Gå till innehållet
Swedac

Ackrediterade mättjänster

Mätplatser av Kat II, debiteringsmätning med strömtransformator, måste enligt föreskrifter kontrolleras var sjätte år med avseende på största mätosäkerhet för mätplatsen.

Sedan 2010-07-01 får denna kontroll endast utföras av ett av SWEDAC ackrediterat kontrollorgan.

Mälarenergi Elnät AB är ackrediterade av SWEDAC för utförande av denna kontroll och kan därför erbjuda denna tjänst till andra energibolag.

Kontrollerna utförs och dokumenteras enligt av SWEDAC validerade rutiner och kontrollrapporter.

Kontakta oss för mer information

Publicerad av: Mälarenergi Elnät AB