Gå till innehållet
Meny

Fjärrvärmepriser

Som ett led i vårt arbete mot ett hållbart samhälle införde vi en ny prismodell för fjärrvärme från och med 1 augusti 2018. För dig som kund innebär det att du får större möjlighet att påverka både din fjärrvärmekostnad och din miljö- och klimatpåverkan.

Med den nya prismodellen får du som kund möjlighet att påverka både din energianvändning och ditt effektuttag. Den nya prismodellen baseras på uppmätta tim-effekter istället för beräknade värden som vi använt i den tidigare prislistan. Med dagens tillgängliga teknik kan vi mäta och samla in data med kortare intervaller, vilket ger en mer rättvis prissättning.

Priser 2021

 • Fjärrvärmepriser Västerås/Hallstahammar 2021
  Säsongspris per använd MWh Jan-maj Jun-aug Sep-dec
  Basenergi 362 kr/MWh 150  kr/MWh 362  kr/MWh
  Spetsenergi 1 040 kr/MWh 150  kr/MWh 1040  kr/MWh
         

   Organisationer, företag, brf

  Abonnemang med baseffekt kW Fast avgift per abonnemang kr/år Baseffekt
  kr/kW och år
  Maxeffekt
  kr/Kw och år
  Överuttagsavgift kr/Kw
  0-24 200 824 500 1 000
  25-79 1 450 761 500 1 000
  80-149 8 150 677 500 1 000
  150-249 22 350 583 500 1 000
  250-499 55 850 449 500 1 000
  >500 121 400 319 500 1 000

  Gruppanslutna småhus, kulvert >20m

  Abonnemang med baseffekt effekt kW Fast avgift per abonnemang kr/år Baseffekt
  kr/kW och år
  Maxeffekt
  kr/kW och år
  Överuttagsavgift kr/Kw
  0-24 164 650 400 800
  25-79 1 210 610 400 800
  80-149 6 650 540 400 800
  150-249 18 200 465 400 800
  250-499 44 900 360 400 800
  > 500 97 200 255 400 800

  Alla priser är exklusive moms.

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

 • Fjärrvärmepriser Kungsör 2021

  Avgift per abonnemang

  Abonnemang med baseffekt kW Fast avgift per abonnemang kr/år Baseffekt kr/kW och år Maxeffekt kr/kW och år Överuttagsavgift kr/Kw
  0-24 191 790 500 1 000
  25-79 1 421 739 500 1 000
  80-149 7 954 656 500 1 000
  150-249 21 724 564 500 1 000
  250-499 53 884 435 500 1 000
  ≥500 116 904 309 500 1 000

   

  Säsongspris per använd MWh

    Jan – Maj, kr/MWh Jun – Aug, kr/MWh Sep – Dec, kr/MWh
  Basenergi 382 300 382
  Spetsenergi 1 040 300 1 040

  Alla priser är exklusive moms.

  Prisexempel för Kungsör

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

 • Fjärrvärmepriser Surahammar 2021

  Avgift per abonnemang

  Abonnemang med baseffekt kW Fast avgift per abonnemang kr/år Baseffekt kr/kW och år Maxeffekt kr/kW och år Överuttagsavgift kr/Kw
  0-24 191 1 040 500 1 000
  25-79 1 421 991 500 1 000
  80-149 7 954 910 500 1 000
  150-249 21 724 818 500 1 000
  250-499 53 884 688 500 1 000
  ≥500 116 904 562 500 1 000

  Säsongspris per använd MWh

    Jan – Maj, kr/MWh Jun – Aug, kr/MWh Sep – Dec, kr/MWh
  Basenergi 400 250 400
  Spetsenergi 1 200 250 1 200

  Prisexempel Surahammar

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

 • Prismodell fjärrvärme

  Diagram över effekt taxa

  Baseffekt

  Baseffekten mäts varje timme och reglerar ert energipris. Er baseffektnivå justeras av Mälarenergi vid årsskiftet. Ni har själva möjlighet att justera er baseffekt en gång om året. Vid förändringar i fastigheten som påverkar effektbehovet är det viktigt att anmäla förändringar för eventuell korrigering av max- och baseffektvärde.

  Maxeffekt

  Maxeffekten bestäms utifrån det högsta dygnsmedelvärdet som uppmätts under ett bränsleår (1/7-30/6). Er maxeffektnivå justeras av Mälarenergi vid årsskiftet. Ni har själva möjlighet att justera er maxeffekt en gång om året, Vid förändringar i fastigheten som påverkar effektbehovet är det viktigt att anmäla förändringar för eventuell korrigering av max- och baseffektvärde.

  Basenergi

  Basenergi är den energi som ligger under baseffektnivån. Basenergin har ett lägre energipris och den största delen av er energianvändning hamnar här.

  Spetsenergi

  Spetsenergi är den energi ni använder när förbrukningen är högre än er baseffektnivå. Spetsenergi har ett högre energipris som används under t.ex. kalla perioder.

  Förändringar i fastigheten

  Kontakta Mälarenergi om ni gör förändringar i fastigheten som påverkar effekt- och energiuttaget.

  Du har möjlighet att korrigera din bas- och maxeffekt en gång per år. För att korrigera kontaktar du Mälarenergi, som gör en avstämning innan ändringen görs. Valet av ändring måste vara Mälarenergi tillhanda senast en månad före ikraftträdandet.

  Överuttag av maxeffekt

  Om ni som kund inte väljer Mälarenergis rekommenderade maxeffektnivå kan ni kontakta Mälarenergi för att korrigera effektnivån. Skulle det visa sig att er anläggning tar ut en högre maxeffekt än ni själva har satt debiteras en överuttagsavgift på den överskridande effekten.

  Har ni frågor gällande prissättningen för fjärrvärme? 

  Kontakta oss på Företagskundcenter.

  För att se hur just er energianvändning ser ut, logga in på Mina Sidor .