Gå till innehållet

Fjärrvärmepriser

Du som kund har möjlighet att påverka både din energianvändning och ditt effektuttag. Prismodellen baseras på uppmätta tim-effekter istället för beräknade värden som vi använt i den tidigare prislistan. Med dagens tillgängliga teknik kan vi mäta och samla in data med kortare intervaller, vilket ger en mer rättvis prissättning.

Har du mindre flerfamiljshus med 2-4 st lägenheter

 • Fjärrvärmepriser Västerås/Hallstahammar

  Priser för 2023

  Rörligt fjärrvärmepris för stora fastigheter och grupphusanslutna småhus

    Pris ex moms Pris inkl moms
  Basenergi 378 Kr/MWh 472,50 Kr/MWh
  Spetsenergi 1 040 Kr/MWh 1 300 Kr/MWh
  Sommarpris 150 Kr/MWh 187,50 Kr/MWh

   

   Grundavgifter för stora fastigheter

  Baseffekt kW Fast avgift kr/år Baseffekt
  kr/kW och år
  Maxeffekt
  kr/Kw och år
  Överuttagsavgift kr/Kw och år
  10-24 211 923 505 1 010
  25-79 1 669 865 505 1 010
  80-149 8 970 774 505 1 010
  150-249 25 230 666 505 1 010
  250-499 63 832 512 505 1 010
  >499 138 460 363 505 1 010

  Grundavgift gruppanslutna småhus

  Baseffekt effekt kW Fast avgift kr/år Baseffekt
  kr/kW och år
  Maxeffekt
  kr/kW och år
  Överuttagsavgift kr/Kw och år
  0-24 200 753 405 810
  25-79 1 408 705 405 810
  80-149 7 906 624 405 810
  150-249 21 159 536 405 810
  250-499  51 245 416 405 810
  > 499 111 350 296 405 810

  Alla priser är exklusive moms.

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

  Priser för 2022

  Säsongspris per använd MWh Jan-maj Jun-aug Sep-dec
  Basenergi 364 kr/MWh 150  kr/MWh 364  kr/MWh
  Spetsenergi 1 040 kr/MWh 150  kr/MWh 1040  kr/MWh
         

   Organisationer, företag, brf

  Abonnemang med baseffekt kW Fast avgift per abonnemang kr/år Baseffekt
  kr/kW och år
  Maxeffekt
  kr/Kw och år
  Överuttagsavgift kr/Kw
  0-24 216 892 500 1 000
  25-79 1 569 823 500 1 000
  80-149 8 818 733 500 1 000
  150-249 24 183 631 500 1 000
  250-499 60 430 486 500 1 000
  >500 131 355 345 500 1 000

  Gruppanslutna småhus, kulvert >20m

  Abonnemang med baseffekt effekt kW Fast avgift per abonnemang kr/år Baseffekt
  kr/kW och år
  Maxeffekt
  kr/kW och år
  Överuttagsavgift kr/Kw
  0-24 181 717 400 800
  25-79 1 335 673 400 800
  80-149 7 335 596 400 800
  150-249 20 075 513 400 800
  250-499 49 525 397 400 800
  > 500 107 212 281 400 800

  Alla priser är exklusive moms.

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

 • Fjärrvärmepriser Kungsör

  Priser för 2023

  Rörligt fjärrvärmepris för stora fastigheter

    Pris ex moms Pris inkl moms
  Basenergi 400 Kr/MWh 500 Kr/MWh
  Spetsenergi 1 040 Kr/MWh 1 300 Kr/MWh
  Sommarpris 300 Kr/MWh 375 Kr/MWh

   

  Grundavgift stora fastigheter 

  Baseffekt kW Fast avgift  kr/år Baseffekt kr/kW och år Maxeffekt kr/kW och år Överuttagsavgift kr/Kw och år
  0-24 190 790 508 1 016
  25-79 1 475 760 508 1 016
  80-149 8 290 675 508 1 016
  150-249 22 595 580 508 1 016
  250-499 55 900 447 508 1 016
  ≥500 120 500 318 508 1 016

   

  Prisexempel för Kungsör

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

  Priser för 2022

  Avgift per abonnemang

  Abonnemang med baseffekt kW Fast avgift per abonnemang kr/år Baseffekt kr/kW och år Maxeffekt kr/kW och år Överuttagsavgift kr/Kw
  0-24 191 790 500 1 000
  25-79 1 421 739 500 1 000
  80-149 7 954 656 500 1 000
  150-249 21 724 564 500 1 000
  250-499 53 884 435 500 1 000
  ≥500 116 904 309 500 1 000

   

  Säsongspris per använd MWh

    Jan – Maj, kr/MWh Jun – Aug, kr/MWh Sep – Dec, kr/MWh
  Basenergi 382 300 382
  Spetsenergi 1 040 300 1 040

  Alla priser är exklusive moms.

  Prisexempel för Kungsör

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

 • Fjärrvärmepriser Surahammar

  Priser för 2023

  Rörligt fjärrvärmepris för stora fastigheter

    Pris ex moms Pris inkl moms
  Basenergi 416 Kr/MWh 520 Kr/MWh
  Spetsenergi 1 200 Kr/MWh 1 500 Kr/MWh
  Sommarpris 196 Kr/MWh 245 Kr/MWh

   

  Grundavgift stora fastigheter

  Baseffekt kW Fast avgift kr/år Baseffekt kr/kW och år Maxeffekt kr/kW och år Överuttagsavgift kr/Kw och år
  0-24 186 1 029 508 1 016
  25-79 1 452 1 012 508 1 016
  80-149 8 134 929 508 1 016
  150-249 22 295 835 508 1 016
  250-499 55 444 703 508 1 016
  ≥500 119 732 574 508 1 016

  Prisexempel Surahammar

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

  Priser för 2022

  Rörligt fjärrvärmepris för stora fastigheter och grupphusanslutna småhus

    Pris ex moms Pris inkl moms
  Basenergi 416 Kr/MWh 520 Kr/MWh
  Spetsenergi 1 200 Kr/MWh 1 500 Kr/MWh
  Sommarpris 196 Kr/MWh 245 Kr/MWh

   

  Grundavgift stora fastigheter

  Baseffekt kW Fast avgift kr/år Baseffekt kr/kW och år Maxeffekt kr/kW och år Överuttagsavgift kr/Kw och år
  0-24 186 1 029 508 1 016
  25-79 1 452 1 012 508 1 016
  80-149 8 134 929 508 1 016
  150-249 22 295 835 508 1 016
  250-499 55 444 703 508 1 016
  ≥500 119 732 574 508 1 016

  Prisexempel Surahammar

  Prisexempel på fjärrvärmekostnad för småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter.

 • Fjärrvärme under byggprocessen (byggvärme)

  Fjärrvärmepriser under byggprocessen

  Prissättning för fastigheter som är under uppbyggnad men behöver värme innan fastigheten är färdigbyggd: ni betalar bara för den värme som förbrukas och har inga fasta avgifter, vilket är en fördel för er som kund när ni inte förbrukar värme under hela byggprocessen.       

    Pris ex moms Pris inkl moms
  Jan-feb, dec 826 Kr/MWh 1 032,50 Kr/MWh
  Mar-maj, sep-nov 746 Kr/MWh 923,50 Kr/MWh
  Jun-aug 366 Kr/MWh 457,50 Kr/MWh

   

 •                           

  Prismodell fjärrvärmeDiagram över effekt taxaBaseffekt

  Baseffekten mäts varje timme och reglerar ert energipris. Er baseffektnivå justeras av Mälarenergi vid årsskiftet. Ni har själva möjlighet att justera er baseffekt en gång om året. Vid förändringar i fastigheten som påverkar effektbehovet är det viktigt att anmäla förändringar för eventuell korrigering av max- och baseffektvärde.

  Maxeffekt

  Maxeffekten bestäms utifrån det högsta dygnsmedelvärdet som uppmätts under ett bränsleår (1/7-30/6). Er maxeffektnivå justeras av Mälarenergi vid årsskiftet. Ni har själva möjlighet att justera er maxeffekt en gång om året, Vid förändringar i fastigheten som påverkar effektbehovet är det viktigt att anmäla förändringar för eventuell korrigering av max- och baseffektvärde.

  Basenergi

  Basenergi är den energi som ligger under baseffektnivån. Basenergin har ett lägre energipris och den största delen av er energianvändning hamnar här.

  Spetsenergi

  Spetsenergi är den energi ni använder när förbrukningen är högre än er baseffektnivå. Spetsenergi har ett högre energipris som används under t.ex. kalla perioder.

  Förändringar i fastigheten

  Kontakta Mälarenergi om ni gör förändringar i fastigheten som påverkar effekt- och energiuttaget.

  Du har möjlighet att korrigera din bas- och maxeffekt en gång per år. För att korrigera kontaktar du Mälarenergi, som gör en avstämning innan ändringen görs. Valet av ändring måste vara Mälarenergi tillhanda senast en månad före ikraftträdandet.

  Överuttag av maxeffekt

  Om ni som kund inte väljer Mälarenergis rekommenderade maxeffektnivå kan ni kontakta Mälarenergi för att korrigera effektnivån. Skulle det visa sig att er anläggning tar ut en högre maxeffekt än ni själva har satt debiteras en överuttagsavgift på den överskridande effekten.

  Har ni frågor gällande prissättningen för fjärrvärme? Kontakta oss på Företagskundcenter.För att se hur just er energianvändning ser ut, logga in på Mitt Mälarenergi