Plocka skräp – för både miljön och hälsan

  JoggaRen(t) – eventet där du kombinerar motion och att plocka skräp. Hållbarhet ur flera perspektiv och en trend som vi gärna vill hänga med på. Vårt första event hölls en junikväll i Nacka. Onsdagen den 12 juni hölls vårt första JoggaRen(t)-event. En liten men tapper skara hade trotsat det befarade regnet och hittat till Finntorp […]
 4. Mälarenergi inviger ny faunapassage i Rällsälven

  Nu på söndag 9 juni inviger vi den nya faunapassagen vid Rällsälvens vattenkraftverk i norra Örebro län. En ny chans för flera akut hotade och rödlistade arter som nu kommer att kunna ta sig till nya livsmiljöer. Välkommen till invigningen av faunapassagen i Rällsälven När: söndag den 9 juni kl. 11.00 Var: För att hitta […]
Fler nyheter

Ursprungsmärkning