Gå till innehållet

El märkt med Bra Miljöval

Bra Miljöval är idag Sveriges enda miljömärkning för el. Genom Bra miljöval ställs hårda krav på hur elen produceras och att påverkan på miljön från elproduktion ständigt ska minska. Förutom hårda miljökrav går också en del av intäkterna för varje såld kilowattimme el märkt Bra Miljöval till olika projekt för att reparera miljöskador och minska elanvändningen genom energieffektivisering.

Bra miljöval – mer än bara förnybar energi

För varje kilowattimme Bra Miljöval-märkt el som säljs betalar Mälarenergi pengar till Naturskyddsföreningens miljöfond, energieffektiviseringsfond och investeringsfond. Pengarna går till att stödja arbetet med att minska och återställa miljöskador. Hundratals miljöprojekt i Sverige och Norge har fått stöd, tack vare alla som valt el märkt Bra Miljöval. Bland annat har det byggts vattenpassager förbi vattenkraftverk runt om i landet, överlevnaden för hotade arter som flodpärlmussla, ål och andra vattenlevande arter har underlättats och mängder av energieffektiviseringsprojekt har genomförts.

Läs mer om Bra miljöval hos Naturskyddsföreningen här!


Publicerad av: Mälarenergi Försäljning AB (elhandel)