Gå till innehållet

Utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Avloppsreningsverket är byggt för att i första hand ta emot och rena hushållsvatten. Reningsverket kan ta emot avloppsvatten från industrier och andra verksamheter om det inte skiljer sig för mycket från hushållsspillvatten.

Det är viktigt att alla som är anslutna till ett kommunalt avloppsnät hjälps åt att förhindra att oönskade ämnen förs till avloppssystemet.

Vid utsläpp av ämnen till dag- eller spillvattennätet, som kan försämra reningen, slamkvaliteten eller recipienten - ska Mälarenergi omgående kontaktas. Det är viktigt att åtgärder därefter genomförs för att förhindra att nya liknande utsläpp sker från samma ställe.