Gå till innehållet
Tak med solceller

Mikroproducent eller elproducent?

Har du en egen anläggning som producerar el med solceller eller vindkraft och är kopplad till Mälarenergis elnät? Då är du en elproducent och kan sälja överskottet av din el till oss. 

Mikroproducent 

Alla som tillför el till elnätet är elproducenter. När du installerar en mindre solanläggning på en villa/ett fritidsboende är du oftast mikroproducent - en mindre elproducent, som slipper betala elnätsavgiften för sitt inmatningsabonnemang till nätägaren. För att bli mikroproducent gäller följande krav:

  • Din mätarsäkring får inte vara större än 63 Ampere
  • Effekten får inte vara högre än 43,5 kilowatt.

Fördelar med att vara mikroproducent

Som mikroproducent har du rätt till följande skattelättnader:

  • Befrielse från energiskatt - En mikroproducent är befriad från energiskatt men det är även alla andra anläggningar med en installerad effekt under 255 kilowatt (kW). Om en kund skall betala energiskatt så gäller det den egenanvända elen och då 0,5 öre per kilowattimme.
  • Skattereduktion - Om el som produceras med solceller på villataket inte används i det egna hushållet kommer överskottet att matas in till elnätet. Som elproducent av förnyelsebar el-energi har kund med anläggning med maximal mätarsäkring om 100A rätt att få en skattereduktion för den el som matas in till nätet. Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme (kWh), dock max 18.000 kronor per år.
Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB