Gå till innehållet

Prismodell för fjärrkyla i Västerås City

I januari 2021 införde Mälarenergi en ny prismodell för fjärrkyla i city. Med den nya prismodellen är hela kostnaden för fjärrkyla möjlig att påverka för er som kund. Modellen skapar även en tydligare koppling mellan vår produktion och driften av er specifika kylanläggning. Införandet sker över tre år för att skapa förutsättningar för er som kund att göra gynnsamma förändringar i er kylanläggning om behov finns. Det som kan bidra till att minska er fjärrkylekostnad är er energianvändning samt ett minskat flöde- och effektbehov.

Prismodellens 3 påverkbara delar

Flödesavgift - Flödesavgiften är ett mått på kundcentralens effektivitet. Kunder med låga flöden skapar förutsättningar för en effektivare produktion och distribution. Det är bättre för miljön och skapar goda förutsättningar för lägre fjärrkylataxor.

Effektavgift - Effektavgiften relaterar priset på fjärrkyla till kostnader i produktionen och distributionen. Effektavgiften baseras på årets tre högsta uttagna effekter per timme*

Energipris - Att producera en kWh kyla när det är som varmast kostar mer än samma mängd när det är kallt ute. Energiavgiften relaterar priset på fjärrkyla till kostnader i produktionen.

Om effekt- och energibehovet sänks under de varmaste dagarna sparar vi resurser, vilket ger ett lägre klimatavtryck.

*Effekten beräknas baserat på aktuellt flöde relaterat till 10 °C temperaturskillnad mellan fram- och returledning på inkommande fjärrkyla under årets tre största uttag. 

 

Priser 2023

Säsongspris per
använd MWh
Dec-mars apr, okt-nov maj-sep
  165 kr/MWh 270 kr/MWh 360 kr/MWh

 

Abonnemang (kW) Årsavgift (kr/år) Effektavgift (kr/kW) Flödesavgift (kr/m3)
0-50 2 480 744 0,6
51-100 6 614 661 0,6
101-250 25 217 476 0,6
251-500 51 055 372 0,6
501-1 000 92 395 289 0,6
1 001-10 000 133 698 248 0,6

 Alla priser är exklusive moms, och gäller endast citynätet.