Gå till innehållet

Prismodell för fjärrkyla i Västerås City

I januari 2021 införde Mälarenergi en ny prismodell för fjärrkyla i city. Med den nya prismodellen är hela kostnaden för fjärrkyla möjlig att påverka för er som kund. Modellen skapar även en tydligare koppling mellan vår produktion och driften av er specifika kylanläggning. Införandet sker över tre år för att skapa förutsättningar för er som kund att göra gynnsamma förändringar i er kylanläggning om behov finns. Det som kan bidra till att minska er fjärrkylekostnad är er energianvändning samt ett minskat flöde- och effektbehov.

Prismodellens 3 påverkbara delar

Flödesavgift - Flödesavgiften är ett mått på kundcentralens effektivitet. Kunder med låga flöden skapar förutsättningar för en effektivare produktion och distribution. Det är bättre för miljön och skapar goda förutsättningar för lägre fjärrkylataxor.

Effektavgift - Effektavgiften relaterar priset på fjärrkyla till kostnader i produktionen och distributionen. Effektavgiften baseras på årets tre högsta uttagna effekter per timme*

Energipris - Att producera en kWh kyla när det är som varmast kostar mer än samma mängd när det är kallt ute. Energiavgiften relaterar priset på fjärrkyla till kostnader i produktionen.

Om effekt- och energibehovet sänks under de varmaste dagarna sparar vi resurser, vilket ger ett lägre klimatavtryck.

*Effekten beräknas baserat på aktuellt flöde relaterat till 10 °C temperaturskillnad mellan fram- och returledning på inkommande fjärrkyla under årets tre största uttag. 

 

Priser 2024

Säsongspris per
använd MWh
Dec-mars apr, okt-nov maj-sep
  175 kr/MWh 286 kr/MWh 390 kr/MWh

 

Abonnemang (kW) Årsavgift (kr/år) Effektavgift (kr/kW) Flödesavgift (kr/m3)
0-50 2 629 789 0,6
51-100 7 011 701 0,6
101-250 26 730 505 0,6
251-500 54 118 394 0,6
501-1 000 97 939 386 0,6
1 001-10 000 141 720 263 0,6

 Alla priser är exklusive moms, och gäller endast citynätet.