Gå till innehållet

Ny prismodell för fjärrkyla i Västerås City

Mälarenergi införde 1 januari en ny prismodell för fjärrkyla i city.

Med den nya prismodellen är hela kostnaden för fjärrkyla möjlig att påverka för er som kund. Modellen skapar även en tydligare koppling mellan vår produktion och driften av er specifika kylanläggning.

Införandet sker över tre år för att skapa förutsättningar för er som kund att göra gynnsamma förändringar i er kylanläggning om behov finns.

Det som mest kan minska er kostnad för fjärrkyla inom ramen för den nya prismodellen är utöver energianvändning minskat flöde och effektbehov.

Den nya prismodellen för fjärrkyla innehåller förutom effektavgift och energipris även en flödesavgift.

Ny prismodell från 1 januari 2021

Flödesavgift - Flödesavgiften är ett mått på kundcentralens effektivitet. Kunder med låga flöden skapar förutsättningar för en mer effektiv produktion och distribution. Det är både bättre för miljön och skapar även goda förutsättningar för långsiktigt lägre fjärrkylataxor

Effektavgift - Effektavgiften relaterar priset på fjärrkyla till kostnader i produktionen och distributionen. Sänks effektbehovet de varmaste dagarna sparar vi resurser och får en lägre klimatbelastning. Effektavgiften baseras på årets tre högsta uttagna effekter per timme*

Energipris - Att producera en kWh kyla när det är som varmast kostar mer än samma mängd energi när det är kallt ute. Energiavgiften relaterar priset på fjärrkyla till kostnader i produktionen. Sänks energibehovet de varmaste dagarna sparar vi resurser och får även av det en lägre klimatbelastning.

*Effekten beräknas baserat på aktuellt flöde relaterat till 10 °C temperaturskillnad mellan fram- och returledning på inkommande fjärrkyla under årets tre största uttag. 

 

Priser

Säsongspris per
använd MWh
Dec-mars apr, okt-nov maj-sep
  168 kr/MWh 273 kr/MWh 357 kr/MWh

 

Abonnemang (kW) Årsavgift (kr/år) Effektavgift (kr/kW) Flödesavgift (kr/m3)
0-50 2 385 716 0,2
51-100 6 360 636 0,2
101-250 24 248 457 0,2
251-500 49 091 358 0,2
501-1 000 88 841 278 0,2
1 001-10 000 128 555 239 0,2

 Alla priser är exklusive moms.

 

Allmänna villkor för fjärrkyla