Gå till innehållet

Fjärrvärmepriser

Du som kund har möjlighet att påverka både din energianvändning och ditt effektuttag. Prismodellen baseras på uppmätta tim-effekter istället för beräknade värden som vi använt i den tidigare prislistan. Med dagens tillgängliga teknik kan vi mäta och samla in data med kortare intervaller, vilket ger en mer rättvis prissättning.

Priser 2022

 • Fjärrvärmepriser Västerås/Hallstahammar 2022
  Säsongspris per använd MWh Jan-maj Jun-aug Sep-dec
  Basenergi 364 kr/MWh 150  kr/MWh 364  kr/MWh
  Spetsenergi 1 040 kr/MWh 150  kr/MWh 1040  kr/MWh
         

   Organisationer, företag, brf

  Abonnemang med baseffekt kW Fast avgift per abonnemang kr/år Baseffekt
  kr/kW och år
  Maxeffekt
  kr/Kw och år
  Överuttagsavgift kr/Kw
  0-24 216 892 500 1 000
  25-79 1 569 823 500 1 000
  80-149 8 818 733 500 1 000
  150-249 24 183 631 500 1 000
  250-499 60 430 486 500 1 000
  >500 131 355 345 500 1 000

  Gruppanslutna småhus, kulvert >20m

  Abonnemang med baseffekt effekt kW Fast avgift per abonnemang kr/år Baseffekt
  kr/kW och år
  Maxeffekt
  kr/kW och år
  Överuttagsavgift kr/Kw
  0-24 181 717 400 800
  25-79 1 335 673 400 800
  80-149 7 335 596 400 800
  150-249 20 075 513 400 800
  250-499 49 525 397 400 800
  > 500 107 212 281 400 800

  Alla priser är exklusive moms.

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

 • Fjärrvärmepriser Kungsör 2022

  Avgift per abonnemang

  Abonnemang med baseffekt kW Fast avgift per abonnemang kr/år Baseffekt kr/kW och år Maxeffekt kr/kW och år Överuttagsavgift kr/Kw
  0-24 191 790 500 1 000
  25-79 1 421 739 500 1 000
  80-149 7 954 656 500 1 000
  150-249 21 724 564 500 1 000
  250-499 53 884 435 500 1 000
  ≥500 116 904 309 500 1 000

   

  Säsongspris per använd MWh

    Jan – Maj, kr/MWh Jun – Aug, kr/MWh Sep – Dec, kr/MWh
  Basenergi 382 300 382
  Spetsenergi 1 040 300 1 040

  Alla priser är exklusive moms.

  Prisexempel för Kungsör

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

 • Fjärrvärmepriser Surahammar 2022

  Avgift per abonnemang

  Abonnemang med baseffekt kW Fast avgift per abonnemang kr/år Baseffekt kr/kW och år Maxeffekt kr/kW och år Överuttagsavgift kr/Kw
  0-24 193 1 050 500 1 000
  25-79 1 435 1001 500 1 000
  80-149 8 034 919 500 1 000
  150-249 21 941 826 500 1 000
  250-499 54 423 695 500 1 000
  ≥500 118 073 568 500 1 000

  Säsongspris per använd MWh

    Jan – Maj, kr/MWh Jun – Aug, kr/MWh Sep – Dec, kr/MWh
  Basenergi 404 228 404
  Spetsenergi 1 200 228 1 200

  Prisexempel Surahammar

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

 • Prismodell fjärrvärme

  Diagram över effekt taxa

  Baseffekt

  Baseffekten mäts varje timme och reglerar ert energipris. Er baseffektnivå justeras av Mälarenergi vid årsskiftet. Ni har själva möjlighet att justera er baseffekt en gång om året. Vid förändringar i fastigheten som påverkar effektbehovet är det viktigt att anmäla förändringar för eventuell korrigering av max- och baseffektvärde.

  Maxeffekt

  Maxeffekten bestäms utifrån det högsta dygnsmedelvärdet som uppmätts under ett bränsleår (1/7-30/6). Er maxeffektnivå justeras av Mälarenergi vid årsskiftet. Ni har själva möjlighet att justera er maxeffekt en gång om året, Vid förändringar i fastigheten som påverkar effektbehovet är det viktigt att anmäla förändringar för eventuell korrigering av max- och baseffektvärde.

  Basenergi

  Basenergi är den energi som ligger under baseffektnivån. Basenergin har ett lägre energipris och den största delen av er energianvändning hamnar här.

  Spetsenergi

  Spetsenergi är den energi ni använder när förbrukningen är högre än er baseffektnivå. Spetsenergi har ett högre energipris som används under t.ex. kalla perioder.

  Förändringar i fastigheten

  Kontakta Mälarenergi om ni gör förändringar i fastigheten som påverkar effekt- och energiuttaget.

  Du har möjlighet att korrigera din bas- och maxeffekt en gång per år. För att korrigera kontaktar du Mälarenergi, som gör en avstämning innan ändringen görs. Valet av ändring måste vara Mälarenergi tillhanda senast en månad före ikraftträdandet.

  Överuttag av maxeffekt

  Om ni som kund inte väljer Mälarenergis rekommenderade maxeffektnivå kan ni kontakta Mälarenergi för att korrigera effektnivån. Skulle det visa sig att er anläggning tar ut en högre maxeffekt än ni själva har satt debiteras en överuttagsavgift på den överskridande effekten.

  Har ni frågor gällande prissättningen för fjärrvärme? 

  Kontakta oss på Företagskundcenter.

  För att se hur just er energianvändning ser ut, logga in på Mitt Mälarenergi .