Gå till innehållet

Fjärrvärmepriser

Du som kund har möjlighet att påverka både din energianvändning och ditt effektuttag. Prismodellen baseras på uppmätta tim-effekter istället för beräknade värden som vi använt i den tidigare prislistan. Med dagens tillgängliga teknik kan vi mäta och samla in data med kortare intervaller, vilket ger en mer rättvis prissättning.

Har du mindre flerfamiljshus med 2-4 st lägenheter

Fjärrvärmepriser 2024

 • Fjärrvärmepriser Västerås/Hallstahammar

  Priser för 2024

  Rörligt fjärrvärmepris för stora fastigheter och grupphusanslutna småhus

    Pris ex moms Pris inkl moms
  Basenergi 436 Kr/MWh 545 Kr/MWh
  Spetsenergi 1 150 Kr/MWh 1 437,50 Kr/MWh
  Sommarpris 188 Kr/MWh 235 Kr/MWh

   

   Grundavgifter för stora fastigheter

  Baseffekt kW Fast avgift kr/år Baseffekt
  kr/kW och år
  Maxeffekt
  kr/Kw och år
  Överuttagsavgift kr/Kw och år
  10-24 310 974 585 1 180
  25-79 2 072 904 585 1 180
  80-149 9 618 810 585 1 180
  150-249 27 082 694 585 1 180
  250-499 67 190 534 585 1 180
  >499 145 325 378 585 1 180

  Grundavgift gruppanslutna småhus

  Baseffekt effekt kW Fast avgift kr/år Baseffekt
  kr/kW och år
  Maxeffekt
  kr/kW och år
  Överuttagsavgift kr/Kw och år
  0-24 225 780 470 948
  25-79 1 484 730 470 948
  80-149 8 463 643 470 948
  150-249 22 620 549 470 948
  250-499 53 712 425 470 948
  > 499 117 820 297 470 948

  Alla priser är exklusive moms.

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

   

   

 • Fjärrvärmepriser Kungsör

  Priser för 2024

  Rörligt fjärrvärmepris för stora fastigheter

    Pris ex moms Pris inkl moms
  Basenergi 448 Kr/MWh 560 Kr/MWh
  Spetsenergi 1150 Kr/MWh 1437,50 Kr/MWh
  Sommarpris 300 Kr/MWh 375 Kr/MWh

   

  Grundavgift stora fastigheter 

  Baseffekt kW Fast avgift  kr/år Baseffekt kr/kW och år Maxeffekt kr/kW och år Överuttagsavgift kr/Kw och år
  0-24 310 974 590 1 150
  25-79 2 072 904 590 1 150
  80-149 9 618 810 590 1 150
  150-249 27 082 694 590 1 150
  250-499 67 190 534 590 1 150
  ≥500 145 325 378 590 1 150

   

  Prisexempel för Kungsör

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

   

   

 • Fjärrvärmepriser Surahammar

  Priser för 2024

  Rörligt fjärrvärmepris för stora fastigheter

    Pris ex moms Pris inkl moms
  Basenergi 480 Kr/MWh 600 Kr/MWh
  Spetsenergi 1 200 Kr/MWh 1 500 Kr/MWh
  Sommarpris 200 Kr/MWh 250 Kr/MWh

   

  Grundavgift stora fastigheter

  Baseffekt kW Fast avgift kr/år Baseffekt kr/kW och år Maxeffekt kr/kW och år Överuttagsavgift kr/Kw och år
  0-24 350 1 110 620 1 200
  25-79 2 114 1 040 620 1 200
  80-149 9 661 946 620 1 200
  150-249 27 126 830 620 1 200
  250-499 67 235 670 620 1 200
  ≥500 145 370 514 620 1 200

  Prisexempel Surahammar

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

   

   

 • Fjärrvärmepriser Virsbo och Ramnäs

  Priser för 2024

  Rörligt fjärrvärmepris för stora fastigheter

    Pris ex moms Pris inkl moms
  Rörligt pris 544 Kr/MWh 680 Kr/MWh

   

  Grundavgift stora fastigheter

  Abonnerad effekt
  kW
  Fast avgift kr/år Baseffekt kr/kW och år
  0-49 200 1 335
  50-149 2 504 1 289
  150-299 12 570 1 222
  300-999 30 012 1 164

   

 • Fjärrvärme under byggprocessen (byggvärme)

  Fjärrvärmepriser under byggprocessen

  Prissättning för fastigheter som är under uppbyggnad men behöver värme innan fastigheten är färdigbyggd: ni betalar bara för den värme som förbrukas och har inga fasta avgifter, vilket är en fördel för er som kund när ni inte förbrukar värme under hela byggprocessen.       

    Pris ex moms Pris inkl moms
  Jan-feb, dec 826 Kr/MWh 1 032,50 Kr/MWh
  Mar-maj, sep-nov 746 Kr/MWh 923,50 Kr/MWh
  Jun-aug 366 Kr/MWh 457,50 Kr/MWh

   

 •                           

  Prismodell fjärrvärmeDiagram över effekt taxaBaseffekt

  Baseffekten mäts varje timme och reglerar ert energipris. Er baseffektnivå justeras av Mälarenergi vid årsskiftet. Ni har själva möjlighet att justera er baseffekt en gång om året. Vid förändringar i fastigheten som påverkar effektbehovet är det viktigt att anmäla förändringar för eventuell korrigering av max- och baseffektvärde.

  Maxeffekt

  Maxeffekten bestäms utifrån det högsta dygnsmedelvärdet som uppmätts under ett bränsleår (1/7-30/6). Er maxeffektnivå justeras av Mälarenergi vid årsskiftet. Ni har själva möjlighet att justera er maxeffekt en gång om året, Vid förändringar i fastigheten som påverkar effektbehovet är det viktigt att anmäla förändringar för eventuell korrigering av max- och baseffektvärde.

  Basenergi

  Basenergi är den energi som ligger under baseffektnivån. Basenergin har ett lägre energipris och den största delen av er energianvändning hamnar här.

  Spetsenergi

  Spetsenergi är den energi ni använder när förbrukningen är högre än er baseffektnivå. Spetsenergi har ett högre energipris som används under t.ex. kalla perioder.

  Förändringar i fastigheten

  Kontakta Mälarenergi om ni gör förändringar i fastigheten som påverkar effekt- och energiuttaget.

  Du har möjlighet att korrigera din bas- och maxeffekt en gång per år. För att korrigera kontaktar du Mälarenergi, som gör en avstämning innan ändringen görs. Valet av ändring måste vara Mälarenergi tillhanda senast en månad före ikraftträdandet.

  Överuttag av maxeffekt

  Om ni som kund inte väljer Mälarenergis rekommenderade maxeffektnivå kan ni kontakta Mälarenergi för att korrigera effektnivån. Skulle det visa sig att er anläggning tar ut en högre maxeffekt än ni själva har satt debiteras en överuttagsavgift på den överskridande effekten.

  Har ni frågor gällande prissättningen för fjärrvärme? Kontakta oss på Företagskundcenter.För att se hur just er energianvändning ser ut, logga in på Mitt Mälarenergi